بیمه مسئولیت ناشی از اجرای عملیات ساختمانی

بیمه نامه مسئولیت ناشی از اجرای عملیات ساختمانی بیمه گذار

در قبال اشخاص ثالث

 مسئولیت مدنی بیمه گذار در برابر اشخاص ثالث ( همسایه ها و عابرین ) در حین اجرای عملیات ساختمانی شامل تخریب، خاکبرداری، گودبرداری، پی کنی،و مراحل احداث بنای جدید

 

 

تعهدات بیمه مسئولیت ناشی از اجرای عملیات ساختمانی بیمه گذار در قبال اشخاص ثالث

۱- فوت

۲- نقص عضو

۳- هزینه های پزشکی

۴- خسارت مالی

  خسارت های تحت پوشش

• نشت یا ترک خوردگی ساختمان های مجاور در اثر تخریب و گودبرداری ساختمان مورد احداث

• ریزش ساختمان های مجاور در اثر گود برداری

• خسارات مالی وارد به اثاثیه و تأسیسات ساختمان های مجاور در اثر ریزش

• خسارات به خیابان و پیاده رو و اموال عمومی از جمله فضای سبز

• خسارات وارد به تأسیسات تحت الارضی شامل خطوط انتقال آب گاز و تلفن

• خسارات وارد به خودروهای عبوری و یا پارک شده در محیط اطراف پروژه در اثر پرتاب مصالح ساختمانی

• خسارات جانی شامل فوت و نقص عضو و هزینه های پزشکی همسایگان (ساکنین ساختمانهای مجاور)

• خسارات جانی برای عابرین در اثر سقوط و پرتاپ مصالح ساختمانی

• خسارات جانی افراد ثالث که وارد محوطه ساختمان مورد بیمه می گردند

• خسارات ناشی از دپو مصالح در خیابان و پیاده رو

 

شرایط خصوصی بیمه نامه

تادیه حق بیمه

بیمه گذار متعهد به تادیه حق بیمه طبق شرایط بیمه نامه میباشد . در صورت عدم پرداخت حق بیمه ، بیمه گر تعهدی نسبت به پرداخت خسارت احتمالی نخواهد داشت .

در صورت تقسیط و عدم پرداخت برخی اقساط حق بیمه از جانب بیمه گذار ،تعهدات بیمه گر به نسبت حق بیمه پرداختی و وجهی که باید به طور کامل پرداخت می شد تقلیل یافته و بیمه گر مجاز است نسبت به فسخ بیمه نامه اقدام نماید.

در بیمه نامه های اقساطی ، عدم وصول چک به منزله عدم وصول حق بیمه می باشد و قاعده نسبی حق بیمه به شرح فرم اعلامیه بدهکار بیمه نامه اعمال خواهد شد.

مدت زمان اصلاح بیمه نامه

هرگاه مفاد بیمه نامه و اوراق الحاقی با موافقت هایی که بین طرفین به عمل امده است مطابقت نداشته باشد بیمه گذار موظف است ظرف ۱۵ روز از تاریخ دریافت بیمه نامه یا الحاقیه بطور کتبی تقاضای اصلاح نماید و گرنه اوراق مذکور قطعی تلقی خواهد شد.

شرایط انتقال بیمه نامه

در این بیمه نامه صرفا مسئولیت بیمه گذار مندرج بیمه نامه در قبال اشخاص ثالث به شرح مندرج در شرایط خصوصی بیمه نامه، تحت شمول بوده است .

در صورت انتقال قهری یا ارادی مورد بیمه به دیگر اشخاص حقیقی یا حقوقی، بیمه گر در صورتی مسئولیت کارفرمای جدید را می پذیرد که انتقال مذکور ظرف سه روز کاری از تاریخ انتقال توسط طرفین معامله (انتقال دهنده و انتقال گیرنده) به صورت کتبی قبل از وقوع حادثه احتمالی به بیمه گر اعلام گردیده باشد.

بیمه گر در صورت پذیرفتن بیمه مسئولیت کارفرمای جدید در قبال اشخاص ثالث (یا صدور الحاقیه) مراتب را مورد تائید قرارداده باشد.

بیمه گر متعهد است ظرف دو روزکاری پس از وصول نامه انتقال دهنده نظر خود مبنی بر پذیرش بیمه مسئولیت کارفرمای جدید یا عدم پذیرش آن را به انتقال گیرنده اعلام دارد.

 

نرخ حق بیمه

 اعلام نرخ این نوع بیمه نامه بر اساس  سرمایه درخواستی بیمه گذار جهت پوشش مالی و جانی همسایگان و اشخاص ثالث بنا به نرخ های مصوب تعیین و اعلام می گردد .

لطفا جهت اعلام نرخ و شرایط و صدور فوری با شماره تماس ۰۲۱۴۹۷۸۳ داخلی ۲۱۲۱ و یا شماره واتساپ ۰۹۰۱۴۲۳۶۴۶۴ تماس حاصل فرمایید .

 

 

جهت آشنایی با سایر بیمه نامه حوادث ساختمان کلیک فرمایید .

 

شرایط صدور

بازدبد محل مورد بیمه قبل از صدور توسط کارشناس شرکت بیمه الزامی می باشد .

ارائه پروانه فعالیت معتبر الزامی می باشد .

مدت زمان اعتبار بیمه نامه بنا به درخواست بیمه گذار می باشد .

 

 

بیمه پارسیان

 

 

برای خرید آنلاین بیمه مسئولیت ناشی از اجرای عملیات ساختمانی کلیک کنید