بیمه نامه بدنه هواپیما و هلیکوپتر

بیمه نامه بدنه هواپیما و هلیکوپتر

(HULL)

جبران آسیب‌دیدگی هواپیما بر اثر وقوع خطرات مشمول بیمه

هواپیما 3 300x300 - بیمه نامه بدنه هواپیما و هلیکوپتر

برای خرید آنلاین بیمه بدنه هواپیما و هلیکوپتر کلیک کنید

تعریف هواپیما

مجموعه ای از قطعات و تجهیزات که پس از نصب در کنار یکدیگر امکان انجام عملیات پرواز را ایجاد می نماید .

اصولا هواپیما ها دو دسته هستد:
• سبک وفوق سبک که غالبا برای مقاصد تفریحی ، آموزشی ، تبلیغی استفاده می شوند.
• سنگین و فوق سنگین که غالبا جهت جابجایی بار ومسافر استفاده می شوند.

پوشش های مورد تعهد
1- جبران آسیب‌دیدگی هواپیما بر اثر وقوع خطرات مشمول بیمه.
2- جبران هزینه مربوط به فرود اضطراری هواپیما.
3- جبران هزینه‌های امداد و نجات هواپیما.
4- جبران هزینه‌های پاکسازی باند فرودگاه.
5- جبران هزینه حمل و نقل و تعمیر و تعویض قطعات آسیب‌دیده.