بیمه پارسیان

بیمه پارسیان

تسویه وام پیش از موعد مقرر

تسویه وام پیش از موعد مقرر

ماده ۱۰) تسویه وام پیش از موعد مقرر:راهی جهت مستهلک نمودن وام قبل از اتمام مدت باز پرداخت آن بوده و بیمه گذار در هر زمان دلخواه می تواند نسبت به تسویه وام پرداختی اقدام نماید.
در زمان تسویه پیش از موعد مقرر، اقساط پرداخت نشده قبل از تاریخ تسویه و جریمه دیر کردن از بیمه گذار اخذ خواهد شد.
در زمان تسویه پیش از موعد مقرر، مجموع اصل اقساط پرداخت نشده بعد از تاریخ تسویه، از بیمه گذار اخذ خواهد شد.
چنانچه مجموع بدهی وام در هر زمان، از ۹۰ درصد ارزش بازخریدی بیمه نامه بیشتر گردد، بیمه نامه با صدور اخطار قبلی از طرف بیمه گر فسخ می گردد.
حداکثر زمان جهت پرداخت مجموع بدهی وام توسط بیمه گذار (موضوع ماده ۸)، ۳۰ روز از تاریخ تسویه خواهد بود. در صورتیکه بیمه گذار در مدت یاد شده نسبت به پرداخت مبلغ تسویه اقدام ننماید، بیمه گر حسب مورد معادل آن را از اندوخته سرمایه گذاری بیمه نامه برداشت و یا بیمه نامه را فسخ خواهد نمود.

بهره مندی از منافع بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری

شرایط لازم جهت دریافت وام

بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای مسئول فنی داروخانه

قیمت و شرایظ بیمه مسئولیت

بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای مسئول فنی داروخانه

موضوع این بیمه نامه عبارت است از بیمه مسئولیت حرفه ای بیمه گذار. بدین معنا که در صورت انجام کلیه تعهدات و وظایف از سوی بیمه گذار، چنانچه در اثر قصور و یا اشتباه حرفه ای بیمه گذار یا کارکنان تحت سرپرستی وی خسارتی به مصرف کنندگان داروهای پیچیده شده از سوی بیمه گذار وارد آید و بر اساس شرح وظایف مشخص شده از سوی وزارت بهداشت درمان در آیین نامه داروخانه ها بیمه گذار مسئول جبران آن شناخته شود بیمه گر بر اساس شرایط این بیمه نامه نسبت به جبران خسارت اقدام خواهد نمود

  1. در هنگام اعلام خسارت ارائه تصویر برگ صلاحیت مسئول فنی داروخانه الزامی است.
  2. مسئولیت بیمه گذار تنها در زمینه مسئولیت فنی داروخانه تحت پوشش این بیمه نامه می باشد.
  3. بیمه گذار موظف است موارد مبهم در نسخ را با پزشک معالج مطرح و در صورت نیاز اقلام تجویزی را با نظر پزشک معالج جایگزین نماید .
  4. بیمه گذار موظف است از دخالت افراد غیر مجاز در امور فنی داروخانه پیشگیری نماید.
  5. بیمه گذار موظف است در صورت تغییر محل فعالیت یا نشانی داروخانه مراتب را ظرف ۲۴ ساعت به بیمه گر اعلام نماید تا نسبت به صدور الحاقیه اقدام شود در غیر اینصورت بیمه گر تعهدی ندارد.

 

شرایط لازم جهت دریافت وام

شرایط لازم جهت دریافت وام

بیمه گذار کلیه حقوق خود را نسبت به اندوخته بیمه نامه عمر خود به عنوان وثیقه وام به بیمه گر منتقل نماید.
بیمه نامه دارای اعتبار و جاری باشد. بیمه نامه های فسخ شده، ابطال شده، بازخرید شده، معوق یا معلق مشمول دریافت وام نمی باشند.
حداقل دو سال تمام از مدت بیمه نامه گذشته باشد.
حق بیمه دو سال تمام پرداخت شده باشد.
بیمه نامه دارای ارزش بازخرید باشد.
بیمه نامه هیچگونه بدهی نداشته باشد. در صورت داشتن بدهی هنگام درخواست وام، بدهی باقی مانده بیمه نامه باید توسط بیمه گذار تسویه شود.
بیمه شده قبلا وام دریافت نکرده باشد و یا در صورت اخذ وام قبلی، آن را به طور کامل تسویه کرده باشد.


بهره مندی از منافع (وام)

بهره مندی از منافع بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری (وام)

بهره مندی از منافع بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری (وام)

در بیمه های عمر و سرمایه گذاری، بیمه گذار میتواند پس از حداقل دو سال و با تسویه حق بیمه های معوق، تا ۹۰ درصد ارزش باز خرید بیمه نامه، درخواست وام نماید و بیمه گر متعهد به پرداخت آن است. نرخ سود بازپرداخت وام مورد نظر، به موجب ماده ۲۷ آیین نامه شماره ۱۳ بیمه مرکزی ایران، ۴٪ از نرخ سود علی الحساب بیمه نامه بیشتر می باشد. و ترتیب بازپرداخت آن نیز با توافق طرفین معین خواهد شد. حداکثر زمان برای باز پرداخت وام، ۴ سال خواهد بود.

شرایط لازم جهت دریافت وام

بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای مسئول فنی بیمارستان، درمانگاه و کلینیک

قیمت و شرایط بیمه مسئولیت

بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای مسئول فنی بیمارستان، درمانگاه و کلینیک

در صورت احراز مسئولیت مسئولین فنی بیمارستان ها، درمانگاه ها و کلینیک های خسارت فوت و نقص عضو وارده به اشخاص ثالث و بیماران تا سقف تعهدات بیمه نامه بر عهده بیمه گر خواهد بود.

 

بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای پزشکان و پیراپزشکان

بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای پزشکان و پیراپزشکان

در این بیمه نامه خسارات ناشی از مسئولیت مدنی حرفه ای پزشکان و پیراپزشکان در قبال افراد تحت معالجه که به علت خطا و اشتباه و یا قصور غیر عمدی در انجام امور درمانی یا پزشکی دچار صدمات جسمی و یا روانی گردیده اند ویا فوت شده اند، تحت پوشش قرار می گیرد.

بهره مندی از منافع بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری (بازخرید)

بهره مندی از منافع بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری

بازخرید (فسخ از طرف بیمه گذار)
بیمه عمر جزو عقودی است که نسبت به بیمه گذار جایز می باشد. به عبارت دیگر بیمه گذاران قراردادهای عمر در هر زمان که تمایل دارند می توانند نسبت به فسخ قرارداد اقدام نمایند. بازخرید راهی برای پایان دادن به قرارداد قبل از موعد اتمام دوره آن است و بر اساس آن، بیمه گذار حق دارد بیمه نامه را طبق محاسبه ای که از طرف شرکت بیمه به عمل خواهد آمد، بازخرید نماید.
بیمه گر نیز مکلف است که ارزش بازخرید بیمه نامه را با رعایت شرایط بیمه نامه صادره پرداخت نماید.

بیمه مسئولیت مدنی مدیران پارکینگ های عمومی

قیمت و شرایط بیمه بدنه

بیمه مسئولیت مدنی مدیران پارکینگ های عمومی

این بیمه نامه خسارت جانی وارده به مراجعه کنندگان به پارکینگ های عمومی و یا خسارت مالی وارده به خودروها  را که ناشی از خطر سرقت کلی و یا آتش سوزی در محوطه پارکینگ باشد مشروط به احراز مسئولیت مدیر پارکینگ  طبق  رای مراجع  ذی صلاح جبران می نماید.

 

بیمه مسئولیت مدنی مدیران شهربازی در قبال مراجعه کنندگان

قیمت و شرایط بیمه مسئولیت

بیمه مسئولیت مدنی مدیران شهربازی در قبال مراجعه کنندگان

این بیمه نامه خسارات جانی وارد به استفاده کنندگان از امکانات شهربازی را به شرط رعایت کلیه استانداردهای مربوط به تاسیسات و وسایل بازی موجود در شهربازی و وجود بازدیدهای دوره ای و همچنین دارا بودن گواهی استاندارد از سازمان ملی استاندارد ایران و احراز مسئولیت مدیر شهر بازی تحت پوشش قرار می دهد.

بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای مهندسان طراحی محاسب، ناظر و مجری ساختمان

بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای مهندسان طراحی محاسب، ناظر و مجری ساختمان

در این بیمه نامه خسارت جانی وارده به مالک و کارگران و خسارت جانی و مالی وارده به اشخاص ثالث ناشی از مسئولیت حرفه ای مهندسین طراح، محاسب و ناظر که دارای پروانه اشتغال از وزارت مسکن و شهرسازی باشند، در حیطه فعالیت ساختمان سازی جبران می گردد.