بیمه نامه بدنه هواپیما و هلیکوپتر

بیمه نامه بدنه هواپیما و هلیکوپتر

(HULL)

جبران آسیب‌دیدگی هواپیما بر اثر وقوع خطرات مشمول بیمه

برای خرید آنلاین بیمه بدنه هواپیما و هلیکوپتر کلیک کنید

تعریف هواپیما

مجموعه ای از قطعات و تجهیزات که پس از نصب در کنار یکدیگر امکان انجام عملیات پرواز را ایجاد می نماید .

اصولا هواپیما ها دو دسته هستد:
• سبک وفوق سبک که غالبا برای مقاصد تفریحی ، آموزشی ، تبلیغی استفاده می شوند.
• سنگین و فوق سنگین که غالبا جهت جابجایی بار ومسافر استفاده می شوند.

پوشش های مورد تعهد
۱- جبران آسیب‌دیدگی هواپیما بر اثر وقوع خطرات مشمول بیمه.
۲- جبران هزینه مربوط به فرود اضطراری هواپیما.
۳- جبران هزینه‌های امداد و نجات هواپیما.
۴- جبران هزینه‌های پاکسازی باند فرودگاه.
۵- جبران هزینه حمل و نقل و تعمیر و تعویض قطعات آسیب‌دیده.