بیمه سازه های تکمیل شده

بیمه سازه های تکمیل شده

بیمه ریسکهای تکمیل شده ساختمانی (C.E.C.R)

Civil Engineering Completed Risks

خسارات فیزیکی ناگهانی و غیرقابل پیش‌بینی که نیاز به تعمیر یا تعویض داشته و دراثر عوامل و حوادثی که در بیمه‌نامه نامبرده شده خسارت ببیند

برای خرید آنلاین بیمه سازه های تکمیل شده کلیک کنید

  • تعریف بیمه CECR

تمام موضوعات بیمه‌ای که در زمان احداث میتوانستند تحت پوشش بیمه CAR قرار گیرند در زمان بهره‌برداری میتوانند تحت پوشش بیمه CECR قرار داده شوند. این بیمه از نوع بیمه با خطرات معین بوده و خسارات فیزیکی ناگهانی و غیرقابل پیش‌بینی که نیاز به تعمیر یا تعویض داشته و دراثر عوامل و حوادثی که در بیمه‌نامه نامبرده شده خسارت ببیند را تحت پوشش قرار میدهد.

  • مدت بیمه CECR

حداکثر یکسال میباشد که میتواند بنا به درخواست بیمه‌گذار تمدید گردد.

  • پوشش های بیمه CECR

         1 – صاعقه ، انفجار ، آتش­سوزی

         2 – زلزله ، زلزله دریائی ، آتشفشان

         3 – رانش زمین ، نشست زمین ، لغزش زمین ، ریزش کوه یا صخره

         4 – سرما ، برف ، بهمن ، یخبندان

         5 – سیل ، طغیان آب ، امواج دریا

         6 – طوفان ، گردباد ، تندباد

         7 – تصادم با یا سقوط اشیاء از هر وسیله نقلیه زمینی، هوائی یا آبی

         8 – خسارتهای ناشی از کاربرد آب یا سایر اقدامات بمنظور اطفای حریق

         9 – سقوط ، تصادم ، واژگونی

        10- خرابکاری غیر گروهی

  •  استثنائات بیمه CECR

مطابق موارد مندرج در بیمه‌نامه CECR که اهم آن عبارتند از جنگ، واکنشهای هسته‌ای، اعمال عمدی بیمه‌گذار یا کارکنان وی، عیوب ذاتی، فرسودگی و پارگی، تخریب تدریجی، انبساط و انقباض دراثر تغییرات درجه حرارت هوا، خسارات ناشی از قصور بیمه‌گذار در حفظ و نگهداری و انجام تعمیرات مورد بیمه، سرقت و …

  •  مدارک لازم برای ارائه نرخ و شرایط در بیمه CECR

           1) پرسشنامه تکمیل شده با مهر و امضای بیمه‌گذار

           2) نقشه محل یا مسیر مورد بیمه

 

 

 سرمایه مورد بیمه در بیمه CECR

  • ارزش سازه (شامل ارزش ساخت مجدد مورد بیمه مشابه با احتساب حقوق و عوارض گمرکی و هزینه حمل درصورت وجود)
  • برداشت ضایعات (مبلغی ­که برای پاکسازی محل مورد بیمه از ضایعات ناشی از خسارت یا تخریب قسمتهای غیرقابل استفاده درصورت تمایل بیمهگذار به سرمایه مورد بیمه اضافه میشود که معمولاً بین ۲ تا ۱۰ درصد ارزش سازه میباشد)

 

 فرانشیز بیمه CECR

– حوادث طبیعی ۱۰% هر خسارت  در هر حادثه

– سایر حوادث ۱۰% هر خسارت  در هر حادثه

تذکر: خسارت کلی درهنگامی است که کل سرمایه مورد بیمه از بین رفته یا هزینه نجات و یا تعمیرات آن بیش از سرمایه مورد بیمه گردد.

 نکات مهم در بیمه CECR

۱) نوع ساخت، کیفیت مصالح، نوع و مقدار تأسیسات در تعیین ارزش ساخت مجدد سازه مورد بیمه مشابه مؤثر میباشد. برای مثال یک ساختمان مسکونی با اسکلت فلزی بدون هیچگونه تأسیسات اضافی ممکن است دارای ارزش ساخت متری ۲۰۰٫۰۰۰ تومان باشد و ساختمان مسکونی دیگری با سازه بتنی برابر با آئیننامه ۲۸۰۰ و تأسیسات اضافی همچون آسانسور، شوتینگ زباله، استخر، جکوزی، سونا، آنتن مرکزی، گچبریهای داخل ساختمان و … ممکن است دارای ارزش ساخت متری ۶۰۰٫۰۰۰ تومان باشد.

۲) بیمه گذار میتواند ارزش ساخت سازه مورد بیمه را به ارزش واقعی آن (ارزش مستهلک شده) بیمه نماید، درآنصورت درصورت وقوع خسارات جزئی از هزینه بازسازی مجدد مورد خسارت دیده به نسبت قیمت بیمه شده به قیمت نو بابت استهلاک کم شده و مابقی پس از کسر فرانشیز به بیمه‌گذار پرداخت خواهد شد.

۳) اگر بیمه‌گذار ارزش ساخت اقلام مورد بیمه را به ارزش جایگزینی نوی مشابه نیز بیمه نماید درصورت بروز خسارت کلی به دلیل اصل غرامت از اصول بیمه، قیمت واقعی مورد بیمه (با احتساب عمر کارکرد) به بیمه‌گذار پرداخت خواهد شد. البته لازم بذکرست در این بیمه تا مدت معینی از عمر سازه (بسته به مورد) سازه نو محسوب شده و پس از آن به مرور زمان دارای افت ارزش بدلیل استهلاک میگردد.

۴) بیمه گذار میتواند با پرداخت حق بیمه اضافی خطر سرقت را نیز تحت پوشش گیرد.

۵) بیمه گذار میتواند با پرداخت حق بیمه اضافی خسارت وارد به اموال مجاور یا خسارتهای جانی یا مالی وارد به اشخاص ثالث را نیز تحت پوشش گیرد (برای پوشش بیمهای اموال مجاور و مسئولیت درقبال اشخاص ثالث الحاق کلوز ۳۰۲ به بیمه نامه ضروری بوده و در هنگام محاسبه حق بیمه سرمایه آنها به سرمایه اصلی بیمه‌نامه افزوده میگردد).

۶) نظر به افزایش قیمت مصالح و دستمزد، بیمه‌گذار میتواند سازه خود را با احتساب تورم سالیانه بیمه نماید.

۷) اگر قسمتی از سازه در حال احداث مورد بهره‌برداری قرار گیرد بیمه‌گذار میتواند برای آن قسمت بیمه CECR خریداری نماید منتها بمحض بهره‌برداری، آن قسمت از مورد بیمه از پوشش بیمه‌های مهندسی زمان احداث (CAR یا EAR) بطور خودکار خارج خواهد شد.