بیمه مسئولیت ناشی از اجرای عملیات ساختمانی

بیمه نامه مسئولیت ناشی از اجرای عملیات ساختمانی بیمه گذار

در قبال اشخاص ثالث

 مسئولیت مدنی بیمه گذار در برابر اشخاص ثالث ( همسایه ها و عابرین ) در حین اجرای عملیات ساختمانی شامل تخریب، خاکبرداری، گودبرداری، پی کنی،و مراحل احداث بنای جدید

 

4 2 300x300 - بیمه مسئولیت ناشی از اجرای عملیات ساختمانی

 

تعهدات بیمه مسئولیت ناشی از اجرای عملیات ساختمانی بیمه گذار در قبال اشخاص ثالث

1- فوت

2- نقص عضو

3- هزینه های پزشکی

4- خسارت مالی

  خسارت های تحت پوشش

• نشت یا ترک خوردگی ساختمان های مجاور در اثر تخریب و گودبرداری ساختمان مورد احداث

• ریزش ساختمان های مجاور در اثر گود برداری

• خسارات مالی وارد به اثاثیه و تأسیسات ساختمان های مجاور در اثر ریزش

• خسارات به خیابان و پیاده رو و اموال عمومی از جمله فضای سبز

• خسارات وارد به تأسیسات تحت الارضی شامل خطوط انتقال آب گاز و تلفن

• خسارات وارد به خودروهای عبوری و یا پارک شده در محیط اطراف پروژه در اثر پرتاب مصالح ساختمانی

• خسارات جانی شامل فوت و نقص عضو و هزینه های پزشکی همسایگان (ساکنین ساختمانهای مجاور)

• خسارات جانی برای عابرین در اثر سقوط و پرتاپ مصالح ساختمانی

• خسارات جانی افراد ثالث که وارد محوطه ساختمان مورد بیمه می گردند

• خسارات ناشی از دپو مصالح در خیابان و پیاده رو

 

شرایط خصوصی بیمه نامه

تادیه حق بیمه

بيمه گذار متعهد به تاديه حق بيمه طبق شرايط بيمه نامه ميباشد . در صورت عدم پرداخت حق بيمه ، بيمه گر تعهدي نسبت به پرداخت خسارت احتمالي نخواهد داشت .

در صورت تقسيط و عدم پرداخت برخي اقساط حق بيمه از جانب بيمه گذار ،تعهدات بيمه گر به نسبت حق بيمه پرداختي و وجهي که بايد به طور کامل پرداخت مي شد تقليل يافته و بيمه گر مجاز است نسبت به فسخ بيمه نامه اقدام نمايد.

در بيمه نامه هاي اقساطي ، عدم وصول چک به منزله عدم وصول حق بيمه مي باشد و قاعده نسبي حق بيمه به شرح فرم اعلاميه بدهکار بيمه نامه اعمال خواهد شد.

مدت زمان اصلاح بیمه نامه

هرگاه مفاد بيمه نامه و اوراق الحاقي با موافقت هايي که بين طرفين به عمل امده است مطابقت نداشته باشد بيمه گذار موظف است ظرف 15 روز از تاريخ دريافت بيمه نامه يا الحاقيه بطور کتبي تقاضاي اصلاح نمايد و گرنه اوراق مذکور قطعي تلقي خواهد شد.

شرایط انتقال بیمه نامه

در اين بيمه نامه صرفا مسئوليت بيمه گذار مندرج بيمه نامه در قبال اشخاص ثالث به شرح مندرج در شرايط خصوصي بيمه نامه، تحت شمول بوده است .

در صورت انتقال قهري يا ارادي مورد بيمه به ديگر اشخاص حقيقي يا حقوقي، بيمه گر در صورتي مسئوليت کارفرماي جديد را مي پذيرد که انتقال مذکور ظرف سه روز کاري از تاريخ انتقال توسط طرفين معامله (انتقال دهنده و انتقال گيرنده) به صورت کتبي قبل از وقوع حادثه احتمالي به بيمه گر اعلام گرديده باشد.

بيمه گر در صورت پذيرفتن بيمه مسئوليت کارفرماي جديد در قبال اشخاص ثالث (يا صدور الحاقيه) مراتب را مورد تائيد قرارداده باشد.

بيمه گر متعهد است ظرف دو روزکاري پس از وصول نامه انتقال دهنده نظر خود مبني بر پذيرش بيمه مسئوليت کارفرماي جديد يا عدم پذيرش آن را به انتقال گيرنده اعلام دارد.

 

نرخ حق بیمه

 اعلام نرخ این نوع بیمه نامه بر اساس  سرمایه درخواستی بیمه گذار جهت پوشش مالی و جانی همسایگان و اشخاص ثالث بنا به نرخ های مصوب تعیین و اعلام می گردد .

لطفا جهت اعلام نرخ و شرایط و صدور فوری با شماره تماس 02149783 داخلی 2121 و یا شماره واتساپ 09014236464 تماس حاصل فرمایید .

 

 

جهت آشنایی با سایر بیمه نامه حوادث ساختمان کلیک فرمایید .

 

شرایط صدور

بازدبد محل مورد بیمه قبل از صدور توسط کارشناس شرکت بیمه الزامی می باشد .

ارائه پروانه فعالیت معتبر الزامی می باشد .

مدت زمان اعتبار بیمه نامه بنا به درخواست بیمه گذار می باشد .

 

 

بیمه پارسیان

 

 

برای خرید آنلاین بیمه مسئولیت ناشی از اجرای عملیات ساختمانی کلیک کنید