بیمه حوادث

بیمه حوادث

بیمه حوادث گروهی

بیمه حوادث گروهی

شما با اختصاص بخش کوچکی از درآمد خود به این نوع بیمه قادر خواهید بود بدون هزینه های سنگین وقوع حوادث غیر مترقبه را جبران نمایید.

ادامه مطلب

بیمه حوادث انفرادی

بیمه حوادث انفرادی

هر فردی می تواند شخصا با پرداخت مبلغ اندک با خرید بیمه حوادث انفرادی، خود را در مقابل کلیه خطرات ناشی از حوادث مشمول بیمه تحت پوشش قرار دهد.

ادامه مطلب