برچسب : بیمه نفت و انرژی

انواع بیمه های نفت و انرژی

بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان

انواع بیمه های نفت و انرژی

-بیمه نامه های بخش ساحلی (Onshore)
بیمه نامه های بخش ساحلی خود به دو دسته بیمه ساحلی در حال نصب و ساخت و سه در حال بهره برداری تقسیم می شود. عملیات مربوط به اکتشاف و استخراج نفت و گاز (شا چاه ها، تاسیسات، عملیات و دستگاه های حفاری)، پالایشگاه های نفت، توسعه پالایشگاههای نفی پالایشگاهای گاز، توسعه پالایشگاه های گاز، تاسیسات پتروشیمی در حال بهره برداری، ساخت و نصب تاسیسات نفت، گاز و پتروشیمی، کارخانه های تولید روغن موتور، مخازن نفت و خطوط لوله در حال بهره برداری در این دسته قرار می گیرد.

-بیمه نامه های بخش فرا ساحلى (Offshore)
بیمه نامه های بخش فراساحلی نیز خود به دو دسته بیمه فراساحلی در حال نصب و ساخت و بیمه فراساحلی در حال بهره برداری تقسیم می شود. عملیات مربوط به اکتشاف و استخراج نفت و گاز (شامل چاهها، تاسیسات، عملیات و دستگاههای حفاری دریایی )، ساخت سکوهای حفاری دریایی، بارگذاری جکتها، Deck ها و … بر روی barge و حمل و استقرار آنها در محل نصب در دریا جهت ساخت سکوهای حفاری دریایی، بازسازی سکوهای حفاری دریایی، سکوهای حفاری دریایی در حال بهره برداری، لوله گذاری در دریا و خطوط لوله در حال بهره برداری در دریا و سایر موارد مرتبط با عملیات اکتشاف و استخراج نفت و گاز در دریا در این دسته قرار می گیرد.
علاوه بر پروژه هایی که بیمه نامه آنها مستقیما در شرکت بیمه پارسیان صادر شده است، این شرکت بصورت بیمه گری مشترک در بیمه نمودن بخش عمده ای از پروژه های مربوط به پتروشیمی و پالایشگاه های کشور مشارکت دارد.

بیمه های نفت و انرژی