مشتری گرامی ابتدا فرم زیر را تکمیل و سپس کلید ثبت را بزنید و منتظر دریافت پیام ثبت باشید.
فرم ارسالی در کارتابل کارشناس مربوط به آن رشته قرار می گیرد که وظیفه رسیدگی به فرم شما به نوبت و در ساعات اداری می باشند.
سپس با شما تماس گرفته و پس از دریافت اطلاعات تکمیلی، اعلام نرخ و قیمت بیمه نامه صورت می پذیرد. حداکثر زمان رسیدگی 120 دقیقه در ساعات اداری می باشد.
پس از تایید نهایی توسط مشتری و کارشناس، پرداخت حق بیمه به صورت غیر حضوری صورت می پذیرد و بیمه نامه مورد نظر صادر می گردد.
متصدیان ارسال و تحویل، بیمه نامه را حداکثر تا 24 ساعت بعد از صدور در محل مشتری به صورت رایگان تحویل می دهند و فرایند را به پایان می رسانند.