• همه
  • اخبار شرکت
  • بیمه پارسیان
  • محل شاسی خودرو

مزایده عمومی

بیمه پارسیان میدان امام خمینی

بیمه پارسیان توسط شرکت خدمات بیمه ای گسترش فروش فردا در ایستگاه مترو امام خمینی خدمات بیمه ای ارائه می نماید.شما می توانید با مراجعه به آدرس ثبت شده در این صفحه صدور انواع بیمه را درخواست نمایید.

محل شاسی خودرو سیتروئن C3

محل شاسی خودرو سیتروئن C3 محل:کنار پایه صندلی جلو سمت راست  

بیمه حوادث دانش آموزی

بیمه حوادث دانش آموزی

بیمه خانوار

بیمه خانوار

بیمه حوادث اشخاص

بیمه حوادث اشخاص

باراتری در بیمه باربری

باراتری در بیمه باربری از جمله خطرهای بیمه پذیر در بیمه های باربری است. هر نوع خطا و تخطی فرمانده یا خدمه کشتی (عمدی یا بر اثر غفلت و بی…

بیمه حوادث تکمیلی

بیمه حوادث تکمیلی

بیمه های مسئولیت مدنی عمومی

بیمه های مسئولیت مدنی عمومی   براساس ماده 116 قانون مجازات اسلامی در صورتی که فردی به واسطه بی احتیاطی بی مبالاتی، عدم مهارت کافی باعث فوت، نقص عضو و...

مواردی که موجب کاهش جبران خسارت در بیمه آتش سوزی می شود

مواردی که موجب کاهش جبران خسارت در بیمه آتش سوزی می شود   در موارد زیر بیمه گر می تواند پرداخت خسارت مربوط به بیمه آتش سوزی را رد کند…

بیمه حوادث تمام اوقات زندگی

بیمه حوادث تمام اوقات زندگی

بیمه حوادث کار

بیمه حوادث کار

خطرات آتش سوزی

خطرات آتش سوزی عواملی که به هر نحو در ایجاد خسارت ناشی از آتش سوزی سهیم باشند، خطرات حریق نامیده می شوند. اگر آتش سوزی اتفاق نیفتد، خسارتی هم وارد…

انواع بیمه های حوادث اشخاص

انواع بیمه های حوادث اشخاص

قرارداد بیمه حوادث اشخاص

قرارداد بیمه حوادث اشخاص

انواع ریسک ها و تأمین ها در بیمه حوادث اشخاص

انواع ریسک ها و تأمین ها در بیمه حوادث اشخاص

استثناهای بیمه حوادث

استثناهای بیمه حوادث

حادثه و صدمه بدنی در بیمه حوادث

حادثه و صدمه بدنی در بیمه حوادث

آتش سوزی

طبق بند یک از ماده ۱۰ شرایط عمومی بیمه نامه آتش سوزی ، آتش عبارت است از ترکیب هر ماده با اکسیژن به شرط آنکه با شعله همراه باشد. به...

استثنائات بیمه مسئولیت وجوه در صندوق و وجوه در راه

استثنائات بیمه مسئولیت وجوه در صندوق و وجوه در راه   ماده ۵. خسارت های ناشی از حوادث و خطرات زیر تحت پوشش این بیمه مسئولیت نیست؛ مگر آنکه در…