دعوت به همکاری

دعوت به همکاری

شرکت خدمات بیمه ای گسترش فروش فروش فردا (سهامی خاص) به منظور توسعه شبکه فروش خود و گسترش خدمات بیمه ای ، از متقاضیان واجد شرایط زیر جهت همکاری دعوت به عمل می آورد .

شرایط عمومی
۱- تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران
۲- اعتقاد به اسلام یا یکی از ادیان رسمی کشور
۳- داشتن حسن اخلاق و توانایی برقراری ارتباط با مشتری
۴- عدم اعتیاد به مواد مخدر
۵- عدم حجر
۶- نداشتن سوء پیشینه کیفری و همچنین نداشتن سابقه محکومیت به جرائم نام برده شده در ماده ۶۴ قانون تاسیس بیمه مرکزی  جمهوری اسلامی ایران و بیمه گری
۷- داشتن گواهی پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم برای آقایان
۸- عدم اشتغال به کار ( اعم از رسمی ، پیمانی ، قراردادی و ساعتی ) به استثناء سمت های آموزشی در موسسات آموزش عالی
۹- دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم
۱۰-ارائه ضامن معتبر دارای پروانه کسب یا فیش حقوقی

متقاضی محترم لطفا جهت ثبت فرم دعوت به همکاری اینجا کلیک کنید

متقاضی محترم لطفا جهت دریافت عاملیت فروش اینجا کلیک کنید