بیمه مسئولیت مدنی شرکت های نصب و تست سیستم گازسوز خودرو

خرید آنلاین بیمه

بیمه مسئولیت مدنی شرکت های نصب و تست سیستم گازسوز خودرو

شرکت هایی که با داشتن مجوزهای لازم از مراجع ذی صلاح، اقدام به نصب یا تست سیستم های گاز سوز اعم از CNG و یا LPG می نمایند، می توانند خسارات جانی و مالی وارد به اشخاص ثالث که ناشی از مسئولیت آنان باشد را با این بیمه مسئولیت تحت پوشش بیمه در آورند.