بیمه تضمین کیفیت ساختمان

بیمه عیوب اساسی و پنهان ساختمان و یا تضمین کیفیت ساختمان

بیمه گر نتایج مالی خسارتهای ناشی از حوادث زیر را که طبق قانون، موجب مسئولیت مدنی بیمه گذار شده و وقوع آن ارتباط مستقیم با عملیات ساختمانی و نصب اقلام مورد بیمه مندرج در بخش یک بیمه نامه باشد تا مبلغ پیش بینی شده در جدول را جبران خواهد کرد.

برای خرید آنلاین بیمه تضمین کیفیت ساختمان کلیک کنید

بیمه عیوب اساسی و پنهان ساختمان یا تضمین کیفیت ساختمان

(L.D.B)

Latent Defects of Building

 •  موضوع مورد بیمه LDB

ساختمانهای مسکونی، اداری، تجاری، آموزشی و درمانی بگونه‌ای که برای هر سازه مثلاً یک برج یک بیمه‌نامه واحد صادر میشود.

تذکر: برای پروژه‌های انبوه‌سازی که از چندین بلوک ساختمانی تشکیل گردیده میتوان یک بیمه‌نامه واحد صادر نمود اما ازآنجائیکه در پایان بیمه‌نامه‌ها به ذینفعان (مالکین ساختمانها) تحویل داده میشود بهتر است برای هر بلوک یک بیمه‌نامه مجزا صادر گردد.

 • بیمه‌گذار در بیمه LDB

کسی که حق بیمه را می‌پردازد که میتواند سرمایه‌گذار، مجری، سازنده، پیمانکار، مالک فعلی یا بعدی ساختمان باشد.

 •  ذینفعان در بیمه LDB

مالکین ساختمان در زمان بهره‌برداری و پوشش بیمه‌نامه.

  •  سازه‌های اصلی ساختمان (معمولاً ۳۵٪ مبلغ برآورد انجام کار): کلیه عضوهای سازه‌ای برای پایداری یا استحکام ساختمان مانند پی‌ها، ستونها، تیرها، مهاربندها، راه پله‌ها، دیوارهای باربر و سقفها.
 •  سازه‌های جانبی ساختمان (معمولاً ۶۵٪ مبلغ برآورد انجام کار): کلیه اجزای غیرباربر ساختمان شامل سفت‌کاری و نازک‌کاری مانند دیوارهای جداکننده، در‌ها و پنجره‌ها، تأسیسات برقی، تأسیسات مکانیکی، تأسیسات بهداشتی، نمای ساختمان و عایقهای رطوبتی که به منظور بهره‌برداری کامل از ساختمان اجرا می‌گردند.
 •  سرمایه مورد بیمه در بیمه LDB

۱) ارزش کارهای بنا

مبلغ کل برآورد انجام کار برای احداث سازه‌های اصلی و جانبی

۲) ارزش سایر کارهای ساختمانی

ارزش سایر کارهای انجام شده مانند محوطه‌سازی، احداث جاده‌های مورد نیاز، آبنما، مخازن آب، پل سواره‌رو یا پیاده‌رو.

۳) هزینه پاکسازی و برداشت ضایعات

مطابق درخواست بیمه‌گذار (معمولاً ۱۰٪ مجموع بندهای ۱ و ۲)

۴) هزینه‌های حرفه‌ای

کلیه هزینه‌ها از تهیه نقشه تا گرفتن جواز یا مقاوم‌سازی مطابق درخواست بیمه‌گذار (معمولاً ۲۰٪ مجموع بندهای ۱ و ۲)

۵) ضریب افزایش سرمایه (مجموع بند یک) با احتساب تورم سالانه برای ده سال پوشش بیمه‌ای

تذکر: اگر بیمه‌گذار یا بطریق فوق و یا با صدور الحاقی در یکی از سنوات مدت اعتبار بیمه‌نامه سرمایه مورد بیمه را مطابق تورم افزایش ندهد، در صورت وجود تورم در سال بروز حادثه، خسارت پرداختی مشمول ماده ده قانون بیمه خواهد شد.

 •  خطرات تحت پوشش در بیمه LDB

هرگونه خسارت وارد به سازه‌های اصلی و جانبی ساختمان ناشی از طراحی غلط (خلاف استانداردها، قوانین و مقررات، انجام محاسبات نادرست و …)، مواد یا مصالح معیوب و اجرای نادرست کار (اجرای ضعیف یا نادرست توسط پیمانکار یا مجری در بخشهای استراکچرال، مکانیکال یا الکتریکال) که درطی اعتبار بیمه‌نامه به بیمه‌گر اعلام میشود و در زمان اتمام عملیات ساختمانی و ابلاغ گزارش تأیید بازرس فنی بیمه‌گر، آشکار نشده باشد بشرح زیر:

الف- سازه‌های ساختمان شامل پی، اسکلت، سقف و سفتکاری، ده سال.

ب- نمای ساختمان، پنج سال.

ت- عایق‌های رطوبتی ساختمان، پنج سال.

ث- تجهیزات و تأسیسات مکانیکی و تأسیسات برقی، آسانسورها، سه سال.

 •  استثنائات بیمه LDB

مطابق موارد مندرج در بیمه‌نامه LDB که اهم آن عبارتند از جنگ، واکنشهای هسته‌ای، خرابکاری، اعمال عمدی بیمه‌گذار یا ذینفعان و یا نمایندگان آنها، انفجار۱، آتش‌سوزی۱، زلزله۱، نشست زمین۱، رانش زمین۱، سیل، طوفان، خسارات ناشی از ساختمانها یا تأسیسات مجاور، فرسودگی، تغییر رنگ، ترکهای سطحی، خسارات ناشی از تغییرات و اضافات و …

درصورتیکه خسارتهای مذکور بعلت عیوب پنهان ساختمان باشد قابل پرداخت خواهد بود.

 •  مدت بیمه LDB

ده سال از تاریخ تکمیل کار یا تحویل ساختمان به ذینفعان با تأیید بازرس فنی بیمه‌گر.

تذکر: لازم بذکرست که صدور بیمه‌نامه همزمان با شروع فعالیت ساخت و ساز میباشد ولی تاریخ شروع پوشش بیمه‌ای، سرمایه قطعی بیمه‌نامه و حق بیمه قطعی براساس گزارش بازرس فنی بیمه‌گر طی الحاقی پس از تکمیل کار یا تحویل ساختمان به ذینفعان به بیمه‌گذار ابلاغ خواهد شد.

 • نرخ حق بیمه در بیمه LDB

۵/۱ درصد مطابق بخشنامه بیمه مرکزی ایران میباشد.

 •  فرانشیز بیمه LDB

۱۰٪ هر خسارت حداقل ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال در هر حادثه

 •  نحوه پرداخت حق بیمه در بیمه LDB

۲۵٪ نقد بعنوان سپرده اولیه در ابتدای شروع کار مابقی درصورت درخواست بیمه‌گذار بصورت اقساطِ حداکثر دوساله، بگونه‌ای که قبل از شروع بهره‌برداری یا تحویل ساختمان به ذینفعان (قبل از شروع پوشش بیمه‌ای)، باید کل حق بیمه دریافت گردد.

 •  بازرس فنی بیمه‌گر در بیمه LDB

شخصی حقیقی یا حقوقی است که از طرف بیمه‌گر وظیفه کنترل، بررسی و صدور گواهی تأیید آزمایشات، نقشه‌ها، مقادیر کار و اسناد مشابه مربوط به ساختمان و یا هر موضوع مورد نیاز بیمه‌گر و دیگر مدارک مربوط به ساختمان بمنظور ارزیابی و تعیین میزان ریسک تحت پوشش این بیمه‌نامه را بعهده دارد.

نظارت بازرس فنی از ابتدای گرفتن جواز کار و شروع عملیات ساختمانی شروع گردیده و تا اتمام کار و دریافت گواهی پایان کار کلی از شهرداری ادامه می‌یابد و باید در هر مورد کلیه مدارک به بازرس بیمه‌گر ارائه شود.

لازم بذکرست که بازرس فنی نمیتواند هیچگونه نظر انتقادی یا پیشنهادی برروی طراحی یا روش کار به بیمه‌گذار داشته باشد و صرفاً باید عدم رعایت استانداردها را کنترل نماید؛ همچنین بازرس فنی نمیتواند مستقیماً به بیمه‌گذار از لحاظ عدم رعایت استانداردها یا اصلاح کار و یا احیاناً توقف کار اعمال نظر نماید و بایستی نظرات و مطالب خود را در قالب گزارش تهیه شده در اختیار بیمه‌گر قرار دهد تا بیمه‌گر طی یک نامه رسمی به بیمه‌گذار اعلام نماید.

درصورت مشاهده هر نوع عیب یا نقص، بازرس بیمه‌گر مراتب را از طریق بیمه‌گر به بیمه‌گذار اعلام مینماید و پس از رفع موارد مشاهده شده باید تأییدیه بازرس بیمه‌گر اعلام گردد درغیراینصورت موارد معیوب از شمول پوشش بیمه‌ای مستثنی شده یا نرخ حق بیمه بالاتر رفته و یا اساساً از پذیرش ریسک خودداری میگردد. همچنین مراتب از طریق بیمه‌گر به مراجع صدور پایان کار شهرداریها جهت اقدامات مقتضی اعلام میگردد.

شماره بیمه نامه : 

براساس پیشنهاد کتبی بیمه گذار مندرج در جدول مشخصات ، پرسشنامه تکمیلی و هر گونه اظهار کتبی دیگری که برای درج در بیمه نامه اعلام شود ، شرکت سهامی بیمه پارسیان که بعد از این “بیمه گر” نامیده می شود در ازای دریافت حق بیمه مندرج در جدول مشخصات ، خسارات وارده به بیمه گذار را با توجه به استثنائات ، مقررات و شرایط مندرج در این بیمه نامه و الحاقیه های مربوطه طبق شرایط بیمه نامه و تا میزان پیش بینی شده در زیر جبران خواهد کرد .

 استثنائات عمومی

بیمه گر، خسارت از بین رفتن و یا مسئولیت حقوقی بیمه گذار را که بطور مستقیم و یا غیر مستقیم به علت یا در نتیجه عوامل زیر بوجود آید و یا به این علل تشدید شده باشد ، جبران نخواهد کرد .

الف – جنگ ، هجوم ، عمل دشمن خارجی ، عملیات خصمانه ( اعم از اینکه جنگ اعلام شده باشد یا نشده باشد ) جنگ داخلی ، یاغی گری ، بلوا ، انقلاب یا قیام ، شورش ، اعتصاب کارگران یا تعطیل کارخانه از طرف کارفرما در مقام مقابله با اعتصاب کارگران ، جنبش های دسته جمعی ، در دست گرفتن قدرت بوسیله قوای نظامی یا از طریق غیر قانونی از طرف اشخاصی که با سوء نیت به نام یا با ارتباط با هر گونه تشکیلات سیاسی انجام گیرد.

توقیف ، ضبط ، مصادره یا خرابی اموال یا زیان وارده به آن بنا به دستور هر دولت موقت و یا قانونی یا هر مقام صلاحیت دار عمومی .

ب – واکنشهای هسته ای یا آلودگیهای مربوط به تشعشعات هسته ای و رادیو اکتیو .

پ- عمل یا سهل انگاری عمدی بیمه گذار یا نمایندگان او.

ت – تعطیل تمام یا قسمتی از کار .

چنانچه در جریان مراحل قانونی تعقیب دعوی یا هرگونه دادرسی دیگر ، بیمه گر به استناد مقررات بند (الف ) مذکور در بالا ، اظهار نماید که از بین رفتن ، خرابی ، زیان ، یا مسئولیت حقوقی مشمول این بیمه نیست ، اثبات اینکه چنین مواردی مشمول بیمه می باشد بعهده بیمه گذار است .

مدت بیمه

مسئولیت بیمه گر ولو اینکه تاریخ دیگری در جدول مشخصات قید شده باشد از زمانی شروع خواهد شد که کالای مذکور در جدول مشخصات در محل کارگاه تخلیه شده باشد و در تاریخ انقضاء بیمه مقرر در جدول مشخصات خاتمه یابد . در صورتی که قسمتهائی از کار مورد بیمه قبل از تاریخ انقضاء مقرر در جدول مشخصات به صاحبکار تحویل یا مورد بهره برداری قرار گیرد ، تعهد بیمه گر در همان تاریخ تحویل یا بهره برداری پایان یافته تلقی می شود .

شرایط عمومی

 • مسئولیت بیمه گر تحت عنوان این بیمه نامه مشروط به صحت اظهارات کتبی بیمه گذار و نیز صحت پاسخهای بیمه گذار به پرسشنامه و همچنین رعایت دقیق و اجرای بموقع شرایط این بیمه نامه خواهد بود.
 • جدول مشخصات و بخش و یا بخشهای این بیمه نامه جزء لاینفک بیمه نامه محسوب می شود و اصطلاح “این بیمه نامه” هر جای این قرارداد بکار برده شود شامل جدول مشخصات و بخش و یا بخش های من حیث المجموع خواهد بود . هر کلمه یا اصطلاحی که در یک قسمت یا جدول مشخصات یا بخشهای این بیمه نامه به معنای خاصی بکار برده شود ، همه جای بیمه نامه دارای همان معنی خواهد بود .
 • بیمه گذار کلیه احتیاطات لازم و کلیه توصیه های بیمه گر را به منظور جلوگیری از وقوع خسارت ، از بین رفتن و یا خسارت وارده به اشخاص ثالث به هزینه خود بعمل خواهد آورد و همچنین باید اصول صحیح مهندسی و مقررات قانونی و توصیه های کارخانه سازنده را مراعات نماید .

الف – نمایندگان بیمه گر می توانند در هر موقع که مناسب بدانند به کارگاه مراجعه کنند و خطر موضوع بیمه را مورد بررسی و ارزیابی قرار دهند . بیمه گذار موظف است هرگونه مدارک و جزئیات نقشه های مربوطه را برای ارزیابی خطرات مورد بیمه در دسترس نمایندگان بیمه گر قرار دهد.

ب – بیمه گذار ملزم است بلافاصله کلیه تغییراتی را که موجب تغییر ماهیت خطر مورد بیمه می شود کتباً و بوسیله نمابر ،تلگرام و یا تلفنگرام به بیمه گر اطلاع دهد و به هزینه خود احتیاجات لازم را برای جلوگیری از خطرات احتمالی بنماید و بیمه گر حق دارد به علت توسعه خطر در صورت لزوم ، نرخهای مربوطه را تغییر دهد . هرگونه تغییر که موجب افزایش خطر شود باید با اطلاع بیمه گر باشد و بیمه گر باید موافقت خود را با ادامه بیمه نامه بعد از این تغییرات کتباً اعلام کرده باشد .

 • در صورت وقوع هر گونه حادثه ای که طبق شرایط این بیمه نامه موجب طرح ادعای خسارتی شود بیمه گذار باید :

در صورت وقوع هر گونه حادثه ای که طبق شرایط این بیمه نامه موجب طرح ادعای خسارتی شود     بیمه گذار باید :

الف – بلافاصله بوسیله تلفن یا نمابر ،تلگرام و یا تلفنگرام و متعاقباً بوسیله نامه مراتب را به بیمه گر اعلام دارد و اطلاعاتی در مورد ماهیت و میزان خسارت در اختیار بیمه گر بگذارد .

ب – تمام اقداماتی را که برای وی میسر است به منظور جلوگیری از گسترش دامنه زیان و خسارت و کاهش آن به حداقل ممکن به عمل آورد .

پ – وضع قسمتهای خسارت دیده را به همان حال حفظ کند و به منظور بازدید و رسیدگی در اختیار نماینده یا کارشناس بیمه گر قرار دهد .

ت – کلیه اطلاعات و مدارک مورد درخواست بیمه گر را تهیه و در دسترس او قرار دهد.

ث – در صورتی که فقدان یا خسارت بر اثر دزدی ساده یا دزدی همراه با شکستن حرز باشد ، مقامات انتظامی را مطلع سازد . بیمه گر مسئول جبران خسارت یا مسئولیتی که ظرف چهارده روز از تاریخ وقوع حادثه به وی اعلام نشده باشد ، نخواهد بود . بعد از آنکه بیمه گذار طبق شرایط فوق وقوع خسارت را به اطلاع بیمه گر رساند ، حق دارد نسبت به تغییر یا تعویض خسارتهای جزئی اقدام کند لیکن در مورد سایر خسارات باید به نماینده بیمه گر فرصت داده شود که قبل از هر گونه تعمیر یا تغییر ، خسارت را مورد رسیدگی قرار دهد . در صورتی که نماینده بیمه گر در مهلتی که بنا به قاعده برای چنین رسیدگی معمول است به رسیدگی اقدام نکند ، بیمه گذار حق خواهد داشت اقدام به تعمیر یا تعویض قسمتهای خسارت دیده نماید . مسئولیت بیمه گر تحت این بیمه نامه نسبت به قسمتهای خسارت دیده در صورتی که این قسمتها بدون تأخیر و به نحو متناسب تعمیر نشود ، خاتمه یافته تلقی می شود .

 • بیمه گذار ملزم می باشد در صورتی که بیمه گر درخواست نماید یا لازم تشخیص داده شود به هزینه بیمه گر اقداماتی را به منظور حفظ حقوق ، جبران یا دریافت غرامت از اشخاص  ثالث ( غیر از مواردی که تحت این بیمه نامه بیمه می باشد ) انجام داده یا اجازه انجام آنرا بدهد .

اقداماتی که ممکن است مورد در خواست قرار گیرد اعم از مواردی است که بیمه گر محق شناخته       می گردد یا بعلت پرداخت خسارت در سمت قائم مقامی جانشین بیمه گذار گردیده است .

اقدامات مذکور در این بند ممکن است قبل از پرداخت خسارت به بیمه گذار یا بعد از آن لازم تشخیص داده شود یا مورد درخواست قرار گیرد .

 • هر گونه اختلافی که در مورد مبلغ قابل پرداخت تحت این بیمه نامه ( یا پذیرش مسئولیت ) ناشی شود به تصمیم داوری که کتباً بوسیله طرفین تعیین می شود ارجاع خواهد شد . اگر طرفین نتوانند نسبت به انتخاب داور واحدی توافق حاصل کنند ، مورد اختلاف به تصمیم دو داور که هر یک از طرفین دعوی یک نفر را ظرف مدت یکماه بعد از درخواست کتبی یکی از طرفین کتباًً تعیین خواهد کرد احاله می شود . در صورتیکه داوران مزبور به توافق نرسند قبل از بررسی ماهوی موضوع مورد اختلاف ، یک نفر کتباً به عنوان سرداور از طرف داوران انتخاب می شود . سرداور و داوران تحت ریاست سرداور تشکیل جلسه داده و مبادرت به صدور رأی می کنند . هر گونه اقدامی علیه بیمه گر در مراجع قانونی موکول به ارجاع قبلی آن به داوری خواهد بود .
 • اگر خسارتی مورد ادعا قرار گیرد که به جهتی از جهات ، عاری از حقیقت یا توام با قصد تقلب تشخیص داده شده باشد یا اینگونه ادعاها بوسیله اظهار نامه غیر حقیقی توام باشد یا به منظور استفاده از این بیمه نامه هر گونه اسناد و مدارک و وسائل نادرست و تقلبی از طرف بیمه گذار یا هر کس دیگر به نمایندگی بیمه گذار به کار برده شود و یا چنانچه نسبت به ادعای خسارتی که مردود شناخته شده است ظرف مدت سه ماه هیچگونه اقدامی یا عمل قانونی انجام نگیرد و در صورتی که موضوع بنحوی که دراین بیمه نامه پیش بینی شده است به داوری ارجاع گردد و ظرف سه ماه پس از صدور رأی از طرف داور یا داوران یا سرداور هیچگونه اقدامی بعمل نیاید ، کلیه حقوق ناشی از این بیمه نامه منتقی خواهد شد .
 • اگر در زمان وقوع خسارت مشمول این بیمه نامه ، بیمه نامه دیگری نیز وجود داشته باشد که همین فقدان یا خسارت و یا مسئولیت را تحت پوشش قرار دهد ، بیمه گر در صورت بروز فقدان ، خسارت یا مسئولیت فقط به تناسب سهم خود مسئول جبران یا مشارکت خواهد بود .

بخش یک بیمه نامه – خسارتهای مادی

بیمه گر و بیمه گذار موافقت می کنند که هرگاه در طول مدت بیمه تمام یا قسمتی از اموال مذکور در جدول مشخصات به هر علت بجز عللی که به نحوی مشخص ، مستثنی شده است متحمل هر گونه فقدان و خسارت غیر قابل پیش بینی بشود بطوریکه تعمیر یا تعویض آن ضرورت پیدا کند ، بیمه گر به انتخاب خود با پرداخت نقدی یا تعمیر یا جایگزینی مورد آسیب دیده خسارت را حداکثر تا میزان مبلغی که در مقابل هر قسمت در جدول مشخصات تعیین شده است و مشروط بر اینکه مجموعاً از کل مبلغ مندرج در جدول مشخصات تجاوز نکند جبران نماید .

بیمه گر همچنین هزینه برداشت ضایعات ناشی از وقوع هر گونه حادثه ای که منجر به ادعای خسارتی مشمول این بیمه نامه بشود به بیمه گذار خواهد پرداخت مشروط بر اینکه مبلغی برای این منظور بطور جداگانه در جدول مشخصات در نظر گرفته باشد .

استثنائات ویژه بخش یک

بیمه گر نسبت به موارد زیر تعهدی ندارد :

الف – فرانشیزهای مذکور در جدول مشخصات که در هر حادثه بعهده بیمه گذار است .

ب – خسارتهای ناشی از عدم النفع از هر قبیل و به هر صورت از جمله جرائم قراردادی ، خسارتهای ناشی از تأخیر در انجام کار ، عدم اجرای قرارداد و ازدست دادن آن  .

پ – خسارتهای ناشی از اشتباه در طرح .

ت – هزینه مربوط به تعویض ، تعمیر یا رفع نواقص کار یا مصالح ساختمانی توضیح اینکه این استثناء به مصالح معیوب یا انجام کاری که به صورت غیر اصولی و ناشی از اثر مستقیم آنها بوجود آمده محدود می گردد و شامل خسارتی که به اشیاء دیگر که به صورت صحیح انجام یافته ، نمی گردد .

ث – خسارتهای ناشی از فرسودگی و پاره شدن ، فساد ، زنگ زدگی ، خرابی ناشی از شرایط عادی جوی و عدم استفاده .

ج – شکستگی مکانیکی یا الکترونیکی و همچنین اختلال در کار لوازم و تجهیزات ساختمانی ، ماشین آلات و تجهیزات کارگاهی در اثر افتادن و نا هماهنگی مکانیکی کارگاه .

چ – خسارتهای وارده به وسایل نقلیه مجاز برای عبور و مرور در جاده های عمومی یا وسایل موتوری آبی یا هواپیما .

ح – خسارتهای وارده به پرونده ها ، نقشه ها ، صورت حسابها ، پولهای رایج ، تمبرها، اسناد ، برات و سفته ، اسکناسها ، اوراق بهادار و انواع چکها .

خ – خسارتهائی که در هنگام صورت برداری مشاهده می شود .

مقررات ویژه ای که نسبت به بخش یک اعمال می شود

شرط ۱- مبالغ بیمه شده

مبالغ بیمه شده مذکور در جدول مشخصات نباید کمتر از مبالغ مشروح زیر باشد :

درمورد بند ۱ ، ارزش واقعی عملیات ساختمانی در پایان خاتمه کار مشتمل بر مصالح ، دستمزدها هزینه های حمل و نقل، حقوق

و عوارض گمرکی و همچنین مصالح یا موادی که از طرف صاحب کار تهیه شده است .

درمورد بندهای ۲ و ۳ قیمت جایگزینی لوازم و تجهیزات ساختمانی و ماشین آلات ساختمانی . منظور از قیمت جایگزینی ، هزینه جایگزین کردن اموال خسارت دیده به اموالی از همان نوع و همان درجه از بازدهی است . بیمه گذار متعهد است بیمه گر را از هر گونه افزایش یا کاهش مبالغ بیمه شده که تغییرات اساسی در دستمزدها یا قیمت ها بوجود آورده مطلع نماید لکن این تغییرات در صورتی معتبر است که از طرف بیمه گر در بیمه نامه منعکس گردد . اگر در هنگام وقوع حادثه معلوم شود که مبالغ بیمه شده کمتر از مبالغی است که می بایست بیمه شود ، غرامت قابل پرداخت به بیمه گذار بر طبق این بیمه نامه به تناسب اختلاف موجود بین مبلغ بیمه شده و مبلغی که باید بیمه شود کاهش می یابد این شرط نسبت به هر یک از اقلام مورد بیمه بطورجداگانه اعمال می شود .

شرط ۲ – اساس پرداخت خسارت

درصورت وقوع هر گونه خسارت یا زیان مشمول این بیمه نامه ، پرداخت خسارت بشرح زیر انجام خواهد گرفت :

الف – چنانچه خسارت قابل تعمیر باشد ، بیمه گر هزینه تعمیرات لازم را پس از کسر بازیافتی برای اینکه شیئی خسارت دیده به وضعیتی که بلافاصله قبل از حادثه داشته درآید ، پرداخت می نماید .

ب – در صورت از بین رفتن کلی ، ارزش شیئی خسارت دیده بلافاصله قبل از بروز حادثه پس از کسر بازیافتی ، پرداخت می گردد . لیکن این تعهد مشروط به رعایت شرایط و مقررات بیمه نامه و همچنین محدود به آن مقدار خسارتی است که متوجه بیمه گذار شده و جزء مبالغ بیمه شده نیز منظور شده باشد . غرامت در صورتی از طرف بیمه گر پرداخت می گردد که بیمه گذار صورت حساب یا اسناد و مدارک مثبته دیگری که حاکی از تعمیر یا جایگزینی باشد ، ارائه نماید .

کلیه اشیاء خسارت دیده قابل تعمیر ، تعمیر خواهد شد لکن چنانچه هزینه تعمیر مساوی یا بیشتر از ارزش واقعی شیئی خسارت دیده در لحظه حادثه باشد ، پرداخت خسارت بر اساس مقررات بند (ب) صورت خواهد گرفت . بیمه گر هزینه تعمیرات مقدماتی را نیز به عهده می گیرد مشروط براینکه چنین تعمیراتی جزئی از تعمیرات قطعی باشد و موجب افزایش هزینه تعمیرات قطعی نشود بیمه گر تعهدی نسبت به هزینه هایی که به منظور تغییر ، افزایش کارائی و یا بهینه سازی انجام گیرد ، نخواهد داشت .

شرط ۳- بسط حدود تأمین

هزینه های اضافی برای کار در ساعات غیر عادی ( اضافه کاری ، کار در شب یا ایام تعطیل ) و حمل و نقل سریع ، فقط درصورتی مشمول این بیمه نامه خواهد بود که کتباً و به طور صریح مورد موافقت قبلی قرار گرفته باشد.

بخش دو بیمه نامه – مسئولیت مدنی

بیمه گر نتایج مالی خسارتهای ناشی از حوادث زیر را که طبق قانون ، موجب مسئولیت مدنی بیمه گذار شده و وقوع آن ارتباط مستقیم با عملیات ساختمانی و نصب اقلام مورد بیمه مندرج در بخش یک بیمه نامه باشد تا مبلغ پیش بینی شده در جدول مشخصات که در طول بیمه در محل کار یا در محلهای مجاور آن اتفاق افتاده باشد جبران خواهد کرد .

الف – بیماری یا صدمات جسمانی وارده به اشخاص ثالث اعم از اینکه منجر به فوت شده یا نشده باشد.

ب – خسارتهای وارده به اموال متعلق به اشخاص

چنانچه پرداخت خسارتی تحت عنوان مسئولیت مدنی بر طبق مقررات فوق الذکر مورد پیدا کند ، بیمه گر مبالغ زیر را نیز به بیمه گذار پرداخت خواهد کرد .

الف – کلیه هزینه ها و مخارج دادرسی که بیمه گذار به خواهان پرداخته است .

ب – کلیه هزینه ها و مخارجی که بیمه گذار با رضایت کتبی بیمه گر بعهده گرفته است .

استثنائات ویژه بخش دو

بیمه گر غرامات بیمه گذار را در موارد زیر جبران نخواهد کرد :

 • فرانشیز پیش بینی شده در جدول مشخصات که در هر حادثه به عهده بیمه گذار است .
 • هزینه های مربوط به ساخت ، بازسازی ، بهینه سازی ، یا تعمیر یا جایگزینی هر شیئی یا هر کاری که بر طبق بخش یک بیمه نامه ، بیمه شده است یا می توانسته بیمه شود .
 • خسارتهای وارد به هر شیئی یا زمین یا ساختمان در نتیجه لرزش یا تضعیف یا فقدان تکیه گاه و همچنین خسارتهای مادی و صدمات جسمانی به اشخاص و به اموال که بوسیله یا در نتیجه هر یک از این عوامل وارد شود مگر آنکه طرفین قرارداد توافق خاصی در این مورد کرده باشند .
 • مسئولیت ناشی از عوامل زیر :

الف – صدمات جسمانی یا بیماری وارد به کارمندان و یا کارگران پیمانکار یا پیمانکاران یا صاحب کار یا هر مؤسسه دیگری که در طرح انجام کار مورد بیمه به موجب بخش یک یا قسمتی از آن دخالت دارد و همچنین اعضاء خانواده آنان .

ب – خسارتهای وارده به اموال متعلق به پیمانکار یا پیمانکاران یا صاحب کار یا هر مؤسسه دیگری که در انجام کار به موجب بخش یک یا قسمتی از آن دخالت دارند یاکارمندان یا کارگران این اشخاص و مؤسسات . همچنین خسارت وارد به اموالی که دراختیار یا در امانت یا تحت مراقبت آنان باشد.

پ – خسارات ناشی از حوادث وسایل نقلیه مجاز برای عبور و مرور در جاده های عمومی یا وسایل موتوری آبی یا هواپیما .

ت – هرنوع موافقت بیمه گذار برای پرداخت هر مبلغی به عنوان غرامت یا به هر عنوان دیگر مگر آنکه بدون چنین موافقتی نیز مسئولیت تحقق می یافت .

مقررات ویژه ای که نسبت به بخش دو اعمال می شود

  • هیچ نوع قبول مسئولیت ، پیشنهاد، وعده پرداخت و یا تسویه غرامتی از طرف بیمه گذار یا به نام بیمه گذار بدون موافقت کتبی بیمه گر معتبر نخواهد بود . بیمه گر چنانچه بخواهد می تواند دفاع از بیمه گذار را به عهده بگیرد و به نام او و به نفع خود هر گونه خسارتی را تسویه کند . برای جبران غرامت به نام بیمه گذار اقامه دعوی کند و اختیار مطلق دارد که به تعقیب دعوی و تسویه هر گونه خسارت به هر صورت که مصلحت بداند اقدام کند و بیمه گذار ملزم است کلیه اطلاعات و کمک های لازم را در اختیار او بگذارد .
 • بیمه گر می تواند در مورد هر حادثه تا میزانی که برای غرامت هر حادثه در نظر گرفته شده است (پس از کسر مبلغ یا مبالغی که قبلاً به این عنوان پرداخته است ) به بیمه گذار بپردازد یا هر مبلغ یا مبالغی که از میزان مذکور کمتر باشد و به دنبال وقوع حادثه ابراز گردد مورد تأمین قرار دهد . پس از چنین پرداختی ، بیمه گر از هر گونه تعهد موضوع این بخش در مورد چنین حادثه ای معاف خواهد بود.

  برای خرید آنلاین بیمه تضمین کیفیت ساختمان کلیک کنید