سوالات متداول بیمه آتش سوزی

پرسش و پاسخ عمومی

پاسخ : بیمه آتش سوزی پوششی‌ است‌ که‌ خسارات‌ و زیانهای‌ ناشی‌ از وقوع‌ آتش‌ سوزی‌ که‌ به‌ اموال‌ مورد بیمه‌ وارد می‌ شود را بر اساس‌ شرایط‌ مندرج‌ در بیمه‌نامه‌ جبران‌ می‌کند.

پاسخ : بیمه آتش سوزی به سه دسته تقسیم می شود:
۱٫بیمه آتش سوزی صنعتی
۲٫بیمه آتش سوزی غیر صنعتی
۳٫بیمه آتش سوزی مسکونی

پاسخ

پاسخ

پاسخ

پاسخ

پاسخ

پاسخ

پاسخ

پاسخ

پاسخ

پاسخ

پاسخ

پاسخ

پاسخ

پاسخ

پاسخ

پاسخ

در صورتی که پاسخ سوال خود را دریافت نکردید با شماره ۰۲۱۴۹۷۸۳ به صورت مستقیم با کارشناسان متخصص تماس بگیرید

پرسش و پاسخ اختصاصی

پاسخ : بیمه ای تحت عنوان بیمه زلزله نداریم ولی می توان با خرید بیمه آتش سوزی پوشش زلزله را خریداری کرد.

پاسخ : با توجه به تغییرات در میزان موجودی انبارها، صاحبان کالا و تولید کنندگان نیاز به بیمه نامه ای دارند که به وسیله آن بتوانند نوسانات در موجودی را تحت پوشش قرار دهند. بیمه نامه اظهار نامه ای، پاسخی برای این نیاز می باشد. در بیمه نامه اظهار نامه ای، فرد در ابتدای دوره حداکثر موجودی که ممکن است در طول مدت اعتبار بیمه نامه در انبار باشد را برآورد کرده و اعلام می کند و مبلغی را به عنوان على الحساب پرداخت می نماید. سپس در پایان هر ماه میزان واقعی موجودی را کتبا اعلام می نماید. در پایان اعتبار بیمه نامه، حق بیمه قطعی این بیمه نامه بر اساس میانگین موجودی ها در طول سال محاسبه و تسویه می گردد.

پاسخ

پاسخ : خیر ، بیمه آتش سوزی خسارت وارد بر ساختمان را پرداخت می کند و به هیچ عنوان دیه یا هزینه پزشکی را تحت پوشش قرار نمی دهد.

پاسخ : طبق شرایط عمومی بیمه نامه فرانشیز در هر خسارت ۱ درصد می باشد.

پاسخ

پاسخ

پاسخ

پاسخ

پاسخ

پاسخ

پاسخ

پاسخ

پاسخ

پاسخ

پاسخ

پاسخ