ماهانه ژوئن 2018

مزایای پوشش بیمه های مسافرتی

بیمه مسافرین عازم به خارج از گشور

مزایای پوشش بیمه های مسافرتی

پوشش بیمه مسافرتی شامل موارد زیر است:
الف) حمل و نقل پزشکی:
در صورت جراحت بدنی یا بیماری (یا قرنطینه اجباری) بیمه شده در طول مدت بیمه نامه، شرکت کمک رسان اقدامات و پرداخت های زیر را انجام خواهد داد:
١- بستری کردن بیمه شده در نزدیکترین بیمارستان.
۲- در صورتی که به دلایل پزشکی لازم باشد انتقال بیمه شده با هر وسیله ( منجمله هواپیماهای خطوط مجاز تجاری، آمبولانس زمینی و غیره) به بیمارستانی که با توجه به ماهیت حادثه یا بیماری مناسب تر باشد و چنان چه بلیط اصلی برگشت بیمه شده به ایران اعتبار نداشته باشد باز گردانیدن بیمه شده به ایران به وسیله یکی از خطوط هواپیمایی تجاری پس از مداوا در محل، بنا به تشخیص پزشک معالج و تیم پزشکی شرکت کمک رسان وضعیت بیمه شده مانع بازگرداندن وی به محل اقامتش نباشد.
۳- بازگردانیدن بیمه شده به هر وسیله به نزدیکترین بیمارستان به محل اقامت او در ایران چنان چه وضعیت او از نظر پزشکی مانع این اقدام نباشد.
ب) پرداخت هزینه های پزشکی:
حداکثر ۵۰۰۰۰ یورو برای هر بیمه شده در طول مدت پوشش می باشد. غیر از هزینه های درمانی ناشی از جراحت بدنی یا هزینه های درمانی ناشی از بستری شدن در بیمارستان برای مدت بیش از ۱۶۸ ساعت، در کلیه موارد ۲۵ یورو از هزینه بر عهده بیمه شده می باشد. غیر از هرگونه هزینه پروتز و فیزیوتراپی، شرکت کمک رسان کلیه هزینه های درمانی، جراحی، دارویی و بستری شدن بیمه شده را که ناشی از حادثه و بیماری ناگهانی باشد و به تجویز پزشک انجام شده باشد پرداخت می نماید.
ج) ارجاع پزشکی:
در فوریتهای پزشکی (اورژانس) شرکت کمک رسان نام نزدیکترین بیمارستان، پزشک متخصص، دندانپزشک، مراکز پیراپزشکی، داروخانه و غیره را در اختیار بیمه شده قرار داده و به استثناء هر گونه تشخیص پزشکی، توصیه برای اقدات اولیه را به بیمه شده می نماید.
د) پرداخت هزینه های فوریت های دندانپزشکی:
شرکت کمک رسان برای هر مورد فوریت های دندانپزشکی ناشی از جراحت بدنی با بیماری به استثناء هزینه های مربوط به پر کردن قطعی و پروتز، ۱۵۰ یورو پرداخت می نماید که مبلغ ۲۰ یورو در هر خسارت به عهده بیمه شده است.
ه) باز گردانیدن جسد در صورت فوت:
در صورت فوت بیمه شده، شرکت کمک رسان کلیه اقدامات لازم جهت باز گردانیدن جسد را انجام و کلیه هزینه های مربوط به اقدامات پس از فوت و هزینه های مربوط به تابوت و حمل جسد متوفی به نزدیکترین فرودگاه به محل دفن در ایران را پرداخت می نماید. هزینه های مربوط به تدفین و تشییع به عهده کمک رسان نمی باشد.
و) کمک های حقوقی:
چنانچه بیمه شده بنابر قوانین جاری کشور به دلیل مسئولیت مدنی یا خسارت به اشخاص ثالث با خشونت غیر عمدی یا عدم رعایت قانون به عنوان یک شهروند ساده مورد تعقیب قرار گیرد، شرکت کمک رسان تعهد می نماید ترتیبات لازم جهت دفاع (حقوقی) بیمه شده را فراهم آورد و هزینه های آن را حداکثر معادل مبلغ ۱۰۰۰ دلار به پول محلی پرداخت نماید; به استثنا مسئولیت هایی که ناشی از استفاده، مالکیت یا نگهداری وسیله نقلیه موتوری باشد.

ابطال بیمه نامه مسافرتی

بیمه مسافرین عازم به خارج از گشور

ابطال بیمه نامه مسافرتی

در بعضی از موارد، بیمه گذاران به علت عدم صدور ویزای سفر یا انصراف از مسافرت، درخواست ابطال بیمه نامه خود را دارند. بدین منظور با شرایط ذیل نسبت به ابطال اقدام می گردد:
در صورتی که علت ابطال عدم صدور ویزا باشد، اخذ نامه از سفارت خانه کشور مورد نظر و با صدور الحاقی با درج علت ابطال و با کسر هزینه ابطال، اقدام می شود. در صورتی که انصراف از سفر توسط بیمه گذار (بیمه شده) قبل از صدور ویزا باشد، با کسر هزینه ابطال، نسبت به صدور الحاقی اقدام و بیمه نامه باطل خواهد شد. در صورتی که انصراف از سفر توسط بیمه گذار (بیمه شده) بعد از صدور ویزا باشد، تا اتمام مهلت ویزا، امکان ابطال بیمه نامه فراهم نیست و بعد از پایان یافتن مدت ویزا، بیمه گر با رؤیت اصل گذرنامه بیمه شده و کنترل عدم درج مهر خروج از کشور در مدت اعتبار ویزا با کسر هزینه ابطال، نسبت به صدور الحاقی اندام خواهد نمود.

بیمه مسافرتی

اموال بیمه ناپذیر

اموال بیمه ناپذیر

اموال شامل هر چیز مادی و فیزیکی است که در معرض خسارت و زیان اتفاقی و احتمالی قرار دارد. در این زمینه از نظر حقوقی تفاوتی بین اموال غیر منقول ثابت مثل زمین و ساختمان و اموال منقول و متحرک وجود ندارد. معمولا کلیه اموالی که ورود زیان و خسارت ناشی از حوادث اتفاقی بر آنها متصور است، بیمه پذیرند و مشکلی برای بیمه شدن ندارند. اما برخی از اموال وجود دارند که باعث می شود تا امکان بیمه کردن آنها از بین برود؛ که عبارتند از:

– اموال متعلق به اشخاصی که در لحظه شروع قرارداد بیمه، به عنوان دشمن خارجی تلقی می شوند.البته اموالی که از دشمن خارجی قبلا خریداری شده اند قابل بیمه شدن هستند.

– اموالی که بیمه کردن آنها خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه تلقی می شوند و طبق قانون منع شده است، مثل بیمه اموال دزدی شده یا اموال قاچاق بنابر این، هیچ گونه محدودیتی از نظر تنوع اموال برای بیمه شدن وجود ندارد و تأمین بیمه ای با توجه به ذات اموال و خطراتی که آنها را تهدید به زیان و خسارت می نماید توسط مؤسسات بیمه ارائه می شود. در حالی که تمام اموال در معرض خطرات آتش سوزی و انفجار قرار دارند اموال منقول معمولا در معرض خطرات دزدی و زیان های ناشی از حوادث می باشند.

تعریف الحاقی در بیمه

خرید آنلاین بیمه

تعریف الحاقی در بیمه

برگ الحاقی یک سند بیمه نامه ای تکمیل کننده بیمه نامه است. در این سند، همه تغییرهای حاصل در بیمه نامه بازتاب پیدا می کند. صدور برگ الحاقی بدان علت است که گاهی در جریان اعتبار بیمه نامه، تغییراتی در میزان و چگونگی ریسک، (کاهش یا افزایش) سرمایه بیمه یا مبلغ بیمه شده، مدت بیمه وغیره ضرورت پیدا می کند. این تغییرات را نمی توان در متن بیمه نامه صادر شده اعمال و اجرا کرد زیرا سند را مخدوش می کند. به همین جهت، بیمه گران با صدور برگ الحاقی هر نوع تغییر و توافق جدید را تأیید می کنند.

از آنجا که برگ الحاقی یک توافق جدید به شمار می رود، شرایط و آثار قرارداد بیمه (بیمه نامه) در مورد آن قابل اجرا است. در واقع از دیدگاه حقوقی برگ الحاقی یک توافق مکمل است نه یک توافق جدا و مستقل از بیمه نامه. هر برگ الحاقی باید شماره ترتیب و شماره بیمه نامه اصلی و نشانی بیمه گر و بیمه گذار و تاریخ صدور و بیان موضوع تغییرات و غیره را داشته باشد و به امضاء بیمه گر برسد و برای بیمه گذار ارسال شود.

تعریف افراد تحت تکفل در بیمه

بیمه بلایای طبیعی و حوادث ناگوار

تعریف افراد تحت تکفل در بیمه

افراد تحت تکفل بیمه شده، شامل کسانی است که حق استفاده از مزایای مقرر در قانون تأمین اجتماعی را دارند، این افراد عبارتند از:

– همسر بیمه شده.

– شوهر بیمه شده؛ به شرطی که معاش او را بیمه شده زن تأمین کند و سن او بیش از ۱۰ سال باشد یا طبق نظر کمیسیون پزشکی از کار افتاده شناخته شود.

– فرزندان ذکور و اناث مجرد بیمه شده به شرطی که به ترتیب، کمتر از ۱۸ و ۲۰ سال تمام داشته باشند با طبق گواهی یکی از مؤسسات آموزشی رسمی، در حال تحصیل باشند یا به علت بیماری یا نقص عضو، قادر به کار نباشند.

– پدر و مادر تحت تکفل بیمه شده به شرطی که سن آنها به ترتیب، بیش از ۹۰ و ۵۵ سال باشد یا طبق نظر کمیسیون پزشکی، از کارافتاده باشند و از سازمان تأمین اجتماعی نیز مستمری دریافت نکنند.

اعلامیه ورود

بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان

اعلامیه ورود

یادداشتی است که نشان می دهد کشتی، سفر و یا بخشی از سفر خود را به اتمام رسانده و یا محموله طبق مندرجات بیمه نامه، مسیر سفر را طی کرده است. این اصطلاح گاه به طور محاوره ای در مورد تکمیل موفقیت آمیز سفر بدون وارد شدن خسارت به کار برده می شود.

بستری شدن در بیمارستان قبل از اطلاع به شرکت کمک رسان (بیمه مسافرتی)

بیمه مسافرین عازم به خارج از گشور

بستری شدن در بیمارستان قبل از اطلاع به شرکت کمک رسان (بیمه مسافرتی)

در صورت وقوع هرگونه حادثه با بیماری که مستلزم بستری شدن بیمه شده در بیمارستان باشد، بیمه شده یا شخصی که از طرف او اقدام می نماید بایستی در اولین فرصت و حداکثر ۱۶۸ ساعت مراتب را به شرکت کمک رسان اطلاع دهد. در غیر این صورت این شرکت حق خواهد داشت هزینه هایی را که در صورت اعلام در مدت ۱۶۸ ساعت ممکن بود ایجاد نشود، به حساب بیمه شده منظور نماید. چنانچه موضوع خسارت هزینه حمل و نقل بیمه شده با هزینه بازگردانیدن بیمه شده به کشور خود باشد، نکات زیر بایستی رعایت شود:
۱- برای این که شرکت کمک رسان بتواند در اسرع وقت اقدام نماید، بیمه شده یا هر کسی که از طرف او اقدام می نماید باید اطلاعات خود،شامل: نام، آدرس و شماره تلفن بیمارستانی که بیمه شده به آنجا برده شده است، نام، آدرس و شماره تلفن پزشک معالج و در صورت لزوم پزشک خانوادگی را به شرکت کمک رسان اعلام نماید.
۲- تیم پزشکی یا نمایندگان شرکت آکسا بایستی به بیمه شده دسترسی داشته باشند تا بتوانند وضعیت او را بررسی نمایند. چنانچه بیمه شده بدون عذر موجه شرایط دسترسی را فراهم ننماید حقی برای امداد پزشکی نخواهد داشت.
۳- در تمام موارد، شرکت کمک رسان با موافقت پزشک معالج، تاریخ و وسیله حمل را تعیین می نماید. حمل و نقل پزشکی و یا بازگرداندن با آمبولانس هوایی محدود به حمل در داخل یک قاره می باشد.
۴- زمانی که شرکت کمک رسان هزینه حمل و نقل بیمه شده را پرداخت می نماید، بیمه شده بایستی قسمتی از بلیط خود را که از آن استفاده ننموده است به شرکت کمک رسان واگذار نماید یا معادل آن را پرداخت نماید.
علاه بر شرایط فوق، پیمه شده بایستی بلافاصله پس از وقوع خسارت، نهایت کوشش خود را برای محدود کردن یا توقف آثار آن بنماید و هم چنین موظف است کلیه اسنادی که شرکت کمک رسان قادر به بازیافت خسارت از منابع مربوطه می سازد در اختیار شرکت کمک رسان قرار دهد.

 

بیمه مسافرتی

وظایف بیمه شده در بیمه های مسافرتی

بیمه مسافرین عازم به خارج از گشور

وظایف بیمه شده در بیمه های مسافرتی

وظایف بیمه شده در بیمه های مسافرتی، عبارت است:
۱- درخواست امداد:
در صورت نیاز فوریت های پزشکی (اورژانس) بیمه شده بایستی با یکی از مراکز شرکت کمک رسان که در بیمه نامه نام برده شده و در آماده باش ۲۴ ساعته می باشد، تماس بگیرد.

۲- اعلام:
بیمه شده یا نماینده او باید هر گونه ادعای خسارت را بلافاصله و حداکثر ظرف ۱۶۸ ساعت پس از بستری شدن یا مشاوره پزشکی به اطلاع شرکت کمک رسان برساند. هرگونه ادعای خسارت که بعد از این مدت انجام شود مورد قبول شرکت کمک رسان نبوده و رد خواهد شد.

۳- شرایط مخاطره آمیز:
علیرغم مفاد این قرارداد بیمه در شرایطی که جان بیمه شده در خطر باشد بیمه شده یا نماینده او همواره باید ترتیب انتقال به بیمارستانی که به محل حادثه با بیماری نزدیک است با مناسبترین وسیله ی حمل داده و سپس در اولین فرصت ممکن با مراکز مربوط به کمک رسان تماس گرفته و اطلاعات لازم را در اختیار مرکز مربوطه قرار دهد.

بیمه مسافرتی

شرایط اعلام خسارت در بیمه

بیمه بلایای طبیعی و حوادث ناگوار

شرایط اعلام خسارت در بیمه

درخواست بیمه گذار، بیمه شده یا ذی نفع بیمه نامه، برای دریافت خسارت یا مبلغ بیمه معمولا با اعلام خسارت از سوی بیمه گذار شروع می شود. معمولا در بیمه نامه ها، وظایف شخص در زمان وقوع خسارت یا حادثه، مانند اعلام کتبی خسارت و اثبات آن و همکاری با بیمه گر در بررسی خسارت را مشخص می کند. اعلام کتبی خسارت با تکمیل فرمی که در اختیار بیمه گذار قرار می گیرد انجام می شود.

بیمه گذار موظف است تا پنج روز از زمان اطلاع از وقوع حادثه، بیمه گر را مطلع نماید و تا ۱۰ روز از زمان اطلاع از وقوع حادثه، کیفیت حادثه، فهرست اموال نجات داده شده، محل جدید آنها و مبلغ تقریبی  خسارت را اعلام کند. همچنین برای جلوگیری از گسترش خسارت در زمان با پس از وقوع حادثه، کلیه اقدامات لازم را انجام دهد و بدون اجازه بیمه گر در موضوع بیمه تغییراتی ندهد که تعیین علت حادثه یا ارزیابی خسارت را مشکل نماید مگر آنکه این تغییرات برای کاهش خسارت و با رعایت منافع عموم ضروری بوده باشد. بیمه گذار ضمن هرگونه همکاری لازم با بیمه گر برای تعیین حدود تعهدات آن، تا ۱۰ روز بعد از اطلاع از وقوع حادثه، فهرست اموال موجود در روز حادثه، اموال از بین رفته و خسارت دیده و در صورت درخواست بیمه گر، قیمت آنها در آخرین زمان پیش از حادثه را اعلام نماید.

شرایط اعلام وقوع خطر در بیمه

خرید آنلاین بیمه

شرایط اعلام وقوع خطر در بیمه

در صورت وقوع حادثه، بیمه گذار، بیمه شده یا ذی نفع بیمه نامه، باید آن را به بیمه گر کتبا اعلام کند. وظیفه اعلام وقوع حادثه در مدت معین، برای این است که به دلایلی مانند طول درمان، دوره لازم برای تعیین قطعی میزان نقص عضو و ظهور دیرهنگام علائم آسیب بدنی در برخی از بیمه شدگان، اعلام مقدار قطعی خسارت معمولا زمان بر است و گاهی پس از پایان مدت بیمه ممکن می شود. هم چنین اعلام فوری وقوع حادثه به بیمه گر برای آن است که قبل از محو آثار و بقایای حادثه، بیمه گر بتواند از کم و کیف آن آگاهی یابد و به بررسی خسارت بپردازد. این شرایط به بیمه گر که عهده دار خسارت است امکان می دهد تا حدود خسارت و میزان تعهدات خود را ارزیابی نماید. رعایت این وظیفه، امکان بررسی بیمه گر درباره مطابقت شواهد خسارت اعلام شده با شرایط بیمه نامه را بیشتر می کند و در نتیجه، احتمال رد تمام یا بخشی از خسارت مذکور کم می شود. طبق ماده ۵ قانون بیمه، بیمه گذار باید در صورت وقوع حادثه در اولین زمان ممکن، ظرف ۵ روز از تاریخ وقوع حادثه، بیمه گر را مطلع نماید؛ در غیر این صورت بیمه گر مسئول نخواهد بود. مگر این که ثابت کند به دلیل بروز حوادثی که خارج از اختیار او بوده، نتوانسته است در مدت مقرر، بیمه گر را مطلع نماید.