بیمه سازه های تکمیل شده

بیمه سازه های تکمیل شده

بیمه ریسکهای تکمیل شده ساختمانی (C.E.C.R)

Civil Engineering Completed Risks

سازه 2 300x300 - بیمه سازه های تکمیل شده

برای خرید آنلاین بیمه سازه های تکمیل شده کلیک کنید

بیمه نامه سازه های عمرانی تکمیل شده معادل فارسی بوده Civil Engineering Completed Risky و C.E.CR علامت اختصاری آن میباشد.

پروژه های در حال ساخت و یا در حال نصب با پایان مرحله تحویل و ترک محل اجرا توسط پیمانکار وارد مرحله بهره برداری می گردند. ممکن است پروژه تحویل شده در مرحله بهره برداری مورد آسیب خطرات متفاوتی قرار گیرد.

بیمه نامه CE.C.R خسارتهای وارده به انواع سازه های عمرانی احداث و تکمیل شده در زمان بهره برداری از قبیل :

جاده ، پلها، تونلها، سدها ، موج شکن ، اسکله، خطوط لوله آب ،  نفت ، گاز و فاضلاب را تحت پوشش قرار میدهد.

 

مدت بیمه نامه

مدت این بیمه نامه یکسال میباشد و بعد از انقضای یک سال به صورت سالیانه تمدید می گردد.

 

انواع سازه های بیمه پذیر در بیمه سازههای عمرانی تکمیل شده:

راه ها ، راه آهن، فرودگاه ، پل ها و تونل ها ، انواع سدها و کانال ها ، اسکله و بندرگاه ها ، موج شکن ، مخازن دخیره آب . شبکه های آبرسانی شبکههای فاضلاب ، خط لوله گاز

 

خطرات تحت پوشش در بیمه نامه سازههای عمرانی تکمیل شده

(C.E.C.R) Civil Engineering Completed Risks

( آصا ) آتش سوزی ساعته، انفجار

زلزله ، زلزله دریایی، آتشفشان

برخورد هواپیما و سایر وسایط نقلیه هوایی و سقوط اشیا از آنها

تصادم وسایل نقلیه زمینی یا آبی

طوفان

سیل، طغیان، آب امواج دریا یا آب

  یخ زدگی ، بهمن ، برف

نشست ، رانش زمین ، لغزش کوه یا صخره

خرابکاری غیر گروهی

 

بیمه نامه سازه های عمرانی تکمیل شده از نوع بیمه نامه با خطرات نامبرده می باشد .

 

استثنانات بیمه C.E.C.R

مطابق موارد مندرج در بیمه نامه CE,C.R که اهم آن عبارتند از :

جنگ واکنشهای هسته ای اعمال عمدی بیمه گذار یا کارکنان وی عیوب ،دانی، تخریب تدریجی انبساط و انقباض دراثر تغییرات درجه حرارت هوا خسارات ناشی از قدور بیمه گذار در حفظ و نگهداری و انجام تعمیرات مورد بیمه ….