بیمه شخص ثالث

بیمه شخص ثالث

مطابق با قانون، تنها بیمه نامه اجباری، بیمه شخص ثالث و حوادث سرنشین می باشد که به دو قسمت بیمه مسئولیت مدنی دارنده وسیله نقلیه و بیمه حوادث راننده

تقسیم می شود.

برای خرید آنلاین بیمه شخص ثالث کلیک کنید

بیمه نامه شخص ثالث

بیمه شخص ثالث یکی از بیمه های مسئولیت است و با آنکه بیمه های بازرگانی عموماً اختیاری هستند اما بنا به قانون مصوب ۲۶/۹/۱۳۴۷ و برای هماهنگی با سیستمهای حمایتی در جهان ، این بیمه اجباری شد .

به موجب ماده یک قانون شخص ثالث ، کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و انواع یدک و تیلر متصل به وسایل مزبور و قطارهای راه آهن – اعم از اینکه اشخاص حقوقی باشند – مسئول جبران خسارتهای بدنی و مالی ای هستند که در اثر حوادث وسایل نقلیه مزبور و یا محمولات آنها به اشخاص وارد شود و نیز مکلفند مسئولیت خود را از این جهت نزد یکی از شرکتهای بیمه داخلی بیمه نمایند .

بیمه شخص ثالث یک بیمه مسئولیت است به این صورت که مسئولیت راننده را در مقابل اشخاص دیگر بیمه می کند .

حال چرا می گویند شخص ثالث ؟

علتش آن است که اصولاً در بیمه همواره دو طرف بیمه گر و بیمه گذار را داریم در حالیکه در اینجا شخص دیگری وارد می شود که نه بیمه گر است و نه بیمه گذار و اگر خسارتی به او وارد شد ، زیان وارده جبران می شود ، لذا می شود طرف سوم و ثالث . اصطلاح شخص ثالث تنها مربوط به افراد نمی شود و اگر اتومبیل بیمه شده با اتومبیل و یا شئ دیگر نیز برخورد کند و به آن خسارت بزند ، آن خسارت نیز از طریق شخص ثالث قابل جبران است . در واقع عنوان شخص ثالث در اینجا به طرف سوم قضیه ( که نه بیمه گر است و نه بیمه گذار ) اطلاق می شود .

خطرات اصلی مورد پوشش

در بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه دو نوع پوشش جانی و مالی وجود دارد. در واقع حداقلی که در قانون برای این بیمه تعیین گشته است تعهد اصلی بیمه گر است که بیمه اجباری نیز نامیده می شود .

پوشش جانی حداکثر خسارتی است که در صورت بروز حادثه جانی برای شخص ثالث خسارت دیده پرداخت می گردد . پوشش مالی حداکثر خسارتی است که در صورت بروز حادثه مالی برای شخص ثالث خسارت دیده پرداخت می گردد . خسارتهای وارد به اشخاص ناشی از تصادف ، سقوط ، آتش سوزی یا انفجار وسیله نقلیه ای که دارای بیمه شخص ثالث است و نیز خسارتهایی که از محمولات وسیله نقلیه مذکور به اشخاص ثالث وارد می شود .
۱- خسارتهای وارده به سرنشین غیر قانونی وسایل نقلیه . ۲- خسارتهای وارد به بیمه گذار یا کالاها ، اموال ، اجناس ، ساختمانها و وسایل نقلیه تحت مالکیت یا تصرف بیمه گذار . ۳- خسارت های وارد شده به محمولات وسایل نقلیه مورد بیمه . ۴- خسارت های وارد شده به اشخاص ثالث در هنگام بارگیری یا باراندازی محمولات وسایل نقلیه مورد بیمه . ۵- خسارت های ناشی از خطرات اجتناب ناپذیر نظیر جنگ ، سیل و زلزله . ۶- خسارت های مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از تشعشعات اتمی و رادیو اکتیو . ۷- خسارت های ناشی از محکومیت جزایی و پرداخت جرایم . ۸- خسارت های ناشی از حوادث که در خارج از کشور اتفاق می افتد .

خطرات اصلی بیمه حوادث سرنشین

  • خطرات مورد تعهد

چنانچه سرنشین وسیله نقلیه بیمه شده در اثر حوادث مشمول بیمه جان خود را از دست داده یا مصدوم و مجروح گردد ، بیمه گر مبلغی بعنوان غرامت به بازماندگان بیمه شده ( در صورت فوت ) یا خود وی می پردازد . همچنین پرداخت هزینه های پزشکی افراد مصدوم به عهده شرکت بیمه است .

  • خطرات خارج از تعهد
  • بکار بردن وسیله نقلیه در مسابقات شرط بندی و آزمایشهای فنی و رانندگی . ۲- حریق در اثر سوخت گیری اتومبیل . ۳- خسارت های ناشی از خطرات اجتناب ناپذیر نظیر سیل ، زلزله ، جنگ ، انقلاب و غیره . ۴- تشعشعات هسته ای و رادیو اکتیویته .
  • خطرات اضافی مورد پوشش

در بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه همان پوشش های اصلی می تواند با افزایش سقف پوشش های جانی و مالی از حد بیمه اجباری به پوشش اضافی تبدیل گردد . مقادیر پوشش های جانی و مالی اضافی ازحد بیمه اجباری به بالا می باشند .

  • بیمه حوادث سرنشین و راننده

این پوشش خطر حادثه و فوت برای راننده وسیله نقلیه و سرنشینان که مشمول تعریف ثالث زیان دیده قرار نمی گیرد ، پوشش می دهد . تأمین بیمه گر ، جبران هزینه های بیمارستان ، غرامت از کار افتادگی ، غرامت فوت راننده یا سرنشینان در مقابل حوادثی مانند آتش سوزی وسیله نقلیه واژگون شدن و برخورد با اشیای ثابت است .

  • تخفیفات عدم خسارت در بیمه شخص ثالث
۱ عدم خسارت سال اول ۵درصد
۲ عدم خسارت سال دوم ۱۰درصد
۳ عدم خسارت سال سوم ۱۵درصد
۴ عدم خسارت سال چهارم ۲۰درصد
۵ عدم خسارت سال پنجم ۲۵درصد
۶ عدم خسارت سال ششم ۳۰درصد
۷ عدم خسارت سال هفتم ۳۵درصد
۸ عدم خسارت سال هشتم ۴۰درصد
۹ عدم خسارت سال نهم ۴۵درصد
۱۰ عدم خسارت سال دهم ۵۰درصد
۱۱ عدم خسارت سال یازدهم ۵۵درصد
۱۲ عدم خسارت سال دوازدهم ۶۰درصد
۱۳ عدم خسارت سال سیزدهم ۶۵درصد
۱۴ عدم خسارت سال چهاردهم ۷۰درصد

جریمه های بیمه شخص ثالث

مطابق با قانون بیمه شخص ثالث و حوادث سرنشین تاخیر در تمدید،مشمول جریمه به صورت روزشمار می باشد و میزان آن معادل یک روز حق بیمه به ازای هر روز دیرکرد می باشد که هنگام صدور بیمه نامه جدید از بیمه گذار وصول می گردد.

کارت سبز در شخص ثالث

کارت سبز چیست ؟

کارت سبز یک گواهینامه بین المللی در زمینه بیمه شخص ثالث است که توسط رانندگانی که به طور موقت قصد عبور و تردد در کشورهای مشخصی واقع درمنطقه جغرافیایی سیستم کارت سبز را دارند ، تهیه شده و در صورت بروز حادثه تصادف یا در صورت نیاز در مرزها و سرحدات یا داخل کشورهای عضو ارائه می گردد.

سیستم کارت سبز چیست؟

اساس نظام کارت بیمه بین المللی وسایل نقلیه موتوری موسوم به سیستم کارت سبز Green Card system برمبنای توصیه کمیسیون اقتصادی برای اروپا The Economic commission for Europe) E.C.E) وابسته به سازمان ملل متحد در تاریخ ۱۳۴۹/۰۱/۲۳ بنیان نهاده شد. براساس قطعنامه سازمان ملل متحد ، قرارداد لندن یا موافقت نامه هماهنگ بین دفاتر Uniform Agreement پی ریزی شد که عملیات سیستم کارت سبز بر پایه مفاد آن صورت می پذیرد . فعالیت اجرایی سیستم کارت سبز در تاریخ اول ژانویه سال ۱۹۵۳ آغاز شده است.

نحوه عضویت در سیستم کارت سبز

شرط اصلی عضویت در سیستم کارت سبز این است که در کشور متقاضی عضویت ، بایستی قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری (قانون بیمه اجباری شخص ثالث (T.P.L (Compulsary Third Party Liability وجود داشته باشد.

اعضای کارت سبز

در حال حاضر ۴۵ کشور عضو سیستم کارت سبز هستند که به جز ۵ کشور ایران ، عراق ، تونس، مراکش و رژیم غاصب اسرائیل بقیه کشورهای عضو کارت سبز در قاره اروپا قرار دارند. حدود ۲۲۰میلیون وسیله نقلیه موتوری در محدوده جغرافیایی سیستم کارت سبز تردد می کنند.

دفاتر کارت سبز

در هر کشور عضو سیستم کارت سبز ، یک “دفتر ملی کارت سبز” وجود دارد. دفتر ملی کارت سبز مطابق باقوانین و مقررات ملی هر کشور ، عهده دار مدیریت ، رسیدگی و پاسخگویی در زمینه خسارات ناشی از تصادفات وسایل نقلیه موتوری کشورهای عضو می باشد. دفتر کارت سبز در هر کشور بر طبق رویه بیمه گر صادر کننده کارت سبز عمل نموده و در روند عملیات تسویه خسارات ناشی از حوادث ایجاد شده توسط رانندگان خارجی ، برحسن اجرای عملیات طبق مفاد موافقت نامه هماهنگ بین دفاتر ، نظارت دارد. کلیه دفاتر کارت سبز عضو دفتر مرکزی کارت سبز( Council of Bureaux (C.O.B که مقر آن در لندن است می باشند.
دفتر کارت سبز ایران (Green Card Bureau of Iran)دفتر کارت سبز بیمه مرکزی ایران Bimeh Markazi Iran-The Green Card Bureau of Iran به عنوان دفترکارت سبز ایران مسئولیت نظارت بر حسن اجرای مفاد آئین نامه داخلی (U.A) Unifor Agreement را به عهده دارد.

کارت سبز را چه نهادی صادر می کند

کارت سبز توسط شرکت های بیمه ای که در هر کشور اجازه صدور بیمه نامه شخص ثالث را دارند و به عضویت دفتر کارت سبز آن کشور پذیرفته شده باشند، صادر می شود. در ایران ، شرکت سهامی بیمه ایران Iran Insurance Company به عنوان تنها شرکت بیمه ای که عضو دفتر کارت سبز ایران است، اجازه صدور کارت سبز را دارد.

در صورت وقوع تصادفی که مقصر آن یک راننده خارجی دارای کارت سبز باشد

زیان دیدگان می توانند به دفتر کارت سبز آن کشور که تصادف در آنجا واقع شده ، مراجعه کرده و با استفاده از راهنمایی های دفتر کارت سبز، زیان های وارده را جبران نمایند.

برای خرید آنلاین بیمه شخص ثالث کلیک کنید