ثالث

ثالث

قیمت بیمه ثالث پارسیان چگونه محاسبه می شود؟

میدانیم که قانون بیمه شخص ثالث اجباریست، و مالکان و رانندگان خودرو نیاز به بیمه ای دارند که سطح توانگری مالی مناسبی برای پرداخت خسارتهای مالی وجانی داشته باشد. شرکت خدمات بیمه ای (گسترش فروش فردا) نماینده حقوقی (بیمه پارسیان) تسهیلات وخدماتی متمایز برای رانندگان این گونه از خودروها در نظر گرفته تا با تعهدات خوب ومبلغ حق بیمه مناسب خودروی خود را بیمه کنند و از خدمات ان استفاده نمایند.

۲/۵ درصد تخفیف ویژه در قیمت بیمه ثالث پارسیان

مبنای محاسبه قیمت بیمه ثالث پارسیان این گونه ازخودروها براساس  تعداد سیلندر ، نوع کاربری ، و تخفیفات خودرو و سال ساخت آن درنظر گرفته میشود.

قیمت بیمه ثالث پارسیان سال ۱۳۹۵ بیمه پارسیان

ردیف

 

تعداد سال های عدم خسارت

 

پراید ، پیکان ، سپند

ریال

خودرو چهار سیلندر

ریال

خودرو شش سیلندر

ریال

وانت یک تن

ریال

وانت یک تن

ریال

۱ یک سال ۸٫۳۶۹٫۰۰۰ ۹٫۷۴۲٫۰۰۰ ۱۰٫۸۴۳٫۰۰۰ ۹٫۹۱۳٫۰۰۰ ۱۲٫۵۴۰٫۰۰۰
۲ دو سال ۷٫۹۰۴٫۰۰۰ ۹٫۲۰۱٫۰۰۰ ۱۰٫۲۴۱٫۰۰۰ ۹٫۳۶۲٫۰۰۰ ۱۰٫۹۲۲٫۰۰۰
۳ سه سال ۷٫۴۳۹٫۰۰۰ ۸٫۶۶۰٫۰۰۰ ۹٫۶۳۸٫۰۰۰ ۸٫۸۱۱٫۰۰۰ ۱۰٫۲۸۰٫۰۰۰
۴ چهار سال ۶٫۵۰۹٫۰۰۰ ۷٫۵۷۷٫۰۰۰ ۸٫۴۳۴٫۰۰۰ ۷٫۷۱۰٫۰۰۰ ۸٫۱۹۵٫۰۰۰
۵ پنج سال ۵٫۵۷۹٫۰۰۰ ۶٫۴۹۵٫۰۰۰ ۷٫۲۲۹٫۰۰۰ ۶٫۶۰۹٫۰۰۰ ۷٫۷۱۰٫۰۰۰
۶ شش سال ۴٫۶۴۹٫۰۰۰ ۵٫۴۱۲٫۰۰۰ ۶٫۰۲۴٫۰۰۰ ۵٫۵۰۷٫۰۰۰ ۶٫۴۲۵٫۰۰۰
۷ هفت سال ۳٫۷۱۹٫۰۰۰ ۴٫۳۳۰٫۰۰۰ ۴٫۸۱۹٫۰۰۰ ۴٫۴۰۵٫۰۰۰ ۵٫۱۴۰٫۰۰۰
۸ هشت سال و بیشتر ۲٫۸۶۱٫۰۰۰ ۳٫۳۳۰٫۰۰۰ ۳٫۷۰۷٫۰۰۰ ۳٫۳۹۰٫۰۰۰ ۳٫۹۵۳٫۰۰۰
۹ بدون تخفیف عدم خسارت ۹٫۲۹۹٫۰۰۰ ۱۰٫۸۲۵٫۰۰۰ ۱۲٫۰۴۸٫۰۰۰ ۱۱٫۰۱۴٫۰۰۰ ۱۲٫۸۵۰٫۰۰۰

برای خرید آنلاین بیمه شخص ثالث کلیک کنید