بیمه مسئولیت مدنی شرکت‌های نصب سیستم گازسوز

بیمه مسئولیت مدنی شرکت‌های نصب سیستم گازسوز

این بیمه نامه برای شرکت هایی صادر می شود که با دریافت مجوز از مراجع ذیصلاح در زمینه نصب سیستم های گاز سوز ( CNG)  بر خودرو فعالیت می کنند و ممکن است در اثر سهل انگاری در نصب باعث زیان دیدن دیگران شوند.

ادامه مطلب