اموال بیمه ناپذیر

اموال بیمه ناپذیر

اموال شامل هر چیز مادی و فیزیکی است که در معرض خسارت و زیان اتفاقی و احتمالی قرار دارد. در این زمینه از نظر حقوقی تفاوتی بین اموال غیر منقول ثابت مثل زمین و ساختمان و اموال منقول و متحرک وجود ندارد. معمولا کلیه اموالی که ورود زیان و خسارت ناشی از حوادث اتفاقی بر آنها متصور است، بیمه پذیرند و مشکلی برای بیمه شدن ندارند. اما برخی از اموال وجود دارند که باعث می شود تا امکان بیمه کردن آنها از بین برود؛ که عبارتند از:

– اموال متعلق به اشخاصی که در لحظه شروع قرارداد بیمه، به عنوان دشمن خارجی تلقی می شوند.البته اموالی که از دشمن خارجی قبلا خریداری شده اند قابل بیمه شدن هستند.

– اموالی که بیمه کردن آنها خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه تلقی می شوند و طبق قانون منع شده است، مثل بیمه اموال دزدی شده یا اموال قاچاق بنابر این، هیچ گونه محدودیتی از نظر تنوع اموال برای بیمه شدن وجود ندارد و تأمین بیمه ای با توجه به ذات اموال و خطراتی که آنها را تهدید به زیان و خسارت می نماید توسط مؤسسات بیمه ارائه می شود. در حالی که تمام اموال در معرض خطرات آتش سوزی و انفجار قرار دارند اموال منقول معمولا در معرض خطرات دزدی و زیان های ناشی از حوادث می باشند.