طرح تبسم ویژه خرید بیمه بدنه

طرح تبسم ویژه خرید بیمه بدنه

با توجه به فرا رسیدن عید سعید فطر و همچنین پیش رو داشتن فصل تابستان و آغاز سفرهای تابستانی در راستای امکان ایجاد شرایطی مطلوب جهت خرید بیمه نامه بدنه خودرو به شرح ذیل اجرا گردیده است:

نام طرح: طرح تبسم(نام دیگر عید غدیر که در بازه طرح قرار می گیرد یوم التبسم است)
تاریخ شروع و پایان طرح :از ساعت ۲۴ مورخ ۱۳۹۶۰۳/۳۱ لغایت ساعت ۲۴ مورخ۱۳۹۶/۰۳/۳۱

 

شمول طرح:انواع خودرو های سواری، اتوکار، بارکش (بیش از ۵ تن) با همه انواع کاربری ها با سال ساخت حداکثر۸ سال (داخلی۱۳۸۹ ،وارداتی ۲۰۱۰)

تخفیف گروهی:

گروه های مشمول تخفیف خودرو داخلی خودرو وارداتی
۱-دارندگان بیمه شخص ثالث پارسیان

۲-دارنده بیمه عمر انفرادی

۳-دارنده بیمه مسئولیت و مهندسی بیمه پارسیان(شامل بیمه گزاران حقیقی و اعضای درجه یک خانواده ایشان و بیمه گزاران حقوقی شامل مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره و دو تن از پرسنل با ارائه معرفینامه)

۴-بیمه گزاران منتخب توسط مدیریت فروش و امور مشتریان

۵۰% ۶۰%
دارنده بیمه شخص ثالث سایر شرکتها ۴۰% ۵۰%

نکات فابل توجه:

*خرید هم زمان بیمه عمر، شخص ثالث،مسئولیت و مهندسی با بیمه بدنه نیز مشمول طرح می گردد.

*۲۰ درصد تخفیف صفر کیلومتر و ۱۰درصد تخفیف نقدی نیز در صورت شمول به صورت پلکانی به تخفیفات فوق افزایش می یابد.

*سقف تخفیفات ۷۰درصد می باشد.