بیمه فساد کالا در سردخانه

بیمه فساد کالا در سردخانه

Deterioration of Stock in Cold Storage

(D.O.S)

 خسارتهای وارد به مواد یا کالاهای انبار شده در سردخانه را که بدلیل بروز اشکال در سیستم تبرید سردخانه حادث میشود

 

فساد کالا در سردخانه 300x300 - بیمه فساد کالا در سردخانه

برای خرید آنلاین بیمه فساد کالا در سردخانه کلیک کنید

 

 • تعریف بیمه DOS

این بیمه خسارتهای وارد به مواد یا کالاهای انبار شده در سردخانه را که بدلیل بروز اشکال در سیستم تبرید سردخانه حادث میشود، تحت پوشش قرار میدهد.

 • انواع سردخانه

          1- تحت شرایط برودت با اتمسفر عادی

          2- تحت شرایط انجماد عادی یا انجماد شدید

          3- تحت شرایط برودت با اتمسفر کنترل شده

         مدت بیمه DOS

حداکثر یکسال میباشد که میتواند بنا به درخواست بیمه گذار تمدید گردد.

 •  پوششهای بیمه DOS

اتلاف یا خسارت وارد به کالاهای بیمه شده موجود در سردخانه بعلت یکی از علل زیر:

 1- خروج ناگهانی و غیر قابل پیش بینی مبردها از مدار خود

 2- شکست مکانیکی تجهیزات سردخانه

 3- یخ‌زدگی تصادفی در درجه حرارت توصیه شده

 4- مواد یا اقلام معیوب در سیستم سردخانه

 5- اشتباه در طراحی سیستم سردخانه

 6- آلودگی نشتی مبرد

 7- انفجار فیزیکی

 8- قطع برق، گاز یا هر سوخت دیگر

 9- غفلت، سهل‌انگاری

10- خرابکاری غیر گروهی

11- سایر حوادث به جز آنچه صراحتاً در بیمه‌نامه مستثنی شده است.

 •  استثنائات بیمه DOS

مطابق موارد مندرج در بیمه نامه DOS که اهم آن عبارتند از انقباض، عیوب یا امراض ذاتی، انبار کردن نامناسب، خسارت به بسته‌بندی، فساد یا گندیدگی طبیعی، کافی نبودن جریان هوا، جنگ، واکنشهای هسته‌ای، اعمال عمدی بیمه‌گذار یا کارکنان وی، آتش‌سوزی، صاعقه، انفجار شیمیائی، سرقت، سیل، زلزله، نشست یا رانش زمین، طوفان، آتشفشان و …

 مدارک لازم برای ارائه نرخ و شرایط در بیمه DOS

 • پرسشنامه تکمیل شده با مهر و امضای بیمه گذار
 • لیست کالاهای موجود در سردخانه با مشخصات مربوطه (از قبیل نوع، سازنده، سال ساخت، نوع بسته‌بندی، شماره سریال، مقدار و ارزش افزوده)
 • سرمایه مورد بیمه در بیمه DOS – قیمت کالاها در روزی که انتظار فروش آن میرود با احتساب حقوق و عوارض گمرکی و هزینه حمل درصورت وجود.

 

 فرانشیز بیمه DOS

 • خسارت مادی 15% هر خسارت  در هر حادثه
 • دوره عدم بروز خسارت از زمان توقف سیستم تبرید سردخانه که بسته بنوع کالای انبار شده متفاوت میباشد.

 

نکات مهم در بیمه DOS

بیمه گذار میتواند با پرداخت حق بیمه اضافی خطرات سیل، زلزله، آتش‌سوزی یا سرقت را نیز تحت پوشش گیرد.

 اگر قیمت کالای مورد بیمه در روز پرداخت خسارت کمتر از قیمت بیمه شده باشد، قیمت کمتر به بیمه گذار پرداخت خواهد شد (بدلیل اصل غرامت از اصول پنجگانه بیمه) و اگر قیمت کالای مورد بیمه در روز پرداخت خسارت بیشتر از قیمت بیمه شده باشد، قیمت بیمه شده به بیمه گذار پرداخت خواهد شد (بدلیل اینکه به میزان قیمت بیمه شده از بیمه گذار حق بیمه دریافت گردیده است).

خسارتهای ناشی از عیوب یا امراض ذاتی، انقباض، بسته بندی نامناسب، انبار کردن نامناسب و کافی نبودن جریان هوا تحت پوشش نمیباشد.

 • اگر کالاها در محفظه های کنترل اتمسفر روباز نگهداری شده باشند، خسارت وارده قابل پرداخت نخواهد بود.
 • در سردخانه های با اتمسفر کنترل شده (CA) درصورتیکه تا قبل از روز خروج کالا از سردخانه، درب سردخانه باز شده و منجر به بروز خسارت گردد، خسارت وارده قابل پرداخت نخواهد بود.
 • انبار کردن محصولات غذائی در سالن سرد با دمای بالاتر از صفر برای هر متر مکعب سالن، حداکثر kg 160 مورد قبول میباشد.
 • انبار کردن محصولات غذائی در سالن انجماد با دمای زیر صفر  برای هر متر مکعب سالن، حداکثر kg 240 مورد قبول میباشد.
 • منجمد کننده‌های با سرعت زیاد را یخچالهای صنعتی یا تونل انجماد می نامند.
 • چنانچه بخواهیم میوه‌جات و سبزیجات را بمدت یکسال در سردخانه نگهداری کنیم از سردخانه‌های با اتمسفر کنترل شده (CA) استفاده میکنیم.
 • بیمه‌گذار موظف است ظرف ده روز پس از پایان هر ماه رونوشت دفتر انبار یا اظهارنامه تکمیل شده را که نشانگر میانگین مقدار کالای انبار شده و ارزش آن برای هر روز در ماه گذشته است به بیمه‌گر تسلیم نماید.

 

برای خرید آنلاین بیمه فساد کالا در سردخانه کلیک کنید