بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان (غیر ساختمانی)

بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان (غیر ساختمانی)

کارکنان در حین انجام کار در معرض خطر یا خطراتی بسیاری قرار دارند که بسیاری از آنها اجتناب ناپذیر می باشند

مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان غیر ساختمانی 300x300 - بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان (غیر ساختمانی)

برای خرید آنلاین بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان غیر ساختمانی کلیک کنید

 

روزانه حوادث بیشماری در اطراف ما رخ می‌دهد و طبق قانون، هر شخصی که باعث ایجاد خسارت (جانی و مالی) برای افراد دیگر شود مسئول جبران آن است. اگر چنین شرایطی پیش آید و شما در موقعیتی قرار گیرید که مسئول یک حادثه شناخته شوید داشتن یک بیمه نامه مناسب می تواند پوشش کافی را برای شما فراهم سازد. شرکت بیمه پارسیان با ارائه انواع بیمه های مسئولیت این امکان را برای شما فراهم می سازد.

چرا بیمه مسئولیت، چرا شرکت بیمه پارسیان؟

در هر زمینه ای که فعالیت می کنید داشتن بیمه مسئولیت برای شما الزامی است برای اینکه ممکن است، مسئول خسارت یا آسیبی که به دیگران و اموالشان وارد شده است شناخته شوید. مناسب‌ترین راه برای جبران چنین خسارت­هایی بیمه‌های مسئولیت است که با پرداخت مبلغی اندک توسط اقشار گوناگون جامعه، آرامش را برای آن‌ها فراهم می‌آورد. این بیمه نامه از شما و کسب و کارتان در مقابل هرگونه ادعای خسارت ناشی از حوادث غیر عمدی که باعث آسیب به افراد و اموال آنها می شود، حمایت می کند.

انواع این بیمه‌نامه عبارتند از:

  • بیمه مسئولیت کارفرمایان واحدهای خدماتی، تولیدی و صنعتی در قبال کارکنان.
  • بیمه مسئولیت کارفرمایان و پیمانکاران پروژه های عمرانی در قبال کارکنان.
  • بیمه مسئولیت سازندگان ساختمان در قبال کارکنان.

بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان(Employer Liability Insurance)

کارکنان در حین انجام کار در معرض خطر یا خطراتی بسیاری قرار دارند که بسیاری از آنها اجتناب ناپذیر می باشند. بر اساس ماده ۹۱ قانون کار،همه کارفرمایان موظفند وسایل و امکانات لازم برای حفظ سلامت و بهداش کارکنان در محیط کار را تامین نمایند. با استناد به این ماده در صورت وقوع حادثه ناشی از کار و فعالیت … که منجر به هزینه پزشکی، نقص عضو و یا فوت کارکنان (اعم از استخدامی، قراردادی، روزمزد و…) شود، در بسیاری از موارد کارفرما مقصر شناخته شده و ناچار به جبران خسارت وارده و در صورت فوت، پرداخت دیه خواهد بود. شما می توانید با خرید بیمه‌نامه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان هزینه ها را جبران نماید.

برخی از کارفرمایان بر این باورند که با داشتن بیمه تامین اجتماعی برای کارکنان، از خرید بیمه‌نامه‌های مسئولیت بی‌نیاز خواهند شد. نکته قابل توجه این است که پوشش‌های این دو بیمه‌نامه کاملاً متفاوت می‌باشند. بدین معنا که سازمان تامین اجتماعی تعهدی در قبال پرداخت خساراتی که مسئول آن کارفرما باشد، نداشته و یا اگر خسارات مذکور را جبران نماید طبق ماده ۶۶ قانون تامین اجتماعی، نسبت به بازیافت آن از کارفرما اقدام می‌نماید، در حالیکه در بیمه مسئولیت کارفرما این مورد تحت پوشش می باشد. به عبارت دیگر چنانچه کارگری دچار نقص عضو یا فوت گردد، بیمه تامین اجتماعی صرفا مستمری پرداخت نموده و تعهدی در قبال دیه فوت یا نقص عضو نخواهد داشت در حالیکه بیمه مسئولیت متعهد پرداخت دیات مذکور می‌باشد.

موضوع این بیمه نامه عبارت است از جبران خسارت جانی شامل فوت و نقص عضو و هزینه­های پزشکی وارد به کارکنان شاغل بیمه گذار در حین انجام فعالیت معین و در محدوده مشخص، که به دو صورت بانام و بی­نام صورت می پذیرد. بیمه مسئولیت ، مازاد بر پوشش اصلی یاد شده ۲۰ پوشش اضافی را نیز شامل می شود.

پوشش های اضافی (کلوزها )

پوشش شماره(۱)دیه دوم کارکنان

درصورت خرید این پوشش چنانچه بیمه گذار از سوی دادگاه به پرداخت مبلغی بیش از یک دیه کامل محکوم گردد، بیمه گر پرداخت آنرا حداکثر تا میزان مشخص شده در بیمه نامه جبران می نماید.

پوشش شماره (۲)ماموریت های خارج از کارگاه کارکنان

در صورت خرید این پوشش مسئولیت بیمه گذار برای صدمات جسمانی ( فوت و نقص عضو و هزینه های پزشکی ) کارکنان در ماموریت های خارج از کارگاه در شمول تعهدات بیمه گر می باشد.کارکنانی برای ماموریت های خارج از کارگاه بیمه می باشند که یا اسامی آنها به طور کتبی توسط بیمه گذار اعلام و جزء لاینفک بیمه نامه گردیده باشدو یا بیمه گذار قبل از اعزام پرسنل به ماموریتهای خارج از کارگاه حکم ماموریت آنها را به بیمه گر ارسال و تاییدیه بیمه گر را دریافت نموده باشد .

پوشش شماره (۳) اماکن وابسته به کارگاه

در صورت خرید این پوشش مسئولیت بیمه گذار برای صدمات جسمانی کارکنان در اماکن وابسته به کارگاه مانند رستوران ، حمام ، سالن ورزشی و … در تعهد بیمه گر می باشد.

پوشش شماره(۴)ایاب و ذهاب کارکنان

در صورت خرید این پوشش مسئولیت بیمه گذار برای صدمات جسمانی( فوت و نقص عضو و هزینه های پزشکی ) کارکنان در حین ایاب و ذهاب با سرویس ایاب و ذهاب طرف قرارداد با بیمه گذار در تعهد بیمه گر می باشد.

پوشش شماره (۵) حوادث وسائل نقلیه موتوری جهت کارکنان

در صورت خرید این پوشش، بر خلاف بند دوم از ماده ۲ شرایط عمومی بیمه نامه، مسئولیت بیمه گذار برای صدمات جسمانی( فوت و نقص عضو و هزینه های پزشکی ) کارکنان، ناشی از حوادث نقلیه موتوری به شرح ذیل در تعهد بیمه گر می باشد:

  • حداکثر تعهد بیمه گر در طول مدت بیمه نامه از مبالغ مندرج در بیمه نامه تجاوز نخواهد کرد .

در صورتی که وسیله نقلیه عامل حادثه متعلق و یا در اختیار بیمه گذار بوده و دارای بیمه نامه شخص ثالث باشد، تعهدات بیمه گر محدود به مازاد تعهدات بیمه نامه مذکور میباشد. در صورت عدم وجود بیمه نامه شخص ثالث، بیمه گرتعهدی در قبال پرداخت خسارت نخواهد داشت

پوشش شماره (۶) مسئولیت پیمانکاران فرعی

در صورت خرید این پوشش مسئولیت پیمانکاران فرعی که اجرای بخش یا بخش هایی از پروژه را به عهده دارند، در قبال صدمات جسمانی ( فوت و نقص عضو و هزینه پزشکی ) وارده به کارکنان بیمه گذار و پیمانکار بیمه میگردند.

پوشش شماره (۷) مسئولیت مهندسین ناظر و مشاور

در صورت خرید این پوشش،مسئولیت مهندسین ناظر و مشاور برای صدمات جسمانی کارکنان برای موضوع مورد بیمه تحت پوشش می باشد وبیمه گر خسارت وارده را جبران می نماید.

پوشش شماره (۸) پرداخت خسارت بدون رای دادگاه

در صورت خرید این پوشش مسئولیت بیمه گذار ناشی از فوت ، نقص عضو دائم اعم از کلی و جزئی کارکنان، بدون رای دادگاه به شرح زیر جبران میگردد: ۱٫ غرامت فوت بر اساس سرمایه مندرج در بیمه نامه و یا معادل ریالی ارزانترین نوع دیه رایج، هر کدام که کمتر باشد محاسبه میگردد. ۲٫ غرامت نقص عضو براساس نظریه پزشک معتمد بیمه گر تعیین میگردد. در صورتی که بیمه گذار و یا زیان دیده نسبت به نظر پزشک معتمد بیمه گر معترض باشند ، موضوع در کمیسیونی متشکل از پزشک منتخب بیمه گر، پزشک منتخب بیمه گذار و یک نفر پزشک به انتخاب پزشکان مزبور مطرح و نظر اکثریت اعضای کمیسیون برای طرفین لازم الاجرا خواهد بود. غرامت نقص عضو بر مبنای درصدها و دیات مشخص شده بر طبق قانون اسلامی ویا معادل ریالی ارزانترین نوع دیه رایج، هر کدام که کمتر باشد محاسبه میگردد . توضیح آنکه : در هنگام پرداخت خسارت ارائه گزارش کارشناس رسمی دادگستری مبنی بر مقصر بودن کارفرما الزامی است .

پوشش شماره (۹) جبران هزینه های پزشکی کارکنان بدون اعمال تعرفه

در صورت خرید این پوشش، هزینه های پزشکی کارکنان تحت پوشش بیمه نامه بدون اعمال تعرفه و بر اساس صورتحسابهای بیمارستانی جبران میگردد.

پوشش شماره (۱۰)مطالبات ماده۶۶تامین اجتماعی

در صورت خرید این پوشش مطالبات سازمان تامین اجتماعی و یا سازمان خدمات درمانی از بیمه گذار بابت هزینه های مربوط به معالجه، غرامت، مستمری و غیره تعیین شده به لحاظ فوت، نقص عضو، بروز جراحت و بیماری کارکنان را بر اساس مفاد ماده ۶۶ قانون تامین اجتماعی جبران میگردد.

پوشش شماره (18 و ۱۱) حوادث شخص بیمه گذار،کارفرما، پیمانکار ، مهندس ناظر و مشاور

در صورت خرید این پوشش صدمات جسمانی وارد به شخص بیمه گذار،کارفرما،پیمانکار،ناظر و مشاور در اثر خطرات مورد بیمه فقط در محل مورد بیمه با رعایت سقف تعهدات مندرج در بیمه نامه جبران می گردد.

پوشش شماره (۱۲) صدمات جسمانی وارد به اشخاص ثالث

در صورت خرید این پوشش،مسئولیت بیمه گذار برای جبران صدمات جسمانی وارد به اشخاص ثالث ناشی از اجرای پروژه مورد بیمه در تعهد بیمه گر می باشد.

پوشش شماره(۱۳) مابه التفاوت افزایش دیات

در صورت خرید این پوشش،پرداخت خسارت با توجه به مابه التفاوت افزایش دیات برای غرامت فوت و نقص عضو کارکنان تا یک،دو و سه سال(متناسب با درخواست بیمه گذار در فرم پیشنهاد)تعدیل خواهد شد.

پوشش شماره(۱۴) پرداخت غرامت دستمزد روزانه کارکنان

در صورت خرید این پوشش چنانچه کارکنان بیمه گذار در اثر حوادث ناشی از مسئولیت بیمه گذار در بیمارستان بستری شوند غرامت دستمزد روزانه آنها از روز چهارم و حداکثر تا روز چهاردهم به میزان دستمزد واقعی روزانه کارکنان و حداکثر تا سقف ۱۰۰٫۰۰۰ریال به ازای هر روز پرداخت می گردد.در هر صورت کل پرداخت بیمه گر بابت این پوشش در طی دوره بیمه وبرای مجموع کارکنان از مبلغ ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال تجاوز نخواهد کرد.بدیهی است چنانچه غرامت مذکور توسط سازمانهای دیگری پرداخت گردد این شرکت تعهدی در پرداخت خسارت ندارد.

پوشش شماره(۱۵) حوادث غیر مرتبط با فعالیت بیمه شده

در صورت خرید این پوشش مسئولیت بیمه گذار برای صدمات جسمانی کارکنان ناشی از حوادث غیر مرتبط با فعالیت بیمه شده در محدوده مکانی تحت پوشش بیمه نامه در تعهد بیمه گر می باشد.

پوشش شماره(۱۶) افزایش ۲۰% تعداد کارکنان

در صورت خرید این پوشش افزایش کارکنان حداکثر تا بیست درصد تعداد اظهار شده در پرسشنامه اولیه ولو اینکه اعلام نشده باشد مورد پذیرش بیمه گر خواهد بود.

پوشش شماره (17) اهمال غیرعمدی کارکنان:

علاوه بر مسئولیت کارفرما خسارت جانی وارد بر کارکنان توسط سایر کارکنان

فسخ و بطلان بیمه نامه

این بیمه نامه ممکن است قبل از انقضای مدت با اخطار قبلی کتبی ۲۰ روزه از طرف بیمه گر یا  بیمه گذار در موارد زیر فسخ شود :

از طرف بیمه گر:

۱- در صورت عدم پرداخت حق بیمه و حق بیمه اضافی در سررسید های معین.

۲- در صورت تشدید خطر و عدم موافقت بیمه گذار به پرداخت حق بیمه اضافی مربوط.

۳- در صورت کتمان یا اظهار خلاف واقع بیمه گذار به طور غیر عمد درباره وضعیت خطر و احراز این امر قبل از وقوع حادثه.

از طرف بیمه گذار:

در صورتی که کیفیت تشدید خطر کاهش یافته و یا ازبین رفته و بیمه گر به تخفیف حق بیمه راضی نشود.

آمار حوادث ناشی از کار ثبت شده توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

برای خرید آنلاین بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان غیر ساختمانی کلیک کنید