بیمه مسافرتی خارج از کشور

بیمه مسافرین عازم به خارج از گشور

بیمه مسافرتی خارج از کشور

اگر قصد مسافرت به خارج از کشور را دارید در نظر داشته باشید، هر لحظه ممکن است حادثه ای رخ دهد و یا بیماری بروز نماید. همچنین لازم است بدانید که بیمه نامه های درمانی صادره در داخل کشور، در اکثر موارد هزینه درمانی در خارج از مرزهای کشور را تقبل نمی کنند. ضمن آنکه تهیه بیمه های مسافرین خارج از کشور برای مسافرت به بعضی از کشورها (مانند کشورهای عضو گروه شینگن) الزامی است. لذا خرید بیمه نامه مسافرین خارج از کشور جهت پوشش حوادث و درمان خارج از مرزهای کشور برای سفر و آرامش خاطر شما الزامی به نظر می رسد.

چرا بیمه مسافرتی خارج از کشور، چرا شرکت بیمه پارسیان؟

شرکت بیمه پارسیان به منظور رفاه حال هم وطنانی که قصد سفر به خارج از کشور را دارند با استفاده از شبکه بین المللی امدادرسان، بیمه نامه مسافرین خارج از کشور را با پوشش های مناسب برای شما ارائه می کند.

بیمه مسافرتی خارج از کشور
حق بیمه این بیمه نامه بر اساس مدت، مقصد سفر و سن بیمه شده تعیین می شود. استفاده از خدمات این بیمه نامه از زمان ورود فرد به کشور مقصد به شرح مندرج در بیمه نامه امکان پذیر خواهد بود. در صورت نیاز به استفاده از خدمات این بیمه نامه در خارج از کشور با شماره تلفن مندرج در بیمه نامه تماس حاصل نموده و نام، شماره بیمه نامه و شماره گذرنامه خود را اعلام نمایید.
شما با خرید بیمه نامه مسافرتی بیمه پارسیان تحت پوشش موارد زیر خواهید بود:
-پرداخت هزینه های درمانی شامل هزینه های بستری در بیمارستان، جراحی، معاینات پزشکی و دارو ناشی از حوادث و بیماری هایی که در طول مسافرت بروز نماید تا سقف مندرج در بیمه نامه
-پرداخت هزینه های فوریت های دندانپزشکی شامل معالجه دندان درد، درمان عفونت و کشیدن دندان
-پذیرش و انتقال پزشکی به نزدیکترین بیمارستان و یا باز گرداندن بیمار به ایران تحت نظارت پزشکی
-پرداخت هزینه های دعاوی حقوقی ناشی از حوادث رانندگی تا سقف مندرج در بیمه نامه
-پرداخت هزینه های حمل و نقل ، اقامت در هتل و غذا به شرط ارائه نسخه اصلی صورت حساب های مربوطه در صورت تاخیر در حرکت وسیله نقلیه مورد استفاده شما با توجه به شرایط قرارداد
-پرداخت کمک هزینه خرید ملزومات اساسی تا مبلغ مندرج در بیمه نامه در صورت تاخیر در ورود بار همراه مسافر
-پرداخت هزینه های ناشی از فقدان بار، علاوه بر خسارتی که حامل ملزم به پرداخت آن است
-پرداخت کمک هزینه تهیه گذرنامه، گواهینامه رانندگی در صورت فقدان آنها در اثر سرقت تا سقف مندرج در قرارداد
-کمک هزینه سفر اضطراری یکی از اعضای خانواده برای همراهی بیمار
-باز گرداندن جسد متوفی (بیمه شده) به ایران در صورت فوت بیمه شده در طول مسافرت
-برخورداری از تخفیفات ویژه جهت خرید گروهی بیمه شدگان با مقصد یکسان

 

بیمه مسافرتی