بیمه نامه مسئولیت حرفه ای مهندسین ناظر

بیمه نامه مسئولیت حرفه ای مهندسین ناظر،طراح و محاسب

 

 

موضوع بیمه عبارت است از : بیمه مسئولیت حرفه ای بیمه گزار در قبال مالکان، اشخاص ثالث و کارکنان اجرایی پروژه های ساختمان سازی، بدین معنی که چنانچه در نتیجه سهل انگاری و یا اشتباه حرفه ای بیمه گزار در طراحی محاسبات / نظارت / اجرای پروژه ساختمانهایی که مسئول آنها می باشد، خسارت بدنی به کارگران و یا مالک و خسارات جانی و مالی به اشخاص ثالث یا ساختمانهای مجاور وارد آید و بیمه گذار قانونا مقصر شناخته شود، بیمه گر پس از احراز مسئولیت بیمه گزار نسبت به جبران خسارت اقدام می نماید.

 

این بیمه نامه برای مهندسین طراح،محاسب، ناظر و مجری ساختمان صادر می شود و مسئولیت حرفه ای آنها را در پروژه های مختلف ساختمانی تحت پوشش بیمه قرار می دهد.

خسارتهای قابل پرداخت از طریق این بیمه نامه عبارتند از (نوع خسارت):

 • فوت و نقص عضو
 • هزینه های پزشکی
 • خسارتهای مالی

خسارت وارد به موارد ذیل قابل پرداخت است (موارد خسارت):

 • خسارت جانی کارکنان
 • خسارت جانی مالک پروژه
 • اشخاص ثالث (جانی و مالی)

در این بیمه نامه مهم نیست که صدور پروانه ساختمانی در چه زمانی صورت گرفته است ، زیرا همه پروانه های او را بدون توجه به اینکه کی صادر شده است پوشش می دهد مشروط به اینکه :

 • خسارت در زمان اعتبار این بیمه نامه رخ داده باشد.
 • خسارت در حین اجرای پروژه ساختمانی رخ داده باشد.
 • در این بیمه نامه خسارت فقط بر اساس رای دادگاه قابل پرداخت می باشد. 
 • این بیمه نامه خساراتی را پوشش می دهد که در زمان اعتبار بیمه نامه رخ داده باشد.
 • این بیمه نامه خساراتی را پوشش می دهد که در حین اجرای پروژه ساختمانی رخ داده باشد و به هیچ عنوان کیفیت ساخت را شامل نمی شود.

برای خرید آنلاین بیمه مسئولیت حرفه ای مهندسین ناظر کلیک کنید