بیمه مسئولیت وجوه در صندوق و وجوه در راه

بیمه مسئولیت وجوه در صندوق و وجوه در راه

در این بیمه مسئولیت کلیه وجوه شامل پول (اسکناسها و مسکوکات رایج داخلی، انواع شمش و سکه) انواع چکهای بانکی تضمین شده، انواع اوراق بهادار (اوراق مشارکت، اوراق قرضه دولتی، اوراق سهام و گواهی سپرده) تمبر، سفته ها و برات های تمبر شده و تحریر شده و چکهای واگذاری مشتریان در مقابل خطرات سرقت، آتش سوزی، صاعقه، انفجار، تصادف و یا تصرف وسیله نقلیه حامل وجوه، تحت پوشش قرار می گیرد. بانک ها، مؤسسات اعتباری، سازمان بورس اوراق بهادار، صندوق های قرض الحسنه، صندوق های بازنشستگی و شرکت های سرمایه گذاری، مؤسسات مالی کشور، با اخذ بیمه نامه پول در صندوق و در راه، آرامش خاطر را برای مدیران خود فراهم می آورند.