ماهانه سپتامبر 2018

سوالات متداول بیمه شخص ثالث خودرو

پرسش و پاسخ عمومی

پاسخ: بیمه شخص ثالث یا بیمه مسئولیت مدنی وسائط نقلیه موتوری زمینی همانطور که از نام آن پیداست، خسارتهای وارده به اشخاص ثالث اعم از مالی وجانی را تحت پوشش قرار می دهد و چون با عنوان اتومبیل مطرح می شود پس خسارتهایی که رانندگان اتومبیل به افراد ثالث و اموال آنها وارد می نمایند ، بیمه شخص ثالث اتومبیل نام دارد.

پاسخ: به همه افراد و کسانی (اشخاص حقیقی یا حقوقی) که وسیله نقلیه موتوری مانند خودرو و یا موتورسیکلت به آنها خسارت بدنی و یا مالی وارد کند به جز خود راننده‌ی مقصر حادثه، شخص‌ ثالث گفته می‌شود.
سرنشینان خودرو به جز راننده هم جزو اشخاص ثالث می باشند.

پاسخ: سرنشین فردی است که از لحظه سوار شدن تا پیاده شدن چنانچه بر اثر حوادث وسیله نقلیه آسیب ببیند طبق تعریف بیمه نامه،سرنشین تلقی می گردد.

پاسخ: ماده ۲۱ قانون بیمه شخص ثالث: به‌منظور حمایت از زیان‌دیدگان حوادث ناشی از وسایل نقلیه، خسارت‌های بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت فقدان یا انقضای بیمه‌نامه، بطلان قرارداد بیمه، شناخته نشدن وسیله نقلیه مسبب حادثه، کسری پوشش بیمه‌نامه ناشی از افزایش مبلغ ریالی دیه یا تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه یا صدور حکم توقف یا ورشکستگی بیمه‌گر موضوع ماده (۲۲) این قانون، قابل پرداخت نباشد، یا به‌طور کلی خسارت‌های بدنی که خارج از تعهدات قانونی بیمه‌گر مطابق مقررات این قانون است به‌استثنای موارد مصرح در ماده (۱۷)، توسط صندوق مستقلی به نام «صندوق تأمین خسارت‌های بدنی» جبران می‌شود.

پاسخ: ۱)رجب(۲۸ اسفند ۹۶الی ۲۶فروردین ۹۷)
۲)ذی القعده (۲۴ تیر الی۲۱ مرداد)
۳)ذی الحجه (۲۲ مرداد الی ۱۹ شهریور)
۴)محرم (۲۰ شهریور الی ۱۸ مهر)

پاسخ

پاسخ

پاسخ

پاسخ

پاسخ

پاسخ

پاسخ

پاسخ

پاسخ

پاسخ

پاسخ

پاسخ

پاسخ

در صورتی که پاسخ سوال خود را دریافت نکردید با شماره ۰۲۱۴۹۷۸۳ به صورت مستقیم با کارشناسان متخصص تماس بگیرید

پرسش و پاسخ اختصاصی

پاسخ: خیر، طبق قانون جدید بیمه شخص ثالث اجراشده از اسفند ۱۳۹۶ ، به ازای بروز خسارت و استفاده از هر کوپن بیمه نامه همه تخفیفات بیمه نامه از بین نمی رود و بسته به نوع خسارت (مالی یا جانی) تنها درصد از تخفیفات بیمه نامه کسر می شود.
به صورتی که
۱)اگر خسارت اتفاق افتاده مالی باشد درصدی که کسر می شود ۲۰%
۲)اگر خسارت جانی باشد ۳۰%
۳)اگر هم خسارت مالی اتفاق افتاده باشد هم جانی ۳۰% کسر می شود.

پاسخ: طبق قانون اجرا شده در اسفند سال ۱۳۹۶ حداکثر تخفیفات بیمه شخص ثالث ۷۰ درصد و در سال چهاردهم می باشد.

پاسخ:مبلغ دیه در سال ۱۳۹۷:
۱)دیه در ماههای عادی ۲۳۱.۰۰۰.۰۰۰تومان
۲)دیه در ماههای حرام ۳۰۸.۰۰۰.۰۰۰ تومان

پاسخ: خیر، با داشتن برگه گواهی ثالث می توانید تخفیفات بیمه ثالث خود را در هنگام تمدید در شرکت بیمه پارسیان در بیمه نامه جدیدلحاظ کنید و تخفیفات از بین نمی رود.
اگر بیمه نامه مفقودی مربوط به خود بیمه پارسیان باشد نیازی به گواهی ثالث هم نیست.

پاسخ: خیر، طبق ماده ۸ و ۱۳قانون بیمه شخص ثالث مصوب سال ۱۳۹۵ نیازی به تهیه الحاقیه افزایش تعهدات، نیست و خود به خود و بدون پرداخت هزینه ، الحاقیه افزایش دیات در سیستم ثالث ثبت می شود.

پاسخ: به دلیل اینکه بیمه شخص ثالث المثنی ندارد، امکان چاپ مجدد بیمه نامه به هیچ عنوان وجود ندارد. اما می توان با مراجعه به شعب شرکت بیمه مورد نظر (شرکت بیمه ای که بیمه ثالث مفقودی را صادر کرده ) و ارائه مدارک خودرو گواهی ثالث برای بیمه ثالث که حکم بیمه نامه را دارد دریافت کرد.
لازم به ذکر است نمایندگی ها امکان ارائه این گواهی ثالث را ندارند و حتما به شعب اصلی مراجع کنید.

پاسخ: در بیمه نامه های صادر شده از اردیبهشت ۹۷به بعد طبق قانون بیمه مرکزی کوپن بیمه نامه حذف شد و بیمه گذاران باید زمان خسارت هردو ماشین(مقصر و زیاندیده) به شعب خسارت شرکت بیمه ی مورد نظر مراجعه کنند.

پاسخ:بله، در صورتی که مالک قبلی تخفیفات ثالث خودرا برای انتقال به خودروی دیگرش حذف نکرده باشد و مهر یا نوشته ی حذف تخفیفات روی بیمه نامه نخورده باشد ، مالک جدید می تواند از تخفیفات ثالث قبلی استفاده کند.

پاسخ: درصورتی که بیمه گذار در حین بیمه نامه تمایل به صدور الحاقیه افزایش تعهدات مالی داشته باشد باید خودرو بازدید شود و سپس با پرداخت حق بیمه اضافی الحاقیه مورد نظر بیمه گذار صادر شود ولی اگر قبل از تمدید فرد تمایل به صدور بیمه ثالث خود برفرض مثال با تعهدات مالی ۳۰ میلیون پیدا کند ؛ نیازی به بازدید نیست و می توان بیمه نامه را با مالی ۳۰ میلیون تمدید کرد.

پاسخ: تبصره ماده ۹ قانون بیمه شخص ثالث: در صورتی که در یک حادثه، مسئول آن به پرداخت بیش از یک دیه به هر یک از زیان‌دیدگان محکوم شود، بیمه‌گر مکلف به پرداخت کل خسارات بدنی است، اعم از اینکه مبلغ مازاد بر دیه، کمتر از یک دیه کامل یا بیشتر از آن باشد.

پاسخ: خیر،در بیمه بدنه وسیله نقلیه که بیمه ای اختیاری است، حق بیمه متناسب با قیمت خودرو تغییر می کند اما در بیمه شخص ثالث حق بیمه متناسب با آیتم های دیگری تغییر می کند که ربطی به ارزش خودرو ندارد.

پاسخ: بله،درواقع یکی از مواردی که بیمه های شخص ثالث آن را پوششمی دهد خسارت وارده به سرنشینان خودرو می باشد و طبق دیه روز به آنها خسارت تعلق می گیرد.

پاسخ: خیر ، پوشش حوادث راننده تنها مربوط به زمانی است که نقص عضو و یا فوت اتفاق افتاده باشد و هزینه پزشکی به هیچ وجه قابل جبران نمی باشد.

پاسخ: خیر، طبق تعداد ظرفیت مجاز مندرج در کارت خودرو ، بیمه نیز بر اساس همین مبنا به سرنشینان خسارت می دهد. مثلا اگر ظرفیت مندرج در کارت خودرو ۵ نفر باشد ولی خودرو دارای ۷ سرنشین باشد، در صورت خسارت دیدن تمامی سرنشینان ؛طیق ماده ۱۰ قانون بیمه تا سقف ۵ نفر به سرنشینان خسارت تعلق می گیرد.

پاسخ: بله،بر اساس ماده ۷۱۶ قانون مجازات اسلامی دیه جنین به شرح زیر است:

۱) نطفه‌ای که در رحم مستقر شده است؛ دو‌ درصد دیه کامل
۲) علقه که در آن جنین به‌صورت خون بسته در می‌آید؛ چهار‌ درصد دیه کامل
۳) مضغه که در آن جنین به‌صورت توده گوشتی در می‌آید؛ شش‌ درصد دیه کامل
۴) عظام که در آن جنین به‌صورت استخوان درآمده لکن هنوز گوشت روییده نشده است؛ هشت‌ درصد دیه کامل
۵)جنینی که گوشت و استخوان‌بندی آن تمام شده ولی روح در آن دمیده نشده است؛ ده درصد دیه کامل
۶) دیه جنینی که روح در آن دمیده شده است، اگر پسر باشد، دیه کامل و اگر دختر باشد نصف آن و اگر مشتبه باشد، ۷۵ درصد دیه کامل.

پاسخ: خیر ،غیر از خسارتهای جانی ، زیاندیده حد اکثر می تواند پس از پنج روز وقوع حادثه را بوسیله فکس ، تلفن ویا پست سفارشی به بیمه گر اطلاع دهد.

پاسخ: باید ترجیحاً به همان نمایندگی شرکت بیمه ای که بیمه نامه را از آن خریده ایم مراجعه کنیم. در شرایط اضطرار ناشی از غیرممکن بودن دسترسی به نمایندگی قبلی، شعبه مرکزی همان شرکت بیمه می تواند پاسخگوی تقاضای ما باشد.

پاسخ: در صورتیکه مصدوم تحت درمان قرارگیرد . هزینه های پزشکی وی پس از تایید پزشک معتمد شرکت بیمه حداکثر تا میزان تعهدات بیمه نامه برای هزینه های پزشکی که معادل یک دهم تعهدات فوت و نقص عضو می باشد قابل پرداخت خواهد بود . ( هزینه های بیمارستانی فقط برای سر نشین قابل پرداخت می باشد)

پاسخ

سوالات متداول بیمه درمان مسافرتی

پرسش و پاسخ عمومی

بیمه مسافرتی یا مسافران خارج از کشور، بیمه ای است که برای افرادی که راهی سفر به خارج از کشور می باشند، کاربرد دارد.

هزینه ای که بیمه شده در مقابل تعهدات بیمه‌ گر می‌پردازد و انجام تعهدات بیمه‌ گر منوط به پرداخت حق‌بیمه به نحوی که در قرارداد بیمه ‌نامه توافق شده، می‌باشد.

در زمان بروز خسارت ، بخشی از هزینه هایی که توسط بیمه شده پرداخت می‌گردد.

فرد بیمه شده در واقع همان بیمه گذار است و به هر فرد ساکن و یا مقیم کشور ایران که کمتر از ۸۰سال سن داشته و تحت پوشش بیمه نامه معتبر مسافرتی صادره از طرف شرکت بیمه گر باشد، گفته میشود.

بخاطر امنیت در سفر و بالا بودن هزینه های درمانی خارج از کشور

در صورتی که پاسخ سوال خود را دریافت نکردید با شماره ۰۲۱۴۹۷۸۳ به صورت مستقیم با کارشناسان متخصص تماس بگیرید

پرسش و پاسخ اختصاصی

شرکت امدادرسان شامل دفاتر و واحدهای کمک رسان در خارج از کشور می باشد که می بایست مطابق با شرایط عمومی این بیمه نامه به بیمه شدگان خدمات ارائه نمایند و مشخصات و شماره تماس آن در بیمه نامه درج شده است.

جبران هزینه های پزشکی و غیر پزشکی و ارائه سایر خدمات طبق شرایط مندرج در بیمه ‌نامه.

تاریخ اعتبار بیمه نامه مندرج در قرارداد بیمه نامه مسافرتی ، مدت پوشش این بیمه نامه را مشخص می­نماید.

خیر این بیمه نامه ها تمدید ندارند و بیمه شده باید هنگام خرید بیمه نامه در ایران باشد .

حداکثر پوشش برای هر نفر به صورت متوالی ۹۲ روز می باشد و هیچ شرکت بیمه ای به صورت متداول پوشش بیش از ۳ ماه ندارد.
(نکته: بیمه نامه به مدت یکسال(۳۶۵ روز) صادر میشود، اما بعد از ۹۲ روز، فرد باید ورود و خروج داشته باشد تا ۹۲ روز بعدی تحت پوشش قرار گیرد)

خیر سفر با هر وسیله نقلیه تحت پوشش می باشد زیرا پوشش در این بیمه نامه ها به وسیله نقلیه ارتباطی ندارد و از زمان ورود به محدوده جغرافیایی تا زمان خروج از آن است .

بله،در صورت انصراف بیمه شده از سفر ، بیمه نامه قابل ابطال بوده و حق بیمه با کسر ۲۰٫۰۰۰
ریال قابل برگشت می باشد.

قیمت بیمه مسافرتی با توجه به شرایط و پوشش های آن، سن مسافر، کشور مورد نظر و نیز مدت سفر تعیین می شود.

سراسر جهان به جز ایران و کشورهای درگیر جنگ داخلی یا خارجی

 

بله، برای استفاده از بیمه نامه مسافرتی، حتماً باید به هنگام خروج از کشور مهر خروج از کشور در پاسپورت مسافر درج شود. به همین دلیل مبدأ سفر باید ایران باشد. مسافری که بیمه نامه مسافرتی خریداری کرده، نمی تواند برای شروع سفر کشور دیگری را بعنوان مبدأ سفر انتخاب کند.

پر کردن فرم خرید آنلاین بیمه مسافرتی طبق مشخصات پاسپورت یا تماس با کارشناس ۰۲۱۴۹۷۸۳ داخلی ۲۱۱

در شرایط عادی، خرید بیمه نامه مسافرتی جز برای گرفتن ویزا اختیاری است.داشتن بیمه مسافرتی برای گرفتن ویزا از سفارت خانه کشورها الزامی است. بخصوص کشورهای عضو شینگن.در صورتیکه مسافر ویزای چند ساله داشته باشد و یا اقامت کشوری را دارد، خرید بیمه مسافرتی برای سفر به خارج از کشور الزامی نیست.

بیمه نامه انفرادی (Single) برای یکبار خروج از کشور می باشد و پس از خروج از کشور و انقضای مدت زمان بیمه نامه، منقضی می گردد.
بیمه نامه گروهی(Multiple) برای چند بار خروج از کشور می باشد و از زمان اولین خروج از کشور مدت زمان بیمه نامه مورد محاسبه قرار می گیرد.

خیر، بیمه نامه مسافرتی قابل تمدید نیست و مدت اعتبار آن از تاریخ خروج از کشور به مدت خریداری شده می باشد. بیمه نامه مسافرتی در صورت اتمام زمان خریداری شده باطل می شود و مسافر می بایست مجدداً بیمه نامه مورد نظر را خریداری کند.

بله، با ابطال بیمه نامه خریداری شده و صدور بیمه نامه جدید قابل تغییر است
(قبل از سفر و با به همراه داشتن درخواست کتبی و بیمه نامه و پاسپورت، مراجعه حضوری به دفتر نمایندگی بیمه).

شرکت خدمات بیمه ای گسترش فروش فردا با استعانت از خداوند متعال و بهره گیری و تلفیق متخصصان فن آوری اطلاعات در کنار تجربه و تخصص کارشناسان مجرب صنعت بیمه ، موفق به راه اندازی سامانه خرید آنلاین بیمه مسافرتی پارسیان شده است و امکان سفارش انواع خدمات بیمه بصورت آنلاین را فراهم نموده است و تلاش دارد تا به هدف اصلی خود که جلب رضایت تمامی مشتریان و بیمه گذاران محترم می باشد نائل گردد و در امر پاسخ گویی نیاز بازار صنعت بیمه ای کشور تمامی تلاش خود را نموده است.

جهت ثبت خرید بیمه مسافرتی پارسیان در سایت این شرکت به آدرس www.gostareshins.com اقدام نمایید تا کارشناسان ما در کمترین زمان ممکن پس از بررسی و کارشناسی، با شما تماس خواهند گرفت. پس از آن بیمه نامه بوسیله همکاران این شرکت بصورت رایگان و با هماهنگی قبلی تقدیم شما خواهد شد.

سوالات متداول بیمه بدنه خودرو

پرسش و پاسخ عمومی

پاسخ : بیمه‌گر در چارچوب مقررات مصوب شورای‌عالی بیمه تعهد می‌کند خسارت‌های وارده به وسیله نقلیه بیمه شده ناشی از حوادث مختلف را مانند سرقت، آتش‌سوزی، نفجار، تصادف، سقوط، واژگونی و به‌طور کلی برخورد اتومبیل به هر جسم ثابت یا متحرک یا برخورد جسم دیگری با اتومبیل بیمه شده جبران کند.

پاسخ: شخصی است که سند خودرو به نامش می باشد و در صورت بروز خسارت به ذینفع خسارت می دهند.

پاسخ: به مبلغی از خسارت گفته می‌شود که برعهده‌ی بیمه‌گذار بوده و بیمه‌گر نسبت به آن تعهدی ندارد.

پاسخ: در صورتیکه مالی به کمتراز قیمت واقعی بیمه شده باشد ( یا حق بیمه کمتری نسبت به میزان توافق پرداخت شده باشد) بیمه گرفقط به تناسب مبلغی که بیمه کرده است یا حق بیمه ای که دریافت کرده است با قیمت واقعی مال مسئول خسارت خواهد بود .

پاسخ

پاسخ

پاسخ

پاسخ

پاسخ

پاسخ

پاسخ

پاسخ

پاسخ

پاسخ

پاسخ

پاسخ

پاسخ

در صورتی که پاسخ سوال خود را دریافت نکردید با شماره ۰۲۱۴۹۷۸۳ به صورت مستقیم با کارشناسان متخصص تماس بگیرید

پرسش و پاسخ اختصاصی

پاسخ: اگر اتومبیلی دچار حادثه شود و به تعمیرگاه برود صاحب اتومبیل مجبور است از تاکسی یا اسنپ یا هر وسیله ی نقلیه عمومی برای رفت و آمد خود استفاده نماید،شرکت بیمه این هزینه ایاب و ذهاب را به شرطی که اتومبیل بیش از ۳ روز و نهایت تا ۳۰ روز در تعمیرگاه باشد روزانه به مبلغ ۱۰ هزار تومان پرداخت می نماید

پاسخ:بله شرکت بیمه پارسیان با انتقال تخفیفات ثالث روی بیمه بدنه می تواند حق بیمه را کاهش دهد.

پاسخ: از تخفیفات ثالث بله ، می تواند ولی بدلیل اینکه تخفیفات بدنه مربوط به شخص و متعلق به فروشنده خودرو می باشد ، از تخفیفات بدنه نمیتواند استفاده کند.

پاسخ: حداکثر تا ۴ماه از زمان صدور بیمه شخص ثالث آن خودرو.

پاسخ: بله ، ولی آیتم سرقت کلی برای خودرو های فاقد پلاک و یا گذر موقت در بیمه بدنه تحت پوشش نمی باشد.

پاسخ: خیر، مبلغ خسارت از اموال شرکتهای بیمه است و در این صورت باید مقصر را به شرکت معرفی کند و وکالت پیگیری خسارت را به شرکت بیمه منتقل کند وسپس از بیمه خود استفاده نماید ، إدر هرصورت بخشش مقصر حادثه به معنای صرف نظر کردن از خسارت می باشد .

پاسخ: با درخواست کتبی بیمه گذار و موافقت بیمه گر و کارشناسی مجدد مورد بیمه ، بیمه نامه قابل انتقال خواهد بود، ولی تخفیفات به بیمه گذار جدید منتقل نخواهد شد ، که در اینصورت با صدور الحاقیه بیمه نامه به مالک جدید قابل انتقال می باشد.

پاسخ: خودروهای موجود در بازار ایران از نظر قیمت به دو دسته متعارف و نامتعارف تقسیم می‌شود؛ خودروی متعارف، خودرویی است که قیمت روز آن مساوی و یا کمتر از ۵۰% دیه یک مرد مسلمان سال ۹۷ است یعنی مساوی و یا کمتر از ۱۵۴ میلیون تومان و خودروی نامتعارف، خودرویی است که قیمت آن بالاتر از این ۵۰% دیه یک مرد مسلمان سال ۹۷ باشد.

درصورتی که با خودروی نامتعارف تصادف کنیم، بیمه طبق تبصره‌های ۳ و ۴ ماده ۸ “قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه” مصوب ۱۳۹۵ عمل خواهد کرد.

طبق این قانون حداکثر تعهد یک مقصر در یک حادثه، چنانچه خودرو زیاندیده نامتعارف باشد عبارت است از قیمت خودرو متعارف تقسیم بر قیمت روز خودرو زیاندیده ضربدر ارزش واقعی خسارت.

برای مثال در برخورد یک دستگاه ۲۰۶ با یک حودروی لوکس (با ارزش روز ۶۰۰ میلیون تومان) که میزان خسارت وارده ۳۶ میلیون تومان برآورده شده باشد، محاسبه حداکثر تعهد قانونی مقصر به شیوه زیر صورت می‌گیرد: ۱۵۴ تقسیم بر ۶۰۰ ضرب در ۳۶ میلیون که ۹.۲۴۰.۰۰۰ تومان حداکثر تعهد قانونی مقصر خواهد بود.

البته لازم به ذکر است راننده زیان‌دیده می‌تواند برای افت قیمت علیه مقصر اقدام کند و افت قیمت را از مقصر مطالبه کند.

پاسخ: خودروی متعارف: خودرویی که قیمت آن از نصف دیه کامل کمتر باشد. با توجه به دیه امسال : نصف ۳۰۸ میلیون : ۱۵۴ میلیون می شود.

خودروی لوکس: خودرویی که قیمت آن از ۱۴۰ میلیون بیشتر باشد.

پاسخ: می توان با مراجعه حضوری و درخواست کتبی مبنی بر مفقودی بیمه نامه خود ، بیمه بدنه المثنی دریافت کنند.

پاسخ: حوادث طبیعی شامل: خسارات ناشی از سیل ، زلزله ، آتشفشان ، طوفان و تگرگ و گردباد است که تحت پوشش قرار میگیرد.

پاسخ

پاسخ

سوالات متداول بیمه آتش سوزی

پرسش و پاسخ عمومی

پاسخ : بیمه آتش سوزی پوششی‌ است‌ که‌ خسارات‌ و زیانهای‌ ناشی‌ از وقوع‌ آتش‌ سوزی‌ که‌ به‌ اموال‌ مورد بیمه‌ وارد می‌ شود را بر اساس‌ شرایط‌ مندرج‌ در بیمه‌نامه‌ جبران‌ می‌کند.

پاسخ : بیمه آتش سوزی به سه دسته تقسیم می شود:
۱٫بیمه آتش سوزی صنعتی
۲٫بیمه آتش سوزی غیر صنعتی
۳٫بیمه آتش سوزی مسکونی

پاسخ : ✅بیمه گذار مکلف است با رعایت دقت و صداقت در پاسخ به پرسشهای بیمه گر کلیه اطلاعات مربوط به موضوع بیمه را در اختیار بیمه گر قرار دهد. اگر بیمه گذار در پاسخ به پرسش بیمه گر عمدا ازاظهار مطلبی خودداری نماید و یا عمدا برخلاف واقع اظهاری بنماید، قرارداد بیمه باطل و بلااثر خواهد بود ولو مطلبی که کتمان شده با برخلاف واقع اظهار شده هیچگونه تأثیری در وقوع حادثه نداشته باشد. در این صورت نه فقط وجوه پرداختی بیمه گذار به وی مسترد نخواهد شد بلکه بیمه گر می تواند حق بیمه را نیز مطالبه نماید.

پاسخ : بیمه‌نامه آتش‌سوزی مانند سایر بیمه‌های دیگر معمولاً از ساعت ۲۴ روز معین شروع می‌شود و تا ساعت ۲۴ روز معین (مثلاً یکسال بعد) خاتمه می‌یابد. مدت بیمه آتش‌سوزی معمولاً یکسال است، برای زمانهای کمتر از یک سال تعرفه کوتاه مدت و برای مدت زمان مازاد بر یک یکسال از تعرفه روز شمار استفاده می‌شود.

پاسخ

پاسخ

پاسخ

پاسخ

پاسخ

پاسخ

پاسخ

پاسخ

پاسخ

پاسخ

پاسخ

پاسخ

پاسخ

پاسخ

در صورتی که پاسخ سوال خود را دریافت نکردید با شماره ۰۲۱۴۹۷۸۳ به صورت مستقیم با کارشناسان متخصص تماس بگیرید

پرسش و پاسخ اختصاصی

پاسخ : بیمه ای تحت عنوان بیمه زلزله نداریم ولی می توان با خرید بیمه آتش سوزی پوشش زلزله را خریداری کرد.

پاسخ : با توجه به تغییرات در میزان موجودی انبارها، صاحبان کالا و تولید کنندگان نیاز به بیمه نامه ای دارند که به وسیله آن بتوانند نوسانات در موجودی را تحت پوشش قرار دهند. بیمه نامه اظهار نامه ای، پاسخی برای این نیاز می باشد. در بیمه نامه اظهار نامه ای، فرد در ابتدای دوره حداکثر موجودی که ممکن است در طول مدت اعتبار بیمه نامه در انبار باشد را برآورد کرده و اعلام می کند و مبلغی را به عنوان على الحساب پرداخت می نماید. سپس در پایان هر ماه میزان واقعی موجودی را کتبا اعلام می نماید. در پایان اعتبار بیمه نامه، حق بیمه قطعی این بیمه نامه بر اساس میانگین موجودی ها در طول سال محاسبه و تسویه می گردد.

پاسخ : خیر ، بیمه آتش سوزی خسارت وارد بر ساختمان را پرداخت می کند و به هیچ عنوان دیه یا هزینه پزشکی را تحت پوشش قرار نمی دهد.

پاسخ : طبق شرایط عمومی بیمه نامه فرانشیز در هر خسارت ۱ درصد می باشد.

پاسخ : خطرات زیر، خارج از تعهد بیمه‌گر است؛ مگر آنکه صراحتاً خلاف آن در بیمه‌نامه قید شده باشد:

•جنگ، جنگ داخلی، آشوب و بلوا، اعتصاب، قیام، انقلاب، کودتا، اغتشاشات داخلی و یا اقدامات احتیاطی مقامات انتظامی و نظامی؛

•زمین‌لرزه، آتش‌فشان، ریزش زمین، سیل، طغیان رودخانه‌ها، حریق تحت‌الارضی و یا آفات سماوی؛

•انفجار مواد منفجره مانند دینامیت ، تی ان تی و باروت؛

•فعل و انفعالات هسته‌ای.

پاسخ : بیمه‌گر و بیمه‌گذار هر زمان که بخواهند می‌توانند تقاضای فسخ قرارداد بیمه را بکنند. در این صورت:

•اگر تقاضای فسخ از طرف بیمه‌گذار باشد حق‌بیمه قرارداد تا آن زمان بر اساس تعرفه کوتاه مدت محاسبه می‌شود و مابقی مسترد خواهد شد.

•اگر تقاضای فسخ از طرف بیمه‌گر باشد حق بیمه قرارداد تا آن زمان بر اساس تعرفه روزشمار محاسبه می‌شود و مابقی مسترد خواهد شد.

* مبلغ حق بیمه بر اساس تعرفه کوتاه مدت بیشتر از مبلغ آن بر اساس روزشمار است.

توجه: هنگامی‌که تعرفه کوتاه مدت در مورد حق بیمه اعمال می‌گردد منافع بیمه‌گر مدنظر است و هنگامی که تعرفه روزشمار مورد استفاده قرار می‌گیرد منافع بیمه‌گذار مدنظر است.

پاسخ :در بیمه آتش سوزی خطرات آتش سوزی، انفجار و صاعقه بعنوان خطرات اصلی تحت پوشش قرارمی گیرند و به تبع آن و حسب درخواست بیمه گذار خطرات اضافی از قبیل زمین لرزه، طوفان، سیل، سرقت، ترکیدگی لوله آب و غیره تحت پوشش قرار می گیرند.شایان ذکر است که دربیمه های آتش سوزی بالغ بر۳۰پوشش خطرات تبعی قابل ارایه میباشد.

پاسخ:

۱- زلزله وآتشفشان

۲- سیل و طغیان آب دریا ورودخانه

۳- ترکیدگی لوله آب

۴- ضایعات ناشی از آب باران و ذوب برف

۵- سنگینی برف

۶- سقوط هواپیما،چرخبال و یا قطعات آنها

۷- آشوب ،بلوا،قیام،اغتشاش داخلی

۸- هزینه پاکسازی

۹- برخورد جسم خارجی به استثنای شکست شیشه

۱۰- شکست شیشه

۱۱- عدم النفع ناشی از آتش سوزی

۱۲- انفجار ظروف تحت فشار(دیگهای بخار،کمپرسورها،…)

۱۳- سقوط بهمن

۱۴- رانش زمین

۱۵- ریزش و فروکش کردن چاه

۱۶- نشت گاز درسردخانه ها

۱۷- خودسوزی

۱۸- سقوط قطعات منفصله خودرو

۱۹- خسارتهای ناشی از نوسانات برق

۲۰- مسئولیت ناشی ازآتش سوزی وترکیدگی لوله آب دربرابرهمسایگان

۲۱- سرقت

پاسخ : می توان ادعا نمود که در بیمه آتش سوزی به غیر از انسان هر موردی می تواند تحت پوشش قرار گیرد مانند خانه، مغازه، کارگاه، کارخانه، دام، ماشین و وسائط نقلیه، البته انسان نیز در بعضی طرحهای آتش سوزی از قبیل طرح جامع خانه و خانواده و طرح مهر می تواند تحت پوشش قرار گیرد اما بیمه نامه عمومی آتش سوزی انسان را تحت پوشش قرار نمیدهد.

پاسخ : بیمه گذار می تواند حق بیمه را هم نقداً و هم به صورت اقساط به بیمه گر پرداخت نماید در صورت پرداخت اقساطی حداقل پیش پرداخت ۳۰ درصد حق بیمه بوده و مابقی مبلغ بایستی در ۸ قسط تسویه گردد

پاسخ : اگر اقساط مربوطه سر رسید نشده باشند عدم پرداخت آنها مشکلی در بررسی خسارت بوجود نخواهد آمد اما اگر بیمه گذار اقساط سر رسید شده را پرداخت نکرده باشد در این صورت قاعده نسبی حق بیمه اجرا خواهد شد و خسارت بر اساس نسبت حق بیمه ای که پرداخت شده به حق بیمه ای که بایستی پرداخت می شد محاسبه خواهد گردید بعنوان مثال بیمه گذاری در زمان وقوع حادثه بایستی ۱۰۰٫۰۰۰ ریال حق بیمه پرداخت می نمود ولی تنها ۴۰٫۰۰۰ ریال پرداخت کرده و حال بر اثر آتش سوزی ۱۰٫۰۰۰ ریال به او خسارت وارد گردیده در این صورت خسارت پرداختی به او به این صورت محاسبه می گردد:

۴٫۰۰۰٫۰۰۰ =۱۰۰٫۰۰۰/۴۰٫۰۰۰* ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰

پاسخ : پاسخ سوال مثبت است درصورت وقوع سیل یا زلزله حتی اگر منجر به آتش سوزی هم نشود خسارت قابل پرداخت میباشداین امر برای هرخطر اضافی مثل طوفان -رانش زمین-سقوط هواپیما-ضایعات برف وباران نیزصدق میکند.

پاسخ : توصیه های ایمنی باعث افزایش ایمنی محل مورد بیمه و کاهش ریسک و ضریب خسارت میگردند ودرصورتیکه بیمه گذارتوصیه هارا انجام ندهد درصورت وقوع حادثه درصورتیکه اثبات شود علت خسارت به دلیل عدم رعایت توصیه ها بوده است بیمه گرمطابق ماده ۲۷شرایط عمومی بیمه نامه های آتش سوزی میتواند ازپرداخت تمام یا قسمتی از خسارت به دلیل بی احتیاطی بیمه گذار خودداری نماید.

پاسخ : همانگونه که جنابعالی بیان کردید شما یک مورد را بنام یک فرد حقیقی یا حقوقی اما بنفع بانک بیمه میکنید یعنی درصورت وقوع خسارت ،پرداخت غرامت به بانک صورت خواهد گرفت چون بانک ذینفع اصلی بوده و مقدم بر بیمه گذار است مثلا بنده وامی را از بانک ملت دریافت نموده ام و درقبال آن ملکی را معرفی کرده ام بیمه نامه بدین صورت صادرمیشود: بیمه گذار:آقای مهران صادقی بنفع بانک ملت شعبه بازار بزرگ تهران.

پاسخ : حسب ماده بیست و هفتم شرایط عمومی بیمه نامه آتش سوزی بیمه گر می تواند مبلغ خسارت را رد و یا به نسبت تقصیر ذوالحقوق آن را کاهش دهد.

پاسخ : متون ثابت درواقع همان شرایط خصوصی بیمه نامه هستند که در توضیحات پیوست چاپ میشوند وقریب ۳۳مورد میگردند از قبیل شرط اثبات میزان موجودی،شرط حریم،شرط ارزش تفکیکی،شرط گرم وروشن کردن محل ……ودرکل با انتخاب هریک از موارد شرط آن بایستی دربیمه نامه درج گردد.

سوالات متداول بیمه باربری

پرسش و پاسخ عمومی

پاسخ : در این نوع از بیمه چنانچه در جریان حمل کالا در اثر وقوع خطرات موضوع بیمه خسارتی به کالاهای در حال حمل وارد شود زیان وارده توسط شرکت بیمه جبران می گردد.

پاسخ : سند خریدی است که فروشنده از مبدأ به عنوان پیشنهاد فروش، یا تعیین ارزش و شرایط فروش صادر می‌کند. پروفورما را پیش فاکتور نیز می‌گویند.

پاسخ

پاسخ : یعنی حمل به دفعات به این معنی که کالای مورد بیمه طی چند پارتی از مبداء به مقصد مندرج در بیمه نامه حمل شود.

پاسخ : ✅انتقال محموله مورد بیمه از یک وسیله نقلیه به وسیله نقلیه دیگر

پاسخ

پاسخ

پاسخ

پاسخ

پاسخ

پاسخ

پاسخ

پاسخ

پاسخ

پاسخ

پاسخ

پاسخ

پاسخ

در صورتی که پاسخ سوال خود را دریافت نکردید با شماره ۰۲۱۴۹۷۸۳ به صورت مستقیم با کارشناسان متخصص تماس بگیرید

پرسش و پاسخ اختصاصی

پاسخ : در حال حاضر سه نوع بیمه باربری داریم:
۱- بیمه های باربری داخلی
۲- بیمه باربری صادراتی – وارداتی
۳- بیمه باربری ترانزیت

پاسخ : در این نوع از بیمه، خسارت کلی واردشده به کالا در یک مرحله و در اثر آتش‌سوزی یا غرق کامل و یا مفقود شدن روی می‌دهد و یا خسارت واردشده در حدی است که هزینه تعمیر یا نجات آن بیش از ارزش کالا باشد، درنتیجه خسارت وارده تحت پوشش این نوع بیمه‌نامه جبران می‌شود.

پاسخ : بله ، می توان از بیمه حمل داخلی استفاده کرد.
این نوع بیمه محموله‌هایی را که مبدأ و مقصد و مسیر حمل آن در محدوده جغرافیایی ایران است را در قبال خطرات ناشی از آتش‌سوزی، انفجار و همچنین تصادف، واژگونی وسیله حمل تحت پوشش قرار می‌دهد. همچنین می‌توان با پرداخت حق بیمه اضافی خطرات دیگری مثل سرقت کلی محموله و خطرات بارگیری و … را هم تحت پوشش بیمه قرارداد.

پاسخ : علاوه بر کلیه خطرات مربوط به شرایط C در این نوع از بیمه برای خطرات زیر نیز از سوی شرکت بیمه جبران خسارت صورت میگیرد: زلزله-آتشفشان یا صاعقه- ورود آب دریا ، دریاچه یا رودخانه به کشتی ،شناور،محفظه کالا، کانتینر و یا لیفت وان و یا وسیله حمل- تلف کلی هر بسته کامل از کالا به علت سقوط در حین بارگیری یا تخلیه از کشتی یا شناور- و همچنین خطرات اضافی عدم تحویل- دزدی – پارگی – سائیدگی –زنگ زدگی- آبدیدگی-قلابزدگی- روغن زدگی- شکست- خراشیدگی و ضربه دیدگی- کج شدگی ریزش و خسارت ناشی از کالاهای دیکر برحسب نوع کالا با منظور نمودن درصد یا مبلغی به عنوان فرانشیز

پاسخ : در این نوع بیمه خطرات تحت پوشش شامل موارد زیر است : آتش سوزی یا انفجار- به گل نشستن و زمین گیر شدن-غرق یا واژگون شدن کشتی یا شناور-واژگونی یا از ریل خارج شدن وسیله حمل زمینی- تخلیه کالا در بندر اضطراری –تصادم یا برخورد کشتی یا شناور و یا هر وسیله حمل دیگر با هر جسم خارجی به غیر از آب – فدا کردن کالا در جریان خسارت عمومی- به دریا انداختن کالا جهت سبک سازی کشتی

پاسخ : این نوع از بیمه باربری را می توان کاملترین نوع از بیمه حمل و نقل دانست و بیشتر برای حمل کالاهای حساس و آسیب پذیر مورد استفاده قرار می گیرد و کلیه خطراتی که ممکن است در جریان حمل و نقل از مبداٌ تا مقصد نهایی اتفاق بیفتد و موجب خسارت شود را بدون کسر فرانشیز جبران می کند مگر اینکه خسارت ناشی از موارد استثناء شده در این شرط باشد.

پاسخ

پاسخ

پاسخ

پاسخ

پاسخ

پاسخ

پاسخ

پاسخ

پاسخ

پاسخ

پاسخ

بهره مندی از منافع (برداشت از اندوخته)

بهره مندی از منافع (برداشت از اندوخته)

بیمه گذاران بیمه عمر و سرمایه گذاری میتوانند از اندوخته سرمایه گذاری خود در مواقع لزوم متناسب با شرایط عمومی مربوطه برداشت نمایند.
ارائه نامه رسمی نماینده بیمه گذار حاوی مهر، تاریخ و امضای وی به همراه درخواست کتبی بیمه گذار شامل امضاء و تاریخ (در خواست بیمه شده، استفاده کننده (گان) در صورت فوت و یا استفاده کننده (گان) در صورت حبات بیمه نامه با اشخاص دیگر، مبنی بر برداشت از اندوخته بیمه نامه، فاقد وجاهت قانونی می باشد.)
جهت برداشت در بازه زمانی اول، حداقل ۲ سال از تاریخ شروع بیمه نامه (شروع سال سوم بیمه ای) سپری شده باشد.
جهت برداشت در بازه زمانی دوم، حداقل ۶ سال از تاریخ شروع بیمه نامه شروع سال هفتم بیمه ای) سپری شده باشد.
بیمه نامه معتبر باشد ( فسخ، ابطال، بازخرید و تعلیق نشده باشد.)
بیمه نامه دارای اندوخته سرمایه گذاری باشد.
بیمه نامه فاقد بدهی بابت وام پرداخت شده باشد
چنانچه بیمه نامه دارای وام پرداخت شده باشد، مجموع بدهی های وام تا تاریخ برداشت، از حداکثر مبلغ قابل برداشت کسر خواهد شد.
چنانچه بیمه نامه دارای حق بیمه معوق باشد، مجموع حق بیمه های معوق یاد شده تا تاریخ برداشت، از حداکثر مبلغ قابل برداشت کسر خواهد شد.
موارد مندرج در این شرایط عمومی، همچنین فرم “بهره مندی از منافع بیمه نامه عمر انفرادی” توسط بیمه گذار، مطالعه و تکمیل گردد.

سوالات متداول بیمه مسئولیت

پرسش و پاسخ اختصاصی

⚫️

۱- در صورتی که بیمه گذار بیمه نامه به صورت حقوقی معرفی گردد، صدمات جسمانی وارده به مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره در اثر حوادث ناشی از کار موضوع بیمه در محدوده مکانی مندرج در بیمه نامه حداکثر تا سقف  تعهدات مندرج در بیمه نامه تحت پوشش قرار می گیرد
۲- در صورتی که بیمه گذار بیمه نامه به صورت حقیقی معرفی گردد در ازای پرداخت حق بیمه بالای ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال  صدمات جسمانی وارده به بیمه گذار در اثر حوادث ناشی از کار موضوع بیمه در محدوده مکانی مندرج در بیمه نامه حداکثر تا سقف  تعهدات مندرج در بیمه نامه تحت پوشش قرار می گیرد

⚫️ به موجب این پوشش و با رعایت شرایط و مفاد بیمه نامه و مشروط به پرداخت حق بیمه اضافی متعلقه توسط بیمه گذار، هزینه های پزشکی کارکنان تحت پوشش بیمه نامه بدون اعمال تعرفه وزارت بهداشت و در حد متعارف و بر مبنای نظر پزشک معتمد بیمه گر تا سقف تعهدات مندرج در بیمه نامه جبران می گردد.

⚫️ به موجب این پوشش و با رعایت شرایط و مفاد بیمه نامه و مشروط به پرداخت حق بیمه اضافی متعلقه توسط بیمه گذار، مطالبات سازمان تامین اجتماعی بایت هزینه های مربوط به معالجه غرامت، مستمری تعیین شده بر اساس مفاد تبصره یک ماده ۶۶ قانون تامین اجتماعی به لحاظ فوت و نقص عضو، که صرفا ناشی از فعالیت مندرج در بیمه نامه و نه بیماری باشد به میزان قصور بیمه گذار جبران می گردد

⚫️ اگر چه این بیمه نامه، مسئولیت بیمه گذار در قبال کارکنان را پوشش می دهد ولی بیمه گذار می تواند در صورت پذیرش شرایط زیر مسئولیت خود را در قبال اشخاص ثالث نیز پوشش دهد.
۱- خسارت وارد به اشخاص ثالث در داخل کارگاه رخ داده باشد.
۲- خسارت ناشی از مسئولیت بیمه گذار باشد.
۳- احراز مسئولیت بر اساس رای دادگاه صورت پذیرد.

⚫️ به موجب این پوشش و با رعایت شرایط بیمه نامه تعهدات بیمه گر به صورت یوم الادا بوده و این افزایش به ارزش ریالی یک دیه تا یکسال از تاریخ انقضاء بیمه نامه می باشد . بدیهی است در صورت تاخیر در ارائه حکم قطعی دادگاه افزایش نرخ احتمالی دیه مشمول این بیمه نامه نخواهد بود

⚫️ به موجب این پوشش خسارت جانی وارده به کارکنان ناشی از حوادث غیر مرتبط با فعالیت مندرج در بیمه نامه پس از احراز مسئولیت بیمه گذار بر اساس رای صادره دادگاه حداکثر تا سقف تعهدات مندرج در بیمه نامه جبران میگردد.

⚫️ به موجب این پوشش، با رعایت شرایط و مفاد بیمه نامه و مشروط به پرداخت حق بیمه اضافی متعلقه توسط بیمه گذار، در صورت صدمات جانی کارکنان، چنانچه بیمه گذار در قبال هر یک از آسیب دیدگان در عصر حادثه، قانون به پرداخت درصدی بیش از یک دیه کامل محکوم گردد، بیمه گر نسبت به جبران خسارت اقدام خواهد نمود. بدیهی است حداکثر تعهد بیمه گر در طول دوره بیمه از میزان مشخص شده در بیمه نامه فراتر نخواهد رفت.

⚫️ به موجب این پوشش، خسارت فوت و نقص عضو کارکنان حداکثر بر اساس تعهدات مندرج در بیمه نامه در صورت احراز مسئولیت بیمه گذار و نظریه کارشناس رسمی دادگستری، کارشناس و پزشک معتمد بیمه گر بدون رای دادگاه و با توجه به میزان قصور تعیین شده پرداخت میگردد.

⚫️ حق بیمه این بیمه نامه بر اساس نوع تخصص پزشک یا پیراپزشک و سقف تعهد درخواستی وی محاسبه و تعیین میگردد.

⚫️ این بیمه نامه مسئولیت مدنی بیمه گذار نسب به فراگیران و اشخاص ثالث، در قبال خسارت جانی، حداکثر تا سقف تعهدات مندرج در بیمه نامه را جبران خواهد نمود.
لذا کارکنان مراکز آموزشی تحت پوشش این بیمه نامه نمی باشند و باید بیمه مسئولیت کارفرما در قیال کارکنان تهیه گردد

⚫️ بله، درصورتی‌که از بیمه نامه استفاده نکنید ، هر سال تخفیفی بابت عدم دریافت خسارت به شما تعلق می‌گیرد که البته درصد تخفیفات به نوع بیمه نامه بستگی دارد

پاسخ

پاسخ

پاسخ

پاسخ

پاسخ

پاسخ

در صورتی که پاسخ سوال خود را دریافت نکردید با شماره ۰۲۱۴۹۷۸۳ به صورت مستقیم با کارشناسان متخصص تماس بگیرید

پرسش و پاسخ عمومی

⚫️ بر اساس‌ قانون‌ مسئولیت‌ مدنی‌ ایران‌، کلیه‌ افراد جامعه‌ اعم‌ ازاشخاص‌ حقیقی‌ وحقوقی‌ در قبال‌ زیان‌ و صدمات‌ وارده‌ به‌ دیگران‌ مسئول‌ می‌ باشند و نسبت‌ به‌جبران‌ آن‌ باید اقدام‌ نمایند بیمه‌ مسئولیت‌ مدنی‌ متداول‌ بر پایه‌ مسئولیت‌شبه‌ جرمی‌ یا شبه‌ عمدی‌ است‌ که‌ عامل‌ زیان‌ از روی‌ بی‌ احتیاطی‌ و غفلت‌ ،موجب‌ ضرر و زیان‌ جانی‌ و مالی‌ به‌ شخص‌ دیگری‌ می‌ شود احراز مسئولیت‌ افراد نیزتوسط‌ مراجع‌ قضائی‌ تعیین‌ میگردد.

⚫️ در زمان بروز خسارت ، بخشی از هزینه هایی که توسط بیمه شده پرداخت می‌گردد.

پاسخ

پاسخ

پاسخ

پاسخ

پاسخ

پاسخ

پاسخ

پاسخ

پاسخ

پاسخ

پاسخ

پاسخ

پاسخ

پاسخ

پاسخ

بیمه مسولیت مدنی مدیران مجموعه های ورزشی در قبال ورزشکاران و تماشاچیان و اشخاص ثالث

بیمه حوادث و مسئولیت مدیران اماکن ورزشی

بیمه مسولیت مدنی مدیران مجموعه های ورزشی در قبال ورزشکاران و تماشاچیان و اشخاص ثالث

بیمه گر در این بیمه مسئولیت متعهد می گردد که خسارات جانی وارد به استفاده کنندگان از امکانات مجموعه های ورزشی و تماشاچیان در محدوده مجموعه ورزشی را که ناشی از مسولیت مدیران مجموعه ورزشی باشد ، جبران نماید.

بیمه مسئولیت مدنی مدیران،ناجیان غریق و کادر فنی استخر در قبال استفاده کنندگان

قیمت و شرایط بیمه مسئولیت

بیمه مسئولیت مدنی مدیران،ناجیان غریق و کادر فنی استخر در قبال استفاده کنندگان

در استخرهای شنا استفاده کنندگان (شناگران) همواره با خطراتی روبرو هستند که این خطرات به دو بخش بشرح زیر قابل تفکیک می باشند.

  • غرق شدن شناگر بعلت عدم نظارت بر امر شنا از طرف ناجی غریق و یا عدم مهارت در فن شنا و یا عدم آگاهی از استفاده صحیح از استخر از طرف شناگر.
  • صدمات جسمانی در اثر نقص تأسیسات و امکانات استخر مانند: نشت گاز، برق گرفتگی و مناسب نبودن پوشش محوطه بیرونی استخر و …

در هر حال در اکثر مواردی که حادثه ای ناگواری در استخر اتفاق می افتد و منجر به فوت یا صدمه جسمانی شناگر می گردد طبق قانون، ناجی یا مدیریت استخر و یا توأماً مسئول شناخته شده و ملزم به جبران خسارت (دیه) می گردند. جهت ایجاد تأمین برای مسئولیت مدنی مدیریت استخر و ناجیان غریق این بیمه مسئولیت مذکور طراحی گردیده است و خاص هر استخر صادر می گردد و مجموعه حوادث ناشی از مسئولیت مدیریت و ناجیان و کارکنان استخر را بیمه نموده و نهایتاً خسارات جانی وارد به شناگران جبران می گردد.

البته لازم به توضیح است در ابتدا تذکر داده شود که این موضوع صرفا منحصر به شناگران بوده و حوادثی که برای ناجیان، پرسنل اداری و هر دسته از افرادی که به نحوی کارمند یا کارگر مجموعه ورزشی می باشند تحت پوشش این بیمه نامه نمی باشد.

  • در صورتیکه بیمه گذار خواهان بیمه نمودن مسئولیت منجیان غریق علاوه بر مسئولیت خود می باشد با پرداخت حق بیمه اضافی این امر امکان پذیر می باشد
  • در صورت عدم حضور منجیان غریق در محوطه شتا (اطراف استخر) بیمه گر تعهدی در پرداخت خسارت ندارد
  • منجیان غریق ملزم به داشتن کارت معتبر مورد تایید فدراسیون نجات غریق می باشند در غیر اینصورت بیمه گر تعهدی در پرداخت خسارت ندارد.

 

 

     برای خرید آنلاین بیمه کلیک کنید

تسویه وام پیش از موعد مقرر

تسویه وام پیش از موعد مقرر

ماده ۱۰) تسویه وام پیش از موعد مقرر:راهی جهت مستهلک نمودن وام قبل از اتمام مدت باز پرداخت آن بوده و بیمه گذار در هر زمان دلخواه می تواند نسبت به تسویه وام پرداختی اقدام نماید.
در زمان تسویه پیش از موعد مقرر، اقساط پرداخت نشده قبل از تاریخ تسویه و جریمه دیر کردن از بیمه گذار اخذ خواهد شد.
در زمان تسویه پیش از موعد مقرر، مجموع اصل اقساط پرداخت نشده بعد از تاریخ تسویه، از بیمه گذار اخذ خواهد شد.
چنانچه مجموع بدهی وام در هر زمان، از ۹۰ درصد ارزش بازخریدی بیمه نامه بیشتر گردد، بیمه نامه با صدور اخطار قبلی از طرف بیمه گر فسخ می گردد.
حداکثر زمان جهت پرداخت مجموع بدهی وام توسط بیمه گذار (موضوع ماده ۸)، ۳۰ روز از تاریخ تسویه خواهد بود. در صورتیکه بیمه گذار در مدت یاد شده نسبت به پرداخت مبلغ تسویه اقدام ننماید، بیمه گر حسب مورد معادل آن را از اندوخته سرمایه گذاری بیمه نامه برداشت و یا بیمه نامه را فسخ خواهد نمود.

بهره مندی از منافع بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری

شرایط لازم جهت دریافت وام