بیمه درمان تکمیلی گروهی بالای 250نفر

بیمه درمان تکمیلی گروهی

بالای 250 نفر

با توجه به گسترش امکانات بیمه درمان تکمیلی پوشش مناسبی برای رفع نگرانیهای جدی بیمه گذاران و امکان خوبی برای تامین بخش مهمی از هزینه های مازاد بیمه شدگان در زمان بروز بیماریها و حوادث می باشد.

درمان تکمیلی 300x300 - بیمه درمان تکمیلی گروهی بالای 250نفر

برای خرید آنلاین بیمه درمان گروهی کلیک کنید

با توجه به گسترش امکانات و تکنولوژی جدید درمانی و افزایش روز افزون هزینه های پزشکی، بیمه درمان تکمیلی پوشش مناسبی برای رفع نگرانیهای جدی بیمه گزاران و امکان خوبی برای تامین بخش مهمی از هزینه های مازاد بر تعرفه های بیمه تامین اجتماعی، خدمات درمانی، نیروهای مسلح و … بیمه شدگان در زمان بروز بیماریها و حوادث می باشد.

پوششهای اصلی

  1. جبران هزینه جراحی و بستری شدن در بیمارستان (عمومی و تخصصی )
  2. پاراکلینیکی نوع اول
  3. پاراکلینیکی نوع دوم
  4.  پاراکلینیکی نوع سوم
  5.  اعمال جراحیهای زایمان طبیعی و سزارین
  6. رفع عیوب انکساری چشم و لیزر درمانی

پوششهای اضافی

     1. جبران هزینه های دارو و ویزیت

     2.خدمات آزمایشگاهی

     3. فیزیوتراپی

     4. سمعک

     5. عینک و لنز طبی

     6. خدمات دندانپزشکی

     7. جبران هزینه های نازایی و ناباروری

     8. اعضای طبیعی بدن

از دیگر مزایای این نوع بیمه نامه انتخاب آزادانه بیمه شدگان برای استفاده از مراجع درمانی طرف یا غیر طرف قرارداد بیمه گر میباشد.
میزان حق بیمه ماهانه سرانه هر بیمه شده بستگی کاملی به سقف و نوع تعهدات و تعداد بیمه شدگان دارد.
در بیمه های درمان تکمیلی بیمه گذار می تواند با پرداخت حق بیمه اضافی فرانشیز تعهدات بیمارستانی و جراحی و زایمان و یا کلیه پوشش های بیمه ای را تا 10% کاهش دهد.

چرا بیمه پارسیان؟

شركت بيمه پارسيان ضمن آگاهي از نگراني بيمه شدگان با ارائه پوشش بيمه درمان تلاش نموده تا حداقل، دغدغه هزينه هاي درمان را از دوش بيماران و خانواده های ایشان بردارد.
بيمه پارسيان در حال حاضر و در سراسر كشور با بيش از 991 مركز درماني شامل بيمارستان ها، كلينيك ها و مراكز تصوير برداري قرارداد همكاري داشته و بيمه شدگان با ارائه معرفينامه از شركت بيمه پارسيان مي توانند از خدمات اين مراكز بهره مند شوند. بديهي است بيمه شدگان در انتخاب هر يك از بیمارستان های كشور آزاد بوده و مي توانند مستقيماً به هر بيمارستاني كه تمايل دارند، مراجعه كرده و پس از تسويه حساب و پرداخت هزينه هاي درماني خود، مدارك پزشكي و صورتحسابهاي مربوطه را به شركت بيمه پارسيان تحويل داده، و هزينه هاي درماني پرداخت شده را طبق شرايط بيمه نامه دريافت دارند.

برای خرید آنلاین بیمه درمان گروهی کلیک کنید