انحصار چند جانبه در بازار بیمه (بخش۲)

خرید آنلاین بیمه

انحصار چند جانبه در بازار بیمه (بخش۲)

تفاوت محصول: یکی از راه های دور شدن از رقابت کامل، تولید محصولی است که متمایز از رقیب باشد. بنابراین به دلیل تمایز محصول، شکست قیمت ها توسط رقیب نمی تواند عاملی برای جذب مشتریان باشد. در مواردی که تفاوت محصول به صورت افقی باشد، ویژگی های مختلف محصول ارتباط مبهمی با  ترجیحات  مشتریان دارد به طور مثال بعضی از مردم ماشین آبی رنگ  را بیشتر از ماشین قرمز رنگ دوست دارند و بالعکس. در مورد بیمه، می توان مثال بیمه نامه های عمر را با یک حق بیمه منصفانه اما با سررسیدهای متفاوت مطرح نمود. در حالتی که تفاوت محصول به صورت عمودی باشد، ویژگی های متفاوت محصول ارتباط روشنی با ترجیحات مصرف کنندگان دارد. مثلا اگر حق بیمه یکسان باشد همه مشتریان ترجیح می دهند بیمه ای با کاستنی پایین تر داشته باشند.

تبعیض افقی محصول: مدل کلاسیک تبعیض قیمت افقی توسط هاتلینگ ارائه شده است. حالتی را در نظر بگیرید که در مغازه در فاصله ای از یکدیگر قرار گرفته اند و به رقابت بر سر جذب مشتریان می پردازند. فرض بر این است که فروشندگان، محصول مشابهی را می فروشند و مشتریان روی یک خط مستقیم به طور یکسان بین دو مغازه توزیع شده اند. حال دو مغازه به رقابت قیمتی می پردازند. تفاوت محصول ناشی از آن است که مشتریان با هزینه حمل مواجه هستند و این هزینه به فاصله ای که مشتری باید طی کند تا به مغازه برسد، بستگی دارد. این نیز به نوبه خود باعث می شود تا تفاوت محصول (هزینه های بیشترحمل) منجر به قیمت های بالاتر شود.

در این بازی، صاحبان مغازه ها در مرحله اول تصمیم می گیرند که مغازه هایشان را در کدام مکان قرار دهند. در یک بازی دو مرحله ای آسپرمونت و همکاران  نشان می دهند که فاصله بین دو مغازه حداکثر خواهد شد. بنابراین اگر مشتریان به طور یکسان در طول مسیر توزیع شوند، صاحبان مغازه، مغازه هایشان را در بیشترین فاصله ممکن از یکدیگر قرار داده و هر دو سود مثبتی به دست می آورند.

سالوپ  بر عکس هاتلینگ، ترتیب دایره شکلی را برای مشتریان در نظر می گیرد. این امر امکان تعمیم مدل مورد نظر را به شرایطی که تعداد بازیگران آن بیش از دو بنگاه می باشند، سهولت می بخشد. با فرض این که تمام بیمه نامه ها مشابه باشند، موضوع تفاوت افقی محصول را می توان برای دفاتر شعب بیمه، تعمیم داد.

برای مشاهده بخش اول کلیک کنید