برچسب : بیمه مهندسی

بیمه تضمین کیفیت و عیوب اساسی ساختمان (LDB)

بیمه عیوب اساسی و پنهان ساختمان و یا تضمین کیفیت ساختمان

بیمه گر نتایج مالی خسارتهای ناشی از حوادث زیر را که طبق قانون، موجب مسئولیت مدنی بیمه گذار شده و وقوع آن ارتباط مستقیم با عملیات ساختمانی و نصب اقلام مورد بیمه مندرج در بخش یک بیمه نامه باشد تا مبلغ پیش بینی شده در جدول را جبران خواهد کرد.

ادامه مطلب

بیمه مهندسی

بیمه مهندسی

 انواع خطر یا حادثه (Peril / Event / Occurrence)

 • خطرات طبیعی (Natural Perils / Acts Of God)

خطراتی است که انسان در بوجود آمدن آن نقشی ندارد مانند سیل، زلزله، طوفان، طغیان آب، باران، برف، آتشفشان و …

 • سایر خطرات (Other Perils / Human Errors)

خطراتی است که انسان در بوجود آمدن آن مؤثر است مانند انفجار، آتش سوزی، سرقت، خرابکاری، سقوط، تصادم، ریزش و …

 مفهوم تمام خطر در بیمه های مهندسی (All Risks)

یعنی تمام خطرات بجز آنچه صراحتاً در بیمه‌نامه مستثنی شده تحت پوشش می باشد.

تعریف کلی بیمه‌های مهندسی

صدور بیمه‌های مهندسی زیر مجموعه بیمه‌های اموال بوده که پروژه‌های درحال ساخت یا سازه‌ها و تأسیسات درحال بهره‌برداری و یا ماشین‌آلات و تجهیزات فنی را تحت پوشش قرار میدهد.

تقسیم‌بندی بیمه‌های مهندسی

الف) بیمه‌های دوره احداث (Construction) شامل:

۱-  بیمه تمام خطر پیمانکاران (CAR)

۲- بیمه تمام خطر نصب (EAR)

ب) بیمه‌های دوره بهره‌برداری (Operation) شامل:

۱-  بیمه تجهیزات و ماشین‌آلات پیمانکاران (CPM)

۲- بیمه ریسکهای تکمیل شده ساختمانی (CECR)

۳- بیمه شکست ماشین‌آلات (MB)

۴- بیمه تجهیزات الکترونیک (EE)

۵- بیمه فساد کالا در سردخانه (DOS)

۶- بیمه عیوب اساسی و پنهان ساختمان (LDB)

۷- بیمه عدم ‌النفع ناشی از شکست ماشین‌آلات (MLOP)

مدت در صدور بیمه‌های مهندسی (Period):  

در صدور بیمه‌ مهندسی برای پروژه های درحال احداث مدت بیمه نامه برخلاف سایر بیمه ها یکساله نبوده و بستگی بمدت قرارداد و جدول زمانبندی کار دارد، ضمناًً از آنجائیکه در قرارداد پروژه های درحال احداث مدتی نیز بابت دوره تضمین یا نگهداری که همان تحویل موقت پروژه به کارفرما میباشد درنظر گرفته میشود، دوره مذکور نیز بمدت زمان بیمه نامه افزوده می گردد ولی پوشش بیمه ای در این مدت تمام خطر نمی باشد. در صدور بیمه‌های مهندسی برای دوره بهره برداری مدت بیمه نامه حداکثر یکسال می باشد که میتواند بسته به تقاضای بیمه گذار تمدید گردد.

فرانشیز در صدور بیمه‌های مهندسی (Franchise / Deductible):

فرانشیز سهمی از خسارت است که برعهده بیمه­گذار می باشد و رابطه­ای معکوس با حق بیمه دارد و فلسفه وجودی آن عبارت است از:

 ۱)   نفع بیمه‌گذار در پیشگیری از خسارت برانگیخته شود.

۲)   عدم توقف فعالیت پروژه درهنگام بروز خسارتهای جزئی که هزینه‌های ناشی از آن برای بیمه‌گذار بعضاً از خود خسارت حادث شده بیشتر میگردد.

۳)   در مواقعیکه شناخت کافی از ریسک وجود نداشته باشد تنها با اعمال فرانشیزهای مناسب صدور بیمه‌نامه امکانپذیر خواهد بود.

 فرانشیز در صدور بیمه‌های مهندسی معمولاً به اشکال زیر تعیین میگردد:

 الف) برای بیمه‌های دوره احداث (تمام خطر پیمانکاران و تمام خطر نصب) و نیز بیمه ریسکهای تکمیل شده ساختمانی:

– حوادث طبیعی ۱۰% هر خسارت در هر حادثه

– سایر حوادث ۱۰% هر خسارت در هر حادثه

– دوره آزمایش ۲۰٪ هر خسارت در هر حادثه

– دوره نگهداری ۱۰٪ هر خسارت در هر حادثه

– ثالث مالی ۱۵% هر خسارت در هر حادثه

ب) برای بیمه‌های دوره بهره‌برداری (سایر بیمه‌های مهندسی):

– خسارت مادی ۱۰% هر خسارت حداقل در هر حادثه

تذکر: خسارت کلی درهنگامی است که کل سرمایه مورد بیمه از بین رفته یا هزینه نجات و یا تعمیرات آن بیش از سرمایه مورد بیمه گردد.

ج) در بعضی از بیمه‌های دوره بهره‌برداری یک فرانشیز زمانی نیز وجود دارد که در جای خود توضیح داده خواهد شد.

کلوزها در صدور بیمه‌های مهندسی (Clause / Endorsement)

 افزایش دهنده پوشش (با افزایش حق بیمه)

 • کلوز ۰۰۱ (خرابکاری گروهی)
 • کلوز ۰۰۳ یا ۰۰۴ (دوره نگهداری ساده یا گسترده)
 • کلوز ۰۰۶ (هزینه اضافه‌کاری، کار در شب، کار در تعطیلات رسمی و حمل سریع)

 کاهش دهنده پوشش در صدور بیمه‌های مهندسی

 • کلوز ۰۰۹ (استثناء زلزله)
 • کلوز ۰۱۰ (استثناء سیل و طغیان آب)
 • کلوز ۰۱۲ (استثناء طوفان و باد)

 محدود کننده پوشش در صدور بیمه‌های مهندسی

 • کلوز ۰۰۵ (حد جدول زمانبندی)
 • کلوز ۱۰۹ (حد دپوی مصالح پایکار)
 • کلوز ۲۱۷ (حد کانال روباز)

  شرط گذارنده برای پوشش در صدور بیمه‌های مهندسی

 • کلوز ۰۰۸ (رعایت آئین‌نامه مقاوم‌سازی در برابر زلزله)
 • کلوز ۱۰۷ (شرایط مربوط به کمپها و انبارها)
 • کلوز ۲۰۶ (شرایط مربوط به تجهیزات اطفای حریق)

فرق کلوزهای دوره نگهداری ساده و گسترده (۰۰۳ و ۰۰۴)

در صدور بیمه‌های مهندسی کلوز ۰۰۳ (دوره نگهداری ساده) فقط خسارات ناشی از عملکرد بیمه‌گذار در دوره نگهداری بمنظور انجام تعهدات خود جهت رفع نواقص کار، تحت پوشش است ولی در کلوز ۰۰۴ (دوره نگهداری گسترده) علاوه بر موارد فوق خساراتی که منشأ آن به دوره احداث برگشته ولی در دوره نگهداری بروز کرده است نیز تحت پوشش میباشد.

جهت خرید صدور بیمه‌های مهندسی لطفا فرم الکترونیکی زیر را تکمیل فرمایید تا کارشناسان ما در اسرع وقت با شما تماس حاصل نمایند .

 

برای خرید آنلاین بیمه کلیک کنید

بیمه اسب

بیمه اسب

این بیمه قراردادی است که مالک اسب را در موارد بروز هزینه های احتمالی سنگین برای اسب تحت پوشش قرار می دهد.

ادامه مطلب

تاریخچه بیمه های مهندسی

تاریخچه بیمه های مهندسی

در ایران از اوایل دهه ۴۰ به کمک یکی از شرکتهای بیمه آلمانی بنام ”شرکت بیمه مونیخ ری“ بیمه های مهندسی شروع به فعالیت کرد و اولین بیمه مهندسی در سال ۱۳۴۲ برای سد لتیان صادر گردید.

 

ادامه مطلب

بیمه شکست ماشین آلات

بیمه شکست ماشین­ آلات

Machinery Breakdown

(M.B) 

بیمه خسارات فیزیکی، ناگهانی و غیرقابل پیش بینی ناشی از شکست ماشین‌آلات و شکست ابزارهای مکانیکی و الکتریکی داخل یا خارج آنها

ادامه مطلب

بیمه تجهیزات الکترونیکی

بیمه تجهیزات الکترونیکی پارسیان

(Electronic Equipment Insurance (EE

بیمه پارسیان جهت پوشش خسارت وارده به این تجهیزات، اقدام به ارائه بیمه نامه تجهیزات الکترونیکی کرده است. طی این بیمه نامه خسارت فیزیکی وارده به دستگاه مانند ضربه، آتش سوزی،‌صاعقه، انفجار، سقوط از بلندی تحت پوشش قرار می گیرد.

ادامه مطلب

بیمه تمام خطر پیمانکاران

بیمه تمام خطر پیمانکاران

(C.A.R)

Contractors’ All Risks

این بیمه کلیه خسارات و زیانهای وارده به اموال بیمه شده را به هر علت بجز مواردی که مشخصاً در بیمه نامه مستثنی شده جبران می نماید.

ادامه مطلب

بیمه مهندسی چیست؟

بیمه مهندسی چیست؟

بیمه های مهندسی جزو بیمه های اموال بوده و همانطوریکه از نامش پیداست برای تحت پوشش بیمه قرار دادن فعالیت مهندسین در رشته های گوناگون می باشد. پیدایش بیمه های مهندسی به سال ١٨۵۴ میلادی بر می گردد و بیمه های مهندسی در مقایسه با سایر بیمه ها مانند بیمه عمر، باربری و آتش سوزی نسبتًا جدید می باشند.

ادامه مطلب