بیمه دزدی دریایی

خرید آنلاین بیمه
بیمه دزدی دریایی

از آنجا که دزدی دریائی کم و بیش به صورت یک مزاحمت و خطر مستمر برای بازرگانی بین المللی در آمده است، جای تعجب نیست اگر صاحبان کشتی ها و کالای بازرگانی بخواهند خودشان را به نحوی بیمه نمایند که پوشش بیمه ای آنها خسارات و ضرر و زیان های وارده به کشتی و کالا را که در اثر دزدی ایجاد شده باشد بپردازد. دو راه حل و روش متفاوت برای ارائه یک چنین پوششی وجود دارد. پوشش در قبال خسارت و ضرر و زیان های ناشی از دزدی دریائی می تواند یا بخشی از پوشش بیمه دریایی باشد که بازار بیمه بین المللی در دسترس قرار دارد و یا این که خطر دزدی دریائی می تواند به مثابه سایر خطراتی تلقی گردد که قابل مقایسه با خطرات طبیعی و یا اتفاقات ناگوار دریائی از قبیل تصادم و یا به گل نشستن کشتی باشد. جای دیگر این خطر، بیمه نامه های خطر جنگ است که صاحبان کشتی و کالا منعقد می نمایند تا خطرات گوناگون، متعدد و مهمی را که در بیمه نامه های استاندارد باربری پوشش ندارد، تحت پوشش قرار دهند. در این خصوص، قوانین یکسان و هماهنگی برای یک بازار صحیح بیمه باربری وجود ندارد. تا اوایل سال ۱۹۸۰، بازار بیمه انگلیستان تمایل داشت که با خطر دزدی دریائی به عنوان یک خطر جنگ و ضمیمه بیمه نامه باربری، برخورد نماید. اما با طرح جدید صور و اشکال متفاوت بیمه های باربری که توسط انستیتوی بیمه گران لندن طرح ریزی شده، موضوع فرق نموده است که به نمونه هائی از آن اشاره می شود.

بسیاری از بازارهای بیمه باربری کالا در کشورهای مختلف با توجه به پذیرش شرایط جدید بیمه های باربری کالا از الگو و شیوه مذکور در گزارش بیمه ای سال ۱۹۸۲ اتحادیه بین المللی بیمه باربری، پیروی می نماید. در این گزارش اشاره شده است که کشورهای اتریش، کانادا، دانمارک، فرانسه، آلمان، یونان، مجارستان، ایرلند، ایتالیا، نروژ، نیجریه، اسپانیا و انگلستان از دزدی دریایی به عنوان یک خطر دریائی یاد می کنند، در حالی که استرالیا، چک و اسلواکی، مصر، فنلاند، ژاپن، هلند، پرتقال، اردن، سویس، تایوان، ایالات متحده و یوگسلاوی خطر دزدی دریائی را خطر جنگ تلقی می کنند، مشروط بر این که خریدار بیمه، هر دو نوع بیمه نامه را برای کشتی و کالا خریداری کرده باشد. اما مشکلی که ممکن است بروز نماید این است که محتمل است نزاع قانونی بروز نماید که کدام یک از این بیمه نامه ها باید برای جبران و پرداخت غرامت مورد استفاده قرار گیرد.
خطر دزدی دریائی در شرایط بیمه نامه باربری Aانسیتوی بیمه گران لندن از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۲ تحت پوشش قرار گرفته است که طبق آن خطرات زیر تحت پوشش قرار می گیرند:

– خطرات دریا، رودخانه ها، دریاچه ها و یا هر آب دیگری که قابل کشتیرانی باشد.

– آتش سوزی، انفجار.

– سرقت مسلحانه که توسط اشخاصی به غیر از خدمه و کارکنان کشتی صورت پذیرفته باشد.

– سبک سازی کشتی.
 – دزدی دریائی

– شکست و یا تصادم با دستگاه های هسته ای و یا راکتورهای اتمی.

– تصادم با هواپیما و یا سایر اجسام مشابه، و یا اجسامی که از آن سقوط نماید، وسایل نقلیه زمینی و یا اسکله یا هرگونه تأسیسات بندری.

– زلزله، آتش فشانی و یا رعد و برق

– تصادم در بارگیری، تخلیه و یا جابه جایی کالا و یا سوخت.

– انفجار دیگ بخار و یا شکست میل لنگ و یا هرگونه عیب و نقص پدیده آمده در بدنه ماشین آلات.

– غفلت و سهل انگاری، کاپیتان، افسران، خدمه و یا ناخدا.

– غفلت و سهل انگاری تعمیرکنندگان و یا کرایه کنندگان مشروط به این که تعمیرکنندگان و کرایه کنندگان بیمه گذار محسوب نشوند.

– ایجاد خسارات عمدی توسط کاپیتان، افسران و یا خدمه، مشروط بر این که این آسیب ها ناشی از غفلت و سهل انگاری عمدی بیمه گذار، مالکین و یا مدیران آن نباشد.

تأمین این بیمه شامل خسارت، آسیب و مسئولیت ناشی از موارد ذیل نمی شود.

– جنگ داخلی، انقلاب، شورش، قیام و یا زد و خوردهای ناشی از آن و یا هرگونه عمل خصمانه توسط یا بر علیه نیروی دشمن

– ضبط، تصرف، توقیف، حبس یا بازداشت به استثناء دزدی دریائی و ایجاد خسارات عمومی توسط ناخدا و یا خدمه و نتایج ناشی از آنها و یا مبادرت به آنها.

– مین ها، اژدرها، بمبهای عمل نکرده و یا سایر سلاحهای جنگی عمل نکرده.

– عمل اعتصاب کنندگان، کارگرانی که مواجه با تعطیل کارگاه شده اند، و یا اشخاصی که در درگیری های کارگری، آشوب یا اغتشاش مشارکت دارند.

– عمل تروریست ها و یا هر شخصی با انگیزه های سیاسی.

– انفجار مواد منفجره.

– هرگونه سلاح جنگی و یا اقدامات عمدی هر فرد که به علت هرگونه انگیزه های سیاسی صورت پذیرفته باشد.