بیمه نامه مسئولیت مدنی ناشی از آتش سوزی

بیمه نامه مسئولیت مدنی ناشی از آتش سوزی

تعهدات بیمه نامه
جبران تمامی زیان‌‌های‌ ناشی‌ از خطراتی‌ مانند‌ آتش‌سوزی‌، انفجار، ترکیدگی‌ لوله‌های‌ آب‌ و ضایعات‌ ناشی از آب‌ وارد به‌ اشخاص‌ ثالث

برای خرید آنلاین بیمه مسئولیت مدنی ناشی از آتش سوزی کلیک کنید

 

پوشش های بیمه نامه
۱- فوت
۲- نقص عضو
۳- هزینه های پزشکی
۴- خسارتهای مالی