بیمه موتور

بیمه موتور

حق بیمه شخص ثالث بیمه موتور چگونه محاسبه وانجام میشود ؟

باتوجه به اجباری بودن قانون بیمه ثالث و تولید انبوه خودرو و قیمت نسبتا بالای آن خیلی از افراد برای رفت و آمدهای خود نظیر محل کار و افرادی که درپیک ها کار میکنند و یا به طرقی با موتورسیکلت تردد دارند به سمت خرید موتور سیکلت سوق داده میشوند و از آنجا که اینگونه وسایل نقلیه از ایمنی کمتری نسبت به خودروها دارا هستند ازاین رو تمامی افرادی که موتور سیکلت دارند به دنبال یک شرکت بیمه خوب هستند که سطح توانگری مالی مناسبی برای پرداخت خسارتهای مالی وجانی داشته باشند . بنابراین شرکت خدمات بیمه ای گسترش فروش فردا نماینده حقوقی بیمه پارسیان تسهیلات وخدماتی متمایز برای رانندگان این گونه وسایل نقلیه در نظر گرفته تا با تعهدات خوب و مبلغ حق بیمه مناسب موتور سیکلت خود را بیمه کنند واز خدمات ان استفاده نمایند.

۲٫۵درصد تخفیف ویژه بیمه موتور

مبنای محاسبه شخص ثالث بیمه موتور و  این گونه از وسایل نقلیه براساس تعداد سیلندر ، نوع کاربری ، سال های عدم خسارت و نیز داشتن گواهینامه معتبر درنظر گرفته می شود.

تعرفه حق بیمه موتور بیمه پارسیان سال ۱۳۹۶

ردیف تعداد سال های عدم خسارت مبلغ حق بیمه

ریال

تعهدات جانی

ریال

تعهدات مالی

ریال

تعهدات سرنشین

ریال

۱ یک سال ۲٫۷۰۷٫۰۰۰ ۲٫۸۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰۰ ۲٫۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰
۲ دو سال ۲٫۵۵۷٫۰۰۰ ۲٫۸۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰۰ ۲٫۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰
۳ سه سال ۲٫۴۰۶٫۰۰۰ ۲٫۸۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰۰ ۲٫۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰
۴ چهار سال ۲٫۱۰۶٫۰۰۰ ۲٫۸۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰۰ ۲٫۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰
۵ پنج سال ۱٫۸۰۵٫۰۰۰ ۲٫۸۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰۰ ۲٫۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰
۶ شش سال ۱٫۵۰۴٫۰۰۰ ۲٫۸۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰۰ ۲٫۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰
۷ هفت سال ۱٫۲۰۳٫۰۰۰ ۲٫۸۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰۰ ۲٫۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰
۸ هشت سال و بشتر ۹۲۵٫۰۰۰ ۲٫۸۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰۰ ۲٫۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰
۹ حق بیمه پایه ۳٫۰۰۸٫۰۰۰ ۲٫۸۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰۰ ۲٫۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰


شایان ذکر است مبالغ تعهدات فوق مربوط به سال ۱۳۹۶ و مطابق با نرخ اعلام شده توسط بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با احتساب ۲٫۵ درصد تخفیف می باشد .

جهت خرید آنلاین بیمه شخص ثالث کلیک کنید