برچسب : بیمه ماشین

بیمه ماشین

بیمه ماشین

قیمت شخص ثالث بیمه ماشین چگونه محاسبه می شود؟

باتوجه به اجباری بودن قانون بیمه شخص ثالث و تولید انبوه خودرو و تصادفات زیادی که براثر بی دقتی وعدم احتیاط رانندگان خودرو بوجود می آید از این روتمامی افرادی که خودرو دارند به دنبال یک شرکت بیمه خوب هستند که سطح توانگری مالی مناسبی برای پرداخت خسارتهای مالی وجانی داشته باشند بنابراین شرکت خدمات بیمه ای گسترش فروش فردا نماینده حقوقی بیمه پارسیان تسهیلات وخدماتی متمایز برای رانندگان این گونه از خودروها در نظر گرفته تا با تعهدات خوب ومبلغ حق بیمه مناسب خودروی خود را بیمه کنند واز خدمات ان استفاده نمایند.

۲/۵ درصد تخفیف ویژه در قیمت شخص ثالث بیمه ماشین

مبنای محاسبه قیمت شخص ثالث بیمه ماشین این گونه ازخودروها براساس  تعداد سیلندر ، نوع کاربری ، و تخفیفات خودرو و سال ساخت آن درنظر گرفته میشود.

قیمت شخص ثالث بیمه ماشین سال ۱۳۹۶ بیمه پارسیان

حق بیمه شخص ثالث و حوادث سرنشین سال ۱۳۹۶

تعداد سال های عدم خسارت

تخفیف

پراید، پیکان، سپند

چهارسیلندر

شش سیلندر

وانت تا ۱ تن

وانت تا ۳ تن

موتور سیکلت

اول

۱۰% ۹٫۲۱۰٫۰۰۰ ۱۰٫۷۲۲٫۰۰۰ ۱۱٫۹۲۷٫۰۰۰ ۱۰٫۹۱۳٫۰۰۰ ۱۲٫۷۳۰٫۰۰۰ ۲٫۷۰۷٫۰۰۰

دوم

۱۵% ۸٫۶۹۹٫۰۰۰ ۱۰٫۱۲۶٫۰۰۰ ۱۱٫۲۶۴٫۰۰۰ ۱۰٫۳۰۷٫۰۰۰ ۱۲٫۰۲۳٫۰۰۰ ۲٫۵۵۷٫۰۰۰

سوم

۲۰% ۸٫۱۸۷٫۰۰۰ ۹٫۵۳۰٫۰۰۰ ۱۰٫۶۰۱٫۰۰۰ ۹٫۷۰۰٫۰۰۰ ۱۱٫۳۱۶٫۰۰۰ ۲٫۴۰۶٫۰۰۰

چهارم

۳۰% ۷٫۱۶۳٫۰۰۰ ۸٫۳۳۹٫۰۰۰ ۹٫۲۷۶٫۰۰۰ ۸٫۴۸۸٫۰۰۰ ۹٫۹۰۱٫۰۰۰ ۲٫۱۰۶٫۰۰۰

پنجم

۴۰% ۶٫۱۴۰٫۰۰۰ ۷٫۱۴۸٫۰۰۰ ۷٫۹۵۱٫۰۰۰ ۷٫۲۷۵٫۰۰۰ ۸٫۴۸۷٫۰۰۰ ۱٫۸۰۵٫۰۰۰
ششم ۵۰% ۵٫۱۱۷٫۰۰۰ ۵٫۹۵۶٫۰۰۰ ۶٫۶۲۶٫۰۰۰ ۶٫۰۶۲٫۰۰۰ ۷٫۰۷۲٫۰۰۰ ۱٫۵۰۴٫۰۰۰
هفتم ۶۰% ۴٫۰۹۳٫۰۰۰ ۴٫۷۶۵٫۰۰۰ ۵٫۳۰۰٫۰۰۰ ۴٫۸۵۰٫۰۰۰ ۵٫۶۵۸٫۰۰۰ ۱٫۲۰۳٫۰۰۰
هشتم ۷۰% ۳٫۱۴۹٫۰۰۰ ۳٫۶۶۵٫۰۰۰ ۴٫۰۷۷٫۰۰۰ ۳٫۳۷۱٫۰۰۰ ۴٫۳۵۲٫۰۰۰ ۹۲۵٫۰۰۰
پایه   ۱۰٫۲۳۴٫۰۰۰ ۱۱٫۹۱۳٫۰۰۰ ۱۳٫۲۵۲٫۰۰۰ ۱۲٫۱۲۵٫۰۰۰ ۱۴٫۱۴۵٫۰۰۰ ۳٫۰۰۸٫۰۰۰

برای خرید آنلاین بیمه شخص ثالث کلیک کنید

بیمه ماشین

بیمه ماشین

برای خرید آنلاین بیمه بدنه کلیک کنید

برای خرید آنلاین بیمه شخص ثالث کلیک کنید

بیمه ماشین

با رشد روز افزون استفاده از اتومبیل صاحبان و رانندگان سایر اتومبیل ها و حتی عابرین پیاده و بسیاری دیگر از شهروندان به صرف اینکه هر یک از ما هدایت یک اتومبیل شخصی و یا یک اتومبیل عمومی را برعهده داریم در معرض خطر تصادف و تصادم قرار دارند و با وقوع چنین خطراتی دچار خسارت های بدنی یا مالی می شوند.

بیمه ماشین (شخص ثالث) یا بیمه نامه مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه از انواع بیمه های مسئولیت است و همانطور که از اسم آن پیداست مسئولیت راننده را در مقابل اشخاص ثالث بیمه می کند . در این نوع بیمه ماشین منظور از شخص ثالث به فرد یا افرادی اطلاق می گردد که در هنگام رانندگی امکان برخورد با آنها را داریم ، البته بعضی از اشخاص هستند که به آنها شخص ثالث نمی گویند مثل مالک ، راننده.

بیمه ماشین از مهم ترین محصولات صنعت بیمه است ، زیرا بیمه های اتومبیل مانند ویترینی است که شرکت های بیمه ، محصولات خود را پشت شیشه آن در معرض دید مشتریان قرار می دهند.

قانون اجباری بیمه ماشین (شخص ثالث)

بر اساس ماده های (۲) – (۸) و (۹) قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵ ، کلیه دارندگان وسایل نقلیه اعم از حقیقی یا حقوقی مکلفند وسایل نقلیه خود را در قبال خسارات بدنی و مالی وارده ناشی از وسایل نقلیه خود به اشخاص بیمه نمایند ،بدین ترتیب که  در بخش خسارات بدنی معادل حداقل ریالی دیه یک مرد مسلمان در ماههای حرام می باشد و در صورتیکه در یک حادثه هر گونه خسارات بدنی به اشخاص ثالث وارد آید و مسئول آن به پرداخت بیش از یک دیه به هر یک از زیان دیدگان (با رعایت کلیه اصول ۶۶ ماده و ۵۵ تبصره قانون مذکور) محکوم شوند ، شرکت بیمه موظف به پرداخت کل خسارت می باشند. اعم از اینکه مبلغ مازاد به دیه کم تر از یک دیه کامل و یا بیشتر از آن باشد.

هم چنین مبلغ بیمه این قانون در بخش خسارات مالی معادل ۵/۲ درصد تعهدات جانی است ( ۶۳٫۲۵۰٫۰۰۰ ریال =% ۲/۵ * ۲٫۵۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال) و بیمه گذار می تواند برای جبران خسارت های مالی بیش از حداقل مذبور ، در زمان صدور بیمه نامه یا پس از آن نسبت به درخواست افزایش آن  اقدام نماید.

برابری دیه زنان و مردان در قانون بیمه ماشین

از مهم ترین اصلاحات قانون بیمه ماشین در حوزه بیمه های شخص ثالث در سالهای اخیر می توان به مصوب سال ۱۳۸۷/۰۶/۱۶ اشاره نمود که در آن برابر شدن دیه زنان با مردان است.

در تبصره ۲ ماده ۴ این قانون آمده است ؛ ” شرکت بیمه موظف به ایفای تعهدات مندرج در این قانون ، خسارات وارده به زیان دیدگان را بدون لحاظ جنسیت و مذهب تا سقف تعهدات بیمه نامه پرداخت نماید و مبلغ مازاد بر دیه تعیین شده از سوی مراجع و یا محاکم قضایی به عنوان بیمه حوادث محسوب می گردد..”

بیمه های اتومبیل در ایران را می توان در سه زیر گروه کلی تقسیم بدنی نمود:

  • بیمه شخص ثالث : جبران هرگونه خسارات وارده به اشخاص ثالث اعم از جانی و یا مالی
  • بیمه حوادث سرنشین : جبران هرگونه خسارات وارده به سرنشینان اتومبیل
  • بیمه بدنه: جبران خسارت وارده به خود اتومبیل

شرکت خدمات بیمه ای گسترش فروش فردا با استعانت از خداوند متعال و بهره گیری و تلفیق متخصصان فن آوری اطلاعات در کنار تجربه و تخصص کارشناسان مجرب صنعت بیمه ، موفق به راه اندازی خرید آنلاین بیمه شده است و امکان سفارش انواع خدمات بیمه ماشین بصورت آنلاین را فراهم نموده است و تلاش دارد تا به هدف اصلی خود که جلب رضایت تمامی مشتریان و بیمه گزاران محترم می باشد نائل گردد . و در امر پاسخ گویی نیاز بازار صنعت بیمه ای کشور تمامی تلاش خود را نموده است.

جهت درخواست خرید آنلاین بیمه ماشین فقط با پر کردن فرم الکترونیکی بسیار ساده در سایت این شرکت به آدرس WWW.GOSTARESHINS.COM ثبت سفارش بیمه نامه نموده و کارشناسان ما در کمترین زمان ممکن پس از بررسی و کارشناسی  ، با شما تماس خواهند گرفت .  پس از آن بیمه نامه شما بوسیله همکاران این شرکت بصورت رایگان تقدیم شما خواهد شد.

برای خرید آنلاین بیمه بدنه کلیک کنید

برای خرید آنلاین بیمه شخص ثالث کلیک کنید