بیمه باربری وارداتی صادراتی

بیمه باربری وارداتی صادراتی

پوشش زیان وارده به کالا

باربری وارداتی صادراتی 300x300 - بیمه باربری وارداتی صادراتی

برای خرید آنلاین بیمه باربری وارداتی صادراتی کلیک کنید

انواع بیمه های باربری

– وارداتی
– صادراتی
– داخلی
– ترانزیت

بیمه باربری تابع کلوزهایی است بین المللی که مورد توافق و قبول اکثر کشورهای جهان می باشد .

انواع کلوزها یا پوشش های بیمه ای

  • شرایط پوشش یا کلوز A
    کاملترین پوشش های بیمه ای در بیمه باربری مختص این کلوز می باش و بجز خطرات استثناء شده در شرایط عمومی و خصوصی بیمه نامه ، بصورت ALL RISK می باشد . این پوشش اکثرا برای کالاهایی آسیب پذیر و حساس خریداری می گردد . این پوشش فاقد فرانشیز می باشد .
  • شرایط پوشش یا کلوز B
    پوشش های این کلوزشامل : زلزله ، صاعقه ، آتش فشان ، به دریا افتادن کالا از روی عرشه کشتی، ورود آب دریا به کشتی و انبار ، خسارتهای ناشی از تخلیه و بارگیری کالا ، عدم تحویل یک بسته کامل ، دزدی و دله دزدی ، شکست ، آبدیدگی ، ریزش ، روغن زدگی ، خسارت های ناشی شده از کالاهای مجاور ، چنگک و قلاب زدگی است و خسارت روی داده شامل 3درصد فرانشیز می باشد .
  • شرایط پوشش یا کلوز C
    پوشش این کلوز حادثه وسیله نقلیه ، عدم تحویل یک بسته و آتش سوزی است .
  • خسارت کلی یا TOTAL LOSS

در صورت از بین رفتن کل محموله در یک مرحله بر اثر آتش سوزی یا غرق کشتی و یا سقوط هواپیما مورد استفاده خواهد بود .

استثنائات بیمه های باربری

– خسارات ناشی از سوء عمل ارادی بیمه گذار
– ریزش و نشت عادی ، کسری عادی حجم یا وزن و یا پوسدگی عادی محموله
– عیب ذاتی کالا
– تلف یا آسیب ناشی از تاخیر در حمل کالا
– شورش و بلوا ، اعتصاب ، جنگ
– بسته بندی ضعیف کالا
– و یا سایر موارد استثناء شده در شرایط عمومی بیمه نامه
مدارک لازم جهت اعلام خسارت بیمه های باربری
– اصل بارنامه ، فاکتور ، صورت بسته بندی ، گواهی مبدا و صورتمجلس گمرکی
– تصویر پشت و روی پروانه سبز گمرکی
– اصل بارنامه حمل داخلی
– گزارش بازدید خسارت توسط کارشناس
– قبض انبار گمرکی
– اعلامیه ورود کالا
– و در صورت نیاز اسناد مورد درخواست شرکت بیمه

خلاصه پوشش های  بیمه باربری


ردیف
خطرات و هزینه های تحت پوشش
A
B
C
1
آتش سوزی
+
+
+
2
انفجار
+
+
+
3
به گل نشستن کشتی یا کرجی
+
+
+
4
زمینگیر شدن Grounding
+
+
+
5
غرق شدن Sinking
+
+
+
6
واژگون شدن Capsize
+
+
+
7
واژگون شدن یا از خط خارج شدن وسیله حمل زمینی Overturning or derailment
+
+
+
8
تصادف یا برخورد کشتی ، کرجی یا وسیله حمل با هر جسم خارجی collision or contacts
+
+
+
9
تخلیه کالا در بندر پناه Discharge of cargo at port of Distress
+
+
+
10
تفدیه زیان همگانی G/A Sacrifice
+
+
+
11
بدر یا ریختن کالا جهت سبک سازی jettison
+
+
+
12
هزینه زیان همگانی G/A SACRIFICE
+
+
+
13
هزینه نجات Salvage Charges
+
+
+
14
مسئولیت متقابل در تصادم Both to balm collision
+
+
+
15
هزینه ارسال کالا به مقصد Forwarding charge
+
+
+
16
هزینه به حداقل رساندن خسارت Minimizing Losses
+
+
+
17
زلزله ، فوران آتشفشان Earthquake – volcanic Eruption
+
+
 
18
شسته شدن کالا از روی عرشه Washings over board
+
+
 
19
ورود آب دریا ، دریاچه یا رودخانه به کشتی ، کرجی ، انبار وسیله حمل کانتینر
، Entry of sea lake or river water in to vessel craft hold container
+
+
 
20
ورود آب دریا ، دریاچه یا رودخانه بوسیله حمل زمینی ، لیفت وان یا محل نگهداری
Entry of sea lake or river wanter in to conveyance , lift van or place of storage
+
+
 
21
زیان کلی مربوط به فقدان ( تلف) هر بسته در جریان حملTotal loss of any package lost over board
+
+
 
22
زیان کلی مربوط به هر بسته که در حین بارگیری یا تخلیه از کشتی ، کرجی ، به دریا بیفتد
Total loss of any package dropped whilst loading on to or unloading from , vessel or craft
+
+
 
23
طوفان Heavy weather
+
 
 
24
راهزن دریائی piracy at sea
+
 
 
25
خسارت های ناشی از فعل یا تقصیر اشخاص ثالث
+
 
 
26
خسارت های ناشی از باران و آفتاب
+
 
 
27
دم کردن
+
 
 
28
خسارت های ناشی از عمل کارکنان کشتی ( باراتری)
+
 
 
29
سرقت Theft
+
 
 
30
عدم تحویل Non delivery
+
 
 
31
سائیدگی و زنگ زدگی
+
 
 
32
نشت Leakage
+
 
 
33
شکست Breakage
+
 
 
34
لب پریدگی ، کج شدن خراشیدگی و ضربه زدگی لک برداشتن
+
 
 
35
خسارات ناشی از چنگک
+
 
 
36
روغن زدگی ، به گل آلوده شدن ، به رنگ و اسید آلوده شدن
+
 
 
37
خسارت ناشی از کالای مجاور ( بو گرفتن برخورد آلودگی )
+
 
 
38
کرم زدگی موش خوردگی- حشره زدگی
+
 
 
39
دله دزدی pilferage
+
 
 
40
ریزش
+
 
 
41
کسری
+
 
 

بیمه باربری

برای خرید آنلاین بیمه باربری وارداتی صادراتی کلیک کنید