یمه عیوب اساسی و پنهان ساختمان یا بیمه تضمین کیفیت ساختمان

بیمه عیوب اساسی و پنهان ساختمان یا بیمه تضمین کیفیت ساختمان در گروه بیمه های اموال قرار میگیرد و بر اساس جزء ۳ از بند ب ماده ۳۰ قانون برنامه چهارم توسعه که صدور گواهی پایان کار را برای ساختمان های عمومی و مجتمع های مسکونی منوط به داشتن بیمه نامه کیفیت ساختمان کرده از سال ۱۳۸۷ توسط بیمه مرکزی طراحی و به شرکت های بیمه جهت اجرا ابلاغ گردید این بیمه نامه خسارت‌های ناشی از طراحی غلط، مواد یا مصالح معیوب و اجرای نادرست کار وارد به ساختمان‌های در حال بهره برداری را پس از تکمیل و تحویل ساختمان به ذینفع بمدت ده سال به شرح زیر تحت پوشش قرار می‌دهد. بیمه عیوب اساسی و پنهان ساختمان را سازندگان همزمان با شروع عملیات ساخت خریداری میکنند و در طول دوره ساخت کلیه فرایند های و مراحل ساخت توسط شرکت بیمه نظارت میگردد و در صورت وقوع حوادث مشمول بیمه در زمان بهره برداری خسارت به بهره برداران و مالکان زمان وقوع حادثه پرداخت میشود . کلیه سازندگان ساختمان میتوانند با خرید این بیمه نامه ضمن احترام به حقوق مصرف کنندگان نهایی موجبات افزایش رضایتمندی خریدار ساختمان و ارتقا محبوبیت و برندینگ خود را فراهم سازند .

خطرات تحت پوشش در بیمه عیوب اساسی و پنهان ساختمان :

جبران هزینه های مالی وارده به بیمه گذار / ذینفع به علت وقوع خسارات فیزیکی ناشی از عیوب اساسی و پنهان ساختمان بر اساس ارزش واقعی به شرح زیر :

۱- ویرانی کل ساختمان یا بخشی از آن از آغاز مدت بیمه تاحداکثر ۱۰ سال

۲- ویرانی سازه های اصلی ساختمان شامل پی ، اسکلت ، سقف و سفت کاری از آغاز مدت بیمه تا حداکثر ۱۰ سال

۳- خرابی تمام یا بخشی از نمای ساختمان از آغاز مدت بیمه تا حداکثر ۵ سال

۴- خرابی عایق ها از آغاز مدت بیمه تا حداکثر ۵ سال

۵- خرابی تجهیزات و تاسیسات مکانیکی ، تاسیسات برقی و آسانسورها از آغاز مدت بیمه تا حداکثر ۳ سال

۶ هزینه هایی که به منظور جلوگیری از توسعه خسارت صورت می گیرد حداکثر تا ۱۰درصد مبلغ بیمه شده

۷- هزینه های لازم برای تخریب ، پاکسازی محل آسیب دیده و برداشت ضایعات حداکثر تا ۱۰ درصد مبلغ بیمه شده

موارد زیر تحت پوشش بیمه تضمین کیفیت ساختمان نیست:

۱- خسارت های ناشی از حوادث طبیعی.
تبصره : در صورت توافق خسارت های ناشی از زلزله و سیل و طوفان می تواند تحت پوشش بیمه قرار بگیرد .

۲- خسارت های ناشی از تعمیرات ، تغییرات و اضافاتی که در مدت بیمه انجام شود.

۳- خسارت هایی که عمدا” یا سهوا” توسط بیمه گذار /ذینفع به موضوع بیمه وارد شود.

۴- خسارت های ناشی از ساختمان های مجاور ، نشت لوله های آب و فاضلاب عمومی یا آب های زیرزمینی.

۵- خسارت های مربوط به ترک خوردگی متعارف و نازک کاری ساختمان به تنهایی .

۶- خسارت های غیر مستقیم از قبیل عدم النفع ، تاخیر ، اجاره ،جریمه و سایر موارد مشابه

مراحل صدور بیمه تضمین کیفیت ساختمان :

قبل از شروع به ساخت بیمه گذار با تکمیل فرم پیشنهاد ضمن ارائه اطلاعات لازم از قبیل بهای تمام شده یا هزینه ساخت ساختمان ، پیش بینی تاریخ اتمام احداث ساختمان (شروع بهره برداری) را بر اساس پیش بینی های انجام شده به شرکت بیمه اعلام میکند و بر اساس اطلاعات اعلام شده حق بیمه تعیین میگردد . حق بیمه نیم درصد هزینه ساخت ساختمان  است . در صورت توافق حق بیمه بین بیمه گذار و بیمه گر کلیه اطلاعات و نقشه های فنی در اختیار شرکت بیمه قرار داده میشود تا فرایند ساخت توسط مهندس ناظری که شرکت بیمه تعیین کرده به طور مستمر تحت نظارت و بازرسی قرار گیرد .در پایان عملیات ساخت با مشخص شدن بهای تمام شده یا هزینه ساخت با صدور الحاقی سرمایه نهایی و قطعی بیمه نامه مشخص و حق بیمه نیز تعدیل میگردد . تعهد بیمه پس از دریافت پایان کار ساختمان شروع میشود و در صورت وقوع حوادث تحت پوشش بیمه بهره برداران میتوانند با مراجعه به شرکت بیمه خسارت را دریافت کنند .