بیمه نامه مسئولیت حرفه ای داروخانه ها

خرید آنلاین بیمه

بیمه نامه مسئولیت حرفه ای داروخانه ها


 این بیمه نامه همان طور که از نام آن بر می آید اشتباه و قصور و غفلت مسئولین داروخانه در ارائه دارو طبق نسخه پزشک را پوشش می دهد که شامل تهیه دارو نیز می باشد. بنابراین چنین بیمه نامه ای دو نوع مسئولیت را تحت حمایت بیمه ای دارد که یکی بیمه مسئولیت کالا و دیگری بیمه مسئولیت حرفه ای مسئولین داروخانه ها در ارائه خدمات دارویی می باشد. این بیمه، زیان و هزینه هایی را که در اثر اشتباه و تقصیر بیمه گذار یا کارکنان او در ارائه انواع ترکیبات دارویی، ابزار و لوازم پزشکی، اقسام دارو و کلا هر نوع دارو و کالایی که عرفا در داروخانه نگهداری و به فروش می رسد و موجب جرح بدنی و فوت اشخاص ثالث شود جبران  می نماید. پوشش بیمه نامه شامل خسارات و زیان های ناشی از انواع مواد غذایی، نوشابه ها، پروتز و سایر کالاهایی که عرفا در داروخانه به فروش میرسد نیز می باشد. صدمه و زیان ممکن است از برچسب غلط و یا تحویل اشتباهی ناشی شده باشد. نسخه پیچ ممکن است که ترکیب شیمیایی مشابه را هنگام خواندن نسخه، اشتباه به جای یکدیگر به مشتری تحویل دهد یا ممکن است در خواندن و تفسیر نسخه دچار اشتباه شود که کلیه موارد فوق تحت این قرارداد بیمه می باشند.

موارد زیر از استثنائات این بیمه نامه است:
الف- جرح بدنی و فوت کارکنان بیمه گذار که با او دارای رابطه استخدامی هستند.
ب- خسارات مستقیم و غیر مستقیم ناشی از اعمال خلاف قانون و مقررات بیمه  گذار یا کارکنان وابسته به او.
ج – مسئولیت قراردادی یا فرضی.
د- اموال تحت مالکیت، مراقبت، امانت و کنترل بیمه گذار.

این استثنائات کم و بیش همان هایی است که یا تحت پوشش بیمه های اجتماعی است یا مربوط به اموال متعلق به خود بیمه گذار می باشد یا متوجه کارکنان بیمه گذار است که تحت مسئولیت بیمه گذار می باشند یا ناشی از مسئولیت قراردادی است که تحت پوشش بیمه نامه دیگری قرار دارد. ارتکاب اعمال خلاف قانون و مقررات مثل استخدام افراد غیر متخصص و فاقد صلاحیت تنها استثنای بارز این قرارداد است.

نسخه پیچی، فروش دارو و مواد غیر قانونی و غیر مجاز و یا ترکیب مواد برای تهیه دارو توسط اشخاص غیر متخصص، (مگر این که با راهنمایی و نظارت پزشک و افراد متخصص باشد) از اعمال خلاف قانون و مقررات می باشند که از تعهدات بیمه گر خارج است. اگر بیمه گذار و یا مدیر تحت استخدام بیمه گذار عمده قانون شکنی نکرده و رعایت مقررات قانونی را به کارکنان خود اعلام کرده باشد، بیمه نامه مسئولیت حرفه ای چنین بیمه گذاری معتبر بوده و از او در مقابل اعمال خلاف قانون و مقررات کارکنان حمایت می نماید.

پوشش بیمه ای بر اساس زمان وقوع حادثه است. بنابراین جرح بدنی باید در زمان اعتبار قرارداد رخ داده باشد. بنابر این داروها و محصولاتی که قبل از شروع اعتبار بیمه نامه فروخته شده اند و در زمان اعتبار قرارداد منجر به صدمه شوند نیز دارای تأمین بیمه ای هستند.