بیمه تحصیلی فرزندان

خرید آنلاین بیمه

بیمه تحصیلی فرزندان

این بیمه نامه از انواع بیمه نامه های عمر است که معمولا سرمایه ای را برای سن ورود به دانشگاه فرزند (معمولا ۱۸ سالگی) فراهم می آورد. می توان این بیمه نامه را به نحوی منعقد نمود که برای مقاطع فوق لیسانس و دکتری فرزند نیز سرمایه کافی انباشته گردد.

طبیعی است که هزینه تحصیلات عالیه سال به سال گرانتر شده و به دغدغه ای برای اولیاء تبدیل شده است. اگر اولیاء از سال های خردسالی کودکان خویش بخواهند آینده تحصیلی فرزندان خود را تأمین نمایند، بهترین راه، خرید بیمه نامه تحصیلی فرزندان است. مضافا این که در اثر فوت ناگهانی والدین، فرزندان ممکن است گرفتار مشکلات مالی شده و به هیچ وجه نتوانند برای ادامه تحصیل برنامه ریزی کنند، لذا برای رفع این نگرانی ها و به منظور تحقق آرزوهایشان، بیمه عمر تحصیلی فرزندان سرمایه لازم را برای با آرامش سپری نمودن مراحل حساس تحصیلی فراهم می نماید در زیر الگویی اجرایی برای بیمه تحصیلی فرزندان معرفی می شود:

چگونگی دریافت مزایای تحصیلی تضمین شده: – حداقل سن ورود بیمه شده (والد) به طرح، ۲۰ سال؛ – حداکثر سن ورود بیمه شده (والد) به طرح، ۵۰ سال؛ – حداقل سن ورودی ذی نفع (فرزند) به طرح، بدو تولد؛ – حداکثر سن ورود ذی نفع (فرزند) به طرح، ۱۸ سالگی؛ – چگونگی پرداخت حق بیمه: ماهانه، سالانه، شش ماه یک بار و یک جا۔ – سرمایه بیمه نامه: با توجه به حق بیمه پرداختی و زمان آن و براساس روابط ریاضیات مالی و اکچوئرال محاسبه خواهد شد.

مزایای بیمه نامه

۱-در صورت فوت بیمه شده (والد) سرمایه بیمه به علاوه سود حاصل از سرمایه گذاری حق بیمه ها به صورت یکجا توسط شرکت به ذی نفع پرداخت می گردد.

۲- می توان ریسک های تصادف و از کارافتادگی را نیز تحت پوشش قرار داد.

۳- حق بیمه ها و سرمایه بیمه از مالیات معاف می باشند.