آمار تعداد مصدومین حوادث رانندگی سال ۹۷

آمار تعداد مصدومین حوادث رانندگی سال ۹۷

در دو ماهه نخست سال جاری ۵۸ هزار و ۷۵۲ مصدوم حوادث رانندگی به مراکز پزشکی قانونی مراجعه کردند که از این تعداد ۴۰ هزار و ۹۱۳ نفر مرد و ۱۷ هزار و ۸۱۲ نفر زن بودند. این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۷٫۸ درصد افزایش یافته است.