بیمه فساد کالا در سردخانه

خرید آنلاین بیمه
بیمه فساد کالا در سردخانه

هدف از ارائه بیمه نامه فساد کالا در سردخانه، پاسخگویی به نیاز اشخاصی است که کالای خود را در سردخانه ها انبار نموده و در قبال فساد کالایشان در اثر شکست یا خرابی ماشین آلات سرد کننده، خواستار پوشش بیمه ای هستند. بیمه پارسیان در قالب بیمه فساد کالا در سردخانه، خسارت های وارد به کالاهای قابل نگهداری در سردخانه را جبران می نماید. لازم به ذکر است اخذ بیمه شکست ماشین آلات پیش نیاز خرید بیمه نامه فساد کالا محسوب می شود.