مشخصات فردی

  نام

  نام خانوادگی

  جنسیت

  مذکرمونث

  تاریخ تولد

  کد ملی

  نام پدر

  شماره شناسنامه

  محل تولد

  تلفن همراه

  شماره تماس ضروری

  کد پستی

  نشانی

  آشنایی با کامپوتر

  وضعیت تاهل

  وضعیت خدمت سربازی


  سوابق تحصیلی

  مدرک تحصیلی

  رشته تحصیلی

  محل تحصیل(شهر/کشور)

  نام آموزشگاه

  سوابق کاری

  محل کار

  سمت

  وضعیت استخدامی

  تلفن

  از تاریخ

  تا تاریخ

  وضعیت جاری

  نشانی

  معرف

  نام

  نام خانوادگی

  نسبت

  محل کار

  شماره تماس

  سوالات عمومی

  آیا گواهینامه رانندگی دارید؟ نوع را قید نمایید :

  آیا بیماری یا ناتوانی جسمی خاصی دارید؟اگر بلی شرح دهید :

  آیا سابقه کیفری دارید؟ اگر بلی شرح دهید :

  در صورت بیماری روحی یا مصرف داروهای اعصاب یا روانی به شرح آن بپردازید

  آیا در صورت نیاز قادر به اضافه کاری یا مأموریت در سطح شهر یا کشور می باشید ؟

  بلیخیر

  آیا پاسپورت معتبر در اختیار دارید ؟

  بلیخیر

  تا به حال مسافرت خارج از کشور داشته اید ( در صورت پاسخ مثبت شرح دهید )

  آیا از سیگار استفاده می کنید ؟ شرح دهید

  آیا از مواد مخدر استفاده می کنید ؟ شرح دهید

  آیا از مشروبات الکلی استفاده می کنید ؟ شرح دهيد

  دلیل شما از مراجعه به منظور استخدام در این شرکت چه بوده است ؟ ( با توجه به مواردی نظیر خستگی از کار سابق ، وجود فضای غیر قابل تحمل در کار قبلی ، بیکاری ، نیاز مالی ، عشق و علاقه ) شرح دهید ؟

  آیا سابقه ازدواج ناموفق داشته اید ، شرح دهید ؟

  پیشنهاد دهنده به شما به منظور مراجعه به این شرکت برای استخدام چه کسی بوده ( چنانچه مشغول به همکاری با این مرکز می باشند توضیح دهید ) و چه دلایلی را عنوان داشته است ؟

  در چه صورت از استخدام و کار در این مرکز احساس رضایت کامل خواهید کرد ؟

  آخرین حقوق دریافتی

  میزان حقوق درخواستی

  نحوه آشنایی با شرکت