بیمه نامه باربری صادراتی

بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان-باربری

بیمه نامه باربری صادراتی

این بیمه نامه کالاهایی که از ایران به مقصد کشورهای خارجی حمل می گردند و بر اساس شرایط فروش نیاز به بیمه نامه صادراتی دارند را تحت پوشش قرار می دهد.