محل شاسی خودرو سیتروئن C3

محل شاسی خودرو سیتروئن C3

محل:کنار پایه صندلی جلو سمت راست