بیمه بدنه کشتی

بیمه‌ بدنه کشتی

در عصر انقلاب صنعتی و به موازات توسعه صنایع ، اهمیت و ضرورت بخش حمل و نقل به عنوان زیر ساخت توسعه صنایع بیشتر از پیش مشاهده گردید و با توجه به موقعیت جغرافیایی انقلاب صنعتی، حمل و نقل دریایی به عنوان زیر ساخت توسعه سایر صنایع مورد توجه بیشتر قرار گرفت .

بیمه بدنه کشتی 300x300 - بیمه بدنه کشتی

برای خرید آنلاین بیمه بدنه کشتی کلیک کنید

در عصر انقلاب صنعتی و به موازات توسعه صنایع ، اهمیت و ضرورت بخش حمل و نقل به عنوان زیر ساخت توسعه صنایع بیشتر از پیش مشاهده گردید و با توجه به موقعیت جغرافیایی انقلاب صنعتی، حمل و نقل دریایی به عنوان زیر ساخت توسعه سایر صنایع مورد توجه بیشترقرارگرفت و در نهایت با اختراع ماشین بخار رنسانسی دیگر بر انقلاب صنعتی ظاهرشد. بنابراین در همان ابتدای فعالیت صنعت بیمه در اروپا که در مدت کوتاهی پس از آن منجر به ظهور اتحادیه و موسسه ای به نام انستیتو بیمه گران لندن شده بود سبب شد تا با تاسیس انستیتو بیمه گران لندن ، تدوین بیمه نامه های دریایی که در آغاز مربوط به محموله های دریایی بود آغاز و در تکمیل این فرایند به دلیل خطرات و خسارت هایی که به خود وسایل مورد حمل در میسر حمل و نقل کالا ها واقع می شد انستیتو بیمه گران لندن را در دهه های پایانی قرن نوزدهم وادار کرد تا کشتی ها را تحت پوشش بیمه قرار دهند ، اگر چه خطرات مورد تعهد دراین زمان محدود به چند خطر اصلی و یا ناشی از غرق کامل مورد بیمه بود اما همین مقدار که توانسته مالکین شناورها را در هنگام بروز حوادث دریایی از خطر ورشکستگی نجات دهد و موجب امنیت و آرامش دریانوردان گردد گام مهمی در راستای صنایع دریایی به حساب می اید.
کم کم به موازات رشد و توسعه حمل و نقل دریایی ، به خطرات مورد تعهد شناورها که در ابتدا منحصر به پوشش بیمه بدنه کشتی ها بود ، ماشین آلات اصلی و فرعی گسترش یافت و به تعهدات و خطرات دریایی مندرج در کلوزهای بیمه شناورها مجموعه شرایط جزیی تری اضافه شد.

خطرات تحت پوشش

1- جبران آتش سوزی و انفجار
2- جبران خسارت های ناشی از حوادث دریایی و طوفان
3- جبران به گل نشستن و یا برخورد با صخره ها
4- جبران برخورد شناور با شناورهای دیگر
5- جبران برخورد هواپیما یا وسایل مشابه و یا اشیایی که از آنها سقوط کند به مورد بیمه
6- جبران برخورد با وسایل نقلیه زمینی ، حوضچه تعمیرات، تجهیزات و تاسیسات ساحلی
7- جبران زمین لرزه ها ، فوران آتشفشان یا صاعقه
8- جبران حوادث ناشی از بارگیری ، تخلیه و یا جابجایی کالا
9- جبران ترکیدن دیگ بخار، شکست شفت
10- جبران زیان همگانی و هزینه های نجات
11- جبران تفدیه و یا به دریا انداختن محموله ها جهت نجات کشتی و مابقی کالاها
12- جبران مسئولیت ناشی از تصادم
13- جبران تلف یا آسیب دیدگی کشتی یا محمولات آن و یا هر شی دیگر
14- جبران تاخیر و یا زیان معقول ناشی از عدم استفاده کشتی دیگر یا محموله های آن
15- سهم زیان همگانی ، هزینه های نجات (قراردادی یا غیر قراردادی) کشتی دیگر و یا اموال آن

برای خرید آنلاین بیمه بدنه کشتی کلیک کنید