بیمه نامه باربری داخلی بیمه پارسیان

خرید آنلاین بیمه

بیمه نامه باربری داخلی بیمه پارسیان

 

بیمه نامه های باربری داخلی یکی از انواع بیمه نامه باربری است که صاحبان کالا جهت تحت پوشش قرار دادن محموله هایی که مبدا و مقصد حمل آن ها یکی از شهرهای ایران می باشد آن را تهیه می نمایند. خطرات تحت پوشش در بیمه حمل و نقل داخلی از دو گروه تشکیل می شوند:
خطرات اصلی : آتشسوزی و حادثه وسیله نقلیه شامل : تصادف، تصادم، واژگونی و سقوط وسیله نقلیه
خطرات اضافی: بر حسب توافق و با دریافت حق بیمه اضافی هنگام صدور بیمه نامه به خطرات اصلی اضافه می شوند از قبیل خسارت های ناشی از بارگیری و تخلیه، سرقت کل محموله به همراه وسیله نقلیه، آبدیدگی و سقوط کالای مورد بیمه از روی وسیله حمل

بیمه های باربری

بیمه نامه باربری وارداتی و صادراتی بیمه پارسیان

بیمه نامه باربری ترانزیت بیمه پارسیان