بیمه مسئولیت مدنی مدیران پارکینگ عمومی

بیمه مسئولیت مدنی مدیران پارکینگ های عمومی

 

برای خرید آنلاین بیمه مسئولیت مدنی مدیران پارکینگ کلیک کنید

 

تعهدات بیمه نامه
۱- جبران خسارت مالی وارد شده به خودروها و موتورسیکلت های متعلق به اشخاص ثالث
۲- جبران غرامات فوت ، صدمـات جسمانی وارده به اشخاص ثالث
۳- جبران هزینـه های پزشکی وارده به اشخاص ثالث

 

تعهدات بیمه نامه زمانی جاری می شود که خسارتها، ناشی از قصـور بیمه گذار در قبال خطرات بیمه شده در محدوده پارکینگ ( پس از احراز مسئولیت مدنی بیمه گذار) باشد .