بیمه مسئولیت مدنی مدیران واحدهای اقامتی در قبال مراجعین

بیمه مسئولیت مدنی مدیران واحدهای اقامتی در قبال مراجعین

بیمه مسئولیت مدیران واحدهای اقامتی ، خسارت های جانی و مالی مسافرین در اثر حوادث در طول مدت اقامت در هتل یا مسافر خانه را تحت پوشش بیمه قرار  می دهد

برای خرید آنلاین بیمه مسئولیت مدنی مدیران واحدهای اقامتی کلیک کنید

موضوع بیمه نامه
بیمه مسئولیت مدیران واحدهای اقامتی ، خسارت های جانی و مالی مسافرین در اثر حوادث در طول مدت اقامت در هتل یا مسافر خانه را تحت پوشش بیمه قرار  می دهد در هر صورت چنانچه واحد اقامتی دارای امکاناتی از قبیل استخر، مجموعه ورزشی پارکینگ و … باشد با پرداخت حق بیمه اضافی خسارت های جانی و مالی وارد به استفاده کنندگان ناشی از امکانات مذکور نیز.می تواند در این بیمه تحت پوشش قرار گیرد.