بیمه عمر و سرمایه گذاری

بیمه عمر و سرمایه گذاری

این نوع بیمه ترکیبی است از دو نوع بیمه عمر به شرط حیات و عمر به شرط فوت، بدین معنی که در این حالت، تعهد شرکت بیمه آن است که در پایان مدت معینی چه بیمه شده فوت کند و چه فوت نکند، مبلغ توافق شده ای را به او یا خانواده اش بپردازد. برای مثال اگر فردی چهل ساله بیمه عمر و سرمایه گذاری ده ساله ای خریداری کند، با این شرایط که بیمه گر مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان بپردازد، در پایان مدت بیمه نامه، شرکت بیمه ۱۰۰ میلیون تومان را به وی یا خانواده اش پرداخت خواهد کرد. این نوع بیمه مزایای هر دو بیمه نامه عمر به شرط حیات و عمر به شرط فوت را دارد؛ یعنی هم خطر فوت سرپرست خانوار و هم نیاز مالی آتی، در این نوع بیمه توسط شرکت بیمه پوشش داده می شود. البته بدیهی است که این نوع بیمه نسبت به دو نوع دیگر، حق بیمه بیشتری نیز دارد.
بنابراین، قبل از خرید بیمه عمر، نیازهای مالی آتی خود و خانواده تان را در نظر بگیرید و با یک کارشناس بیمه مشورت کنید؛ چراکه طرح ها و بیمه نامه های مختلفی وجود دارد که انتخاب مناسب ترین آنها بر اساس نیازهای شما، کار ساده ای نیست.