بیمه نامه مسئولیت حرفه ای مهندسین ناظر

بیمه نامه مسئولیت حرفه ای مهندسین ناظر،طراح و محاسب

 

برای خرید آنلاین بیمه مسئولیت حرفه ای مهندسین ناظر کلیک کنید

 

‌بیمه مسئولیت حرفه‌ای مهندسین ناظر ، طراح و محاسب در ارتباط با طراحی، محاسبه و نظارت بر ساختمان مطابق با قوانین بیمه ‌، قوانین نظام مهندسی ساختمان ها ، قوانین شهرداری و آئین‌نامه ‌‌های اجرایی مربوطه در برابر مالکین ساختمان ‌ها ، اشخاص ثالث شامل همسایگان، عابرین و غیره و نیز کارکنان اجرایی پروژه ساختمانی است .
تعهدات بیمه ای
۱- جبران خسارت های جانی تا مبلغ دیه قانونی برای هر نفر در ماه های حرام و عادی
۲- جبران خسارت های مالی مطابق با تقاضای اولیه مهندس طراح، محاسب و ناظر