بیمه نامه مسئولیت حرفه ای مدیر فنی داروخانه ها

بیمه نامه مسئولیت حرفه ای مدیر فنی داروخانه ها

 

برای خرید آنلاین بیمه نامه مسئولیت حرفه ای مدیر فنی داروخانه ها کلیک کنید

تمامی مسئولان فنی داروخانه های مجاز جهت بیمه نمودن افراد ثالث و مراجعه‌کنندگان بایستی این بیمه نامه را تهیه نمایند
تعهدات بیمه نامه
۱- جبران خسارتهای جانی وارد به بیماران، ذوی‌الحقوق آنها و نیز سایر اشخاص ثالث در محدوده داروخانه ناشی از مسئولیت وی مطابق با شرح وظایف مشخص شده و مصوب وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ایران
۲- ادعای حقوقی علیه مراکز درمانی به علت های عدم کارآیی ، فقدان و نقص در امکانات پزشکی ، تجهیزات فنی و تأسیساتی، تغذیه نادرست در مدت معالجه و مداوا ، جراحی و دوران بستری بیمار اگر منجر به خسارت های جانی( فوت و یا نقص عضو ) به بیمار و یا اشخاص ثالث گردد.