بیمه نامه مسئولیت مدنی مجریان اردو و تور

بیمه نامه مسئولیت مدنی مجریان اردو و تورهای گردشگری

در قبال شرکت کنندگان

مخاطیبن این بیمه نامه کلیه آژانس های مسافرتی می باشند که مالکیت تورها زیارتی و سیاحتی را به عهده دارند .

 

برای خرید آنلاین بیمه مسئولیت مدنی مجریان اردو کلیک کنید

 

 

 

تعهدات بیمه نامه
۱- جبران خسارت فوت
۲- جبران خسارت نقض عضو
۳- جبران هزینه های پزشکی