بیمه مسئولیت حرفه ای مسئول فنی

بیمه نامه مسئولیت مدنی حرفه ای مسئول فنی بیمارستان،کلینیک،درمانگاه در قبال اشخاص ثالث

برای خرید آنلاین بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای مسئول فنی کلیک کنید

 

موضوع بیمه نامه 

 

جبران خسارت های جانی اعم از فوت و نقص عضو وارد به بیماران ، صاحبین حق و سایر اشخاص ثالث در محدوده بیمارستان ناشی از مسئولیت مسئول فنی