انواع بیمه نامه های مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان

انواع بیمه نامه های مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان

 

بیمه مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان براساس نوع فعالیت کارفرما به سه دسته تقسیم می شوند:

الف) مسئولیت مدنی کارفرما در مقابل کارکنان خدماتی، صنعتی، بازرگانی:

در این بیمه نامه با توجه به ماهیت فعالیت مورد بیمه، چنانچه کارکنان بیمه گذار متغیر باشند ارائه اسامی پرسنل و همچنین تغییرات احتمالی آنان برای بیمه گذار مقدور نمی باشد در مجموع این گونه نتیجه گیری می گردد که صدور بیمه نامه مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان خدماتی بدون ذکر اسامی و با تعریف کامل محدوده زمانی و مکانی مورد بیمه میسر است. باتوجه به موارد ذکر شده، اساسا این بیمه نامه بدون ذکر اسامی بیمه شدگان به صورت بی نام صادر می گردد و لذا برای فراهم شدن امکان کنترل موضوع، آدرس محل فعالیت مشخص می گردد.

این بیمه نامه صرفا مربوط به فعالیت های صنعتی، خدماتی، بازرگانی مانند جوشکاری، نجاری، کارخانجات، صنایع آهن، معدن و… می باشد که به طبقات مختلف از کم ریسک ترین مانند فعالیت اداری به پرریسک ترین مانند فعالیت معدن طبقه بندی می گردد. هریک از طبقات فعالیت های خدماتی، بازرگانی دارای نرخ مشخص می باشد و حق بیمه این نوع بیمه نامه براساس نوع فعالیت شغلی (طبقه شغلی) و تعداد نیروی کار محاسبه می گردد.

ب) بیمه نامه مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان ساختمانی:

این بیمه نامه مربوط به پروژه های ساختمانی می باشد، ساختمان ها بنا به تعداد طبقات، متراژ واحدها، نوع خاک و … به نوع مصالح مصرفی عبارت اند از:

۱-  ساختمانهای بتنی:

ساختمان بتنی ساختمانی است که برای اسکلت اصلی آن از بتن آرمه (سیمان شن، ماسه و فولاد به صورت میله گرد ساده و یا آجدار) استفاده شده باشد در ساختمانهای بتنی سقف ها به وسیله دالهای بتنی پوشیده می شود و یا از سقفهای تیرچه و بلوک و یا سایر سقف های پیش ساخته استفاده می گردد و برای دیوارهای جداکننده ممکن است از انواع آجر مانند: سفال تیغهای آجر ماشینی سوراخ دار آجر معمولی و یا تیغه گچی و یا چوب استفاده شده و ممکن است از دیوار بتن آرمه هم استفاده شود.

در این نوع ساختمانها شاه تیرها و ستونها از بتن آرمه از بتن مسلح ساخته می شود.

۲- ساختمانهای فلزی:

در این نوع ساختان ها برای ساختن ستونها و پل ها از پروفیل های فولادی استفاده میشود در ایران معمولا ستون ها را از تیر آهن های دوبل یا بال پهن های تکی استفاده می نمایند و همچنین برای اتصالات از نبشی – تسمه و برای زیرستونها از صفحه فولادی استفاده می شود و معمولا دو قطعه فولادی را با استفاده از جوش به همدیگر متصل می نمایند. سقف این نوع ساختمان ها ممکن است تیرآهن و طاق ضربی باشد و یا انواع سقف های دیگر از قبیل تیرچه و بلوک و غیره استفاده گردد برای پارتیشن ها می توان مانند ساختمانها بتونی از انواع آجر و یا قطعات گچی و یا چوب یا سفالهای تیغه ای استفاده نمود. جداکننده ها از مصالح سبک انتخاب می شوند.

۳- ساختمانهای آجری:

در ساختمان های کوچک که از چهار طبقه تجاوز نمی نمایند می توان از این نوع ساختمان استفاده نمود اسلکت اصلی این نوع ساختمانها آجری بود و برای ساختن سقفها در ایران معمولا از پروفیل های فولادی و آجر به صورت طاق ضربی استفاده می گردد و یا از سقف تیرچه و بلوک استفاده می شود در این نوع ساختمانها برای مقابله با نیروهای جانبی زلزله باید حتما از شناژهای روی کرسی چینی و زیر سقف ها استفاده شود.

در بیمه نامه مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان ساختمانی حق بیمه براساس متراژ کل زیربنا محاسبه می گردد. هر متراژ یک ضریب نیروی کار و نرخ فنی مورد نظر را دارد که براین اساس حق بیمه محاسبه می گردد.

ج) بیمه نامه های مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان عمرانی:

این نوع بیمه نامه مربوط به پروژه های عمرانی و زیرساختی می باشد تفاوت پروژه عمرانی و غیر عمرانی این است که پروژه عمرانی با درآمد مملکت ارتباط مستقیم دارد. این نوع پروژه ها معمولا به صورت موقت برای رسیدن به یک نتیجه مشخص انجام می شود و موقتی بودن آن لزوما به معنای کوتاه بودن زمان پروژه نیست بلکه منظور مشخص بودن زمان شروع و خاتمه آن است. پروژه های عمرانی معمولا نمونه پیمان دارند که شامل موافقت نامه – شرایط عمومی پیمان – شرایط خصوصی پیمان – مشخصات فنی – برنامه زمانبندی – ماشین آلات و نیروی پیمانکار می باشد (بنده خلاصه عناوین قابل بحث بر نظارت پروژه پیمانکاران).