بیمه مسئولیت نصابان تابلوهای تبلیغاتی

بیمه نامه مسئولیت مدنی نصابان تابلوهای تبلیغاتی

در قبال اشخاص ثالث

جبران خسارات مالی و جانی ناشی از خطرات احتمالی نصب و نگهداری تابلوهای تبلیغاتی در قبال اشخاص ثالث

برای خرید آنلاین بیمه مسئولیت مدنی نصابان تابلو کلیک کنید

 

موضوع این بیمه عبارت است از: جبران خسارت جانی یا مالی وارد به اشخاص ثالث. بدین معنا که در صورت انجام کلیه وظایف و تعهدات از سوی بیمه گذار، چنانچه بر اثر افتادن ، شکستن تابلو خسارت جانی یا مالی به اشخاص ثالث وارد آید و بیمه گذار بر اساس رای مراجع قضایی مسئول جبران خسارت شناخته شود بیمه گر حداکثر تا سقف تعهدات مندرج در بیمه نامه نسبت به جبران خسارت اقدام خواهد نمود. 

بازار هدف این بیمه نامه شرکتهای نصب کننده تابلو می باشد که می خواهند مسئولیت مدنی خود را در قبال خسارات ناشی از سقوط تابلو که به اشخاص ثالث وارد می شود زیر پوشش بیمه در آورند اما صدور این بیمه نامه برای مالکان تابلو نیز بلامانع است. در هر حالت خسارت وارد به خود تابلو تحت پوشش نخواهد بود.

  • محل نصب تابلوها و ابعاد آنها باید توسط بیمه گذار اعلام گردد
  • تابلو هایی که دارای پارچه ، فلکسی و یا برزنت و … می باشند در صورت بروز خسارت ناشی از طوفان و بادهای شدید در صورتی تحت پوشش می باشد که تابلو آن موجب بروز خسارت گردد

موارد ذیل جزءاستثنائات بیمه نامه می باشد :

  • سیل ، زلزله ، طغیان رودخانه و طوفان مگر اینکه بیمه گذار مسئول شناخته گردد
  • خسارت ناشی از سرقت تابلو
  • خسارت وارده به خود تابلوها

خسارتهای ناشی از عوامل طبیعی استثناست مگر اینکه بیمه گذار مسئول خسارت شناخته شود.

خسارتهای ناشی از شورش، انقلاب، یاغیگری، و عملیات خرابکارانه استثناست.

تعهدات بیمه نامه
۱- فوت
۲- نقض عضو
۳- هزینه پزشکی
۴- خسارت های مالی